Thông tin TC-ĐL-CL 0000-00-00 00:00:00

Sự phổ biến ngày càng tăng của các loại tiền điện tử như bitcoin đang đòi hỏi phải tìm ra sự thống nhất chung để tạo điều kiện sử dụng an toàn và bảo mật. Khi chúng có sự thống nhất đối với tất cả mọi người, số nhận dạng mã thông báo kỹ thuật số hoàn thành vai trò này một cách hoàn hảo. Do đó, một tiêu chuẩn quốc tế mới đã được soạn thảo cho mục đích này.

Tiêu chuẩn ISO 24165-1, Mã thông báo kỹ thuật số - Đăng ký, chuyển nhượng và cấu trúc - Phần 1: Phương pháp đăng ký và chuyển nhượng, xác định việc phân bổ và tạo mã nhận dạng ngẫu nhiên, duy nhất, độ dài cố định cho các chip kỹ thuật số để đáp ứng yêu cầu đăng ký phù hợp với các hướng dẫn ứng dụng cụ thể.

Tiêu chuẩn này được bổ sung bởi tiêu chuẩn ISO 24165-2, Mã thông báo kỹ thuật số - Đăng ký, chuyển nhượng và cấu trúc - Phần 2: Dữ liệu đăng ký, xác định dữ liệu có trong hồ sơ đăng ký và được sử dụng để thiết lập mối quan hệ duy nhất giữa mã thông báo kỹ thuật số và số nhận dạng được gán cho nó theo phương pháp được mô tả trong ISO 24165-1.

Theo ông Dominique Tanner - Chủ tịch của nhóm chuyên gia phát triển ISO 24165, trong trường hợp không có cơ quan quản lý và các tiêu chuẩn để xác định duy nhất các mã thông báo, ngành công nghiệp sẽ triển khai nhiều ký hiệu bị trùng lặp.

“Người sử dụng đều cần một số nhận dạng công khai ngẫu nhiên, duy nhất, rõ ràng, có độ dài cố định cho các mã thông báo kỹ thuật số có thể thay thế được, ISO 24165 đã đáp ứng nhu cầu này", ông Dominique Tanner nhấn mạnh.

Tiêu chuẩn này sẽ được thực hiện bởi Etrading Software, cơ quan đăng ký sẽ cấp mã nhận dạng mã thông báo kỹ thuật số và lưu trữ chúng trong một sổ đăng ký trung tâm mà công chúng có thể truy cập trên trang web của mình.

Phần 1 và 2 của ISO 24165 được chuẩn bị bởi tiểu ban SC 8, Dữ liệu tham khảo cho các dịch vụ tài chính, của ủy ban kỹ thuật ISO / TC 68, Dịch vụ tài chính. Ban thư ký của tiểu ban ISO / TC 68 / SC 8 được cung cấp bởi SNV, thành viên ISO của Thụy Sĩ.

Nguồn: VietQ.vn

Tin khác

Quy chuẩn Công bố danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành thuật quốc gia về chất lượng vật liệu nhân giống cây công nghiệp (16/11/2021)

Truy xuất nguồn gốc: Nâng cao uy tín doanh nghiệp, minh bạch hóa thị trường (16/11/2021)

Tập trung nghiên cứu để đưa ra các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thực phẩm trong chăn nuôi (16/11/2021)

Những phụ gia thực phẩm bị cấm nhưng người dùng vẫn sử dụng hàng ngày (12/11/2021)

Tiếp thu, sửa đổi các văn bản pháp luật về đo lường theo hướng hài hoà, phù hợp thông lệ quốc tế (06/10/2021)

ISO/TR 32220: Hướng dẫn quốc tế mới về tài chính bền vững (25/08/2021)

Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm từ các hoạt chất thuộc lớp chất diterpenoit, triterpenoit và polyphenol có nguồn gốc tự nhiên thay thế kháng sinh phòng trị bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi ở Việt Nam (23/08/2021)

Phát hiện gần 6.000 sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu (23/08/2021)

Canada: Quy định mới về kiểm soát phòng ngừa, truy xuất nguồn gốc thức ăn chăn nuôi (13/08/2021)

Đảm bảo an toàn và quản lý rủi ro trong đại dịch Covid-19 với tiêu chuẩn ISO/PAS 45005 (13/08/2021)

Đo lường trong y tế - giảm tác động của đại dịch Covid-19 (09/08/2021)

ĐỒ GIA DỤNG CHỨA HÓA CHẤT STYRENE VÀ ETHYLBENZENE CÓ NGUY CƠ GÂY UNG THƯ, BỆNH THẦN KINH (09/08/2021)

Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ sản xuất phụ gia xây dựng (29/07/2021)

Tiêu chí đánh giá hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm (15/07/2021)

8 tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo tuân thủ các quy định an ninh mạng (15/07/2021)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.