Tổ chức Đảng 2012-10-16 01:03:19

toàn cảnh hội nghị. Ảnh Bảo Ngọc       Căn cứ kế hoạch số 40-KH/TU ngày 11/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). Ngày 15-10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo sở theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Tham gia góp ý kiến hội nghị có mặt 9/9 Đảng ủy viên là lãnh đạo các đơn vị, phòng thuộc sở. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị đồng chí Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã trình bày kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở và  cá nhân các đ/c lãnh đạo sở với 3 nội dung của Nghị quyết 4 (Khóa XI) :
    - Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng.
    - Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của thời ký đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
   - Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể lãnh đạo cơ quan; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng.
      Sau một ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở KH&CN đã tập trung kiểm điểm, làm rõ những hạn chế, yếu kém nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.
Qua hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo sở theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.
Ninh Hải

 

Tin khác

Sở Khoa học và Công nghệ: học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII (04/09/2018)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành (10/07/2018)

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V (14/09/2017)

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra và thành công tốt (12/05/2015)

Sở Khoa học và Công nghệ: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI (18/03/2015)

Hải Dương: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (28/01/2015)

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch tổ chức đại hội (13/01/2015)

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững (13/01/2015)

Đảng bộ Sở KH&CN xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) (26/06/2013)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XI) (04/09/2012)

Xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương (02/07/2012)

Ghi nhận từ Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (20/06/2012)

Sở Khoa học và Công nghệ học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) (29/05/2012)

Chi bộ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương tổ chức kết nạp đảng viên mới (10/02/2011)

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương: Qua bốn năm thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” (26/11/2010)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912