Khoa Học Nông Nghiệp 2018-07-30 00:28:11

Vụ đông năm 2017 hầu hết các cây trồng cho năng suất, sản lượng cao hơn cùng kỳ năm trước (CKNT) từ 10 - 15%, tiêu thụ thuận lợi, giá bán cao và giữ ổn định từ đầu đến cuối vụ. Sản xuất vụ đông tại nhiều địa phương cho hiệu quả kinh tế cao như huyện Kinh Môn, Cẩm Giàng, Thanh Hà, Thanh Miện….đã xuất hiện thêm nhiều mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất lớn, cho hiệu quả kinh tế rất cao, làm giàu từ cây vụ đông tại nhiều địa phương.

Nhiều địa phương chủ động sử dụng kinh phí của địa phương đểkhuyến khích nông dân phát triển sản xuất.Cơ giới hoá và các tiến bộ kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật thâm canh, phân bón, phòng trừ sâu bệnh, sản xuất ứng dụng công nghệ cao nhà màng, nhà lưới, sản xuất theo quy trình VietGap, tưới tiết kiệm cho vùng chuyên canh rau tiếp tục được ứng dụng nhanh trên địa bàn; các mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất dần được mở rộng. Nhiều công ty, các thương lái tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường trong nước, xuất khẩu và liên kết với nông dân phát triển sản xuất, thu mua, bảo quản tiêu thụ nông sản.Qua chính sách khuyến sản xuất gắn bao tiêu sản phẩm theo Đề án tỉnh đã mở rộng diện tích liên kết sản xuất và tiêu thụ qua hợp đồng, đặt tiền từ đầu vụ giúp cho giá nông sản cao và ổn định; diện tích rau an toàn được mở rộng.

Vụ đông năm 2018 - 2019, tỉnh Hải Dương phấn đấu trồng 21.500 ha. Trong đó, diện tích rau các loại 18.000 ha (cây rau chủ lực: Hành, tỏi củ 6.000 ha, cà rốt 1.200 ha, bắp cải, su hào, súp lơ 4.000 ha, khoai tây 1.000 ha); ngô 2.000 ha;cây khác 1.500 ha. Giá trị sản xuất theo giá thực tế đạt  2.866 tỷ đồng, bình quân 135 triệu đồng/ha. Tỉnh Hải Dương cũng đề ra các giải pháp sản xuất tăng diện tích cây vụ đông sớm; tăng cường chỉ đạo nông dân liên kết trồng rải vụ, không trồng dồn dập cùng đợt để tránh rớt giá; chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất có hợp đồng bao tiêu sản phẩm và sản xuất rau an toàn. Theo phương “sáng lúa, chiều cây vụ đông” để đảm bảo khung thời vụ thích hợp cho từng loại cây trồng. Trên chân đất bãi ngoài đê, chân trồng cây rau màu hè thu ưu tiên gieo trồng cây ưa ấm, cây vụ đông sớm, trồng càng sớm càng tốt.

+ Giống ngô, thời vụ:Diện tích trên đất bãi ngoài đê tập trung tạicác huyện Tứ Kỳ, Nam Sách, Chí Linh…lựa chọn các giống ngô tẻ có năng suất cao, thời gian sinh trưởng từ 115 - 125 ngày LVN99, VS36, B265, PAC 669…gieo hạt trước ngày 15/9/2018.

+ Diện tíchtrên đất thu hoạch rau màu hè thu và chân đất 2 vụ lúa: tập trung tạicác huyệnThanh Miện, Ninh Giang, Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc…lựa chọn các giống ngô nếp và ngô ngọt, thời gian sinh trưởng ngắn dưới 80 ngày, thu hoạch sớm cung cấp thị trường đầu vụ, sử dụng ăn bắp tươi và chế biến giá bán cao như HN88, HN 68, MX10, Fancy 172và các giống ngô ngọt Sugar 75,SW1011…làm ngô bầu, trồng gối; gieo hạt làm bầu tập trung trước  ngày 25/9/2018, trường hợp muộn nhất có thể đến ngày 05/10/2018. Tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật như làm bầu ngô, làm đất tối thiểu, trồng mật độ cao, đặt bầu chỉnh tán lá,…trồng lệch vụ, rải vụ để tiêu thụ thuận lợi, cho hiệu quả kinh tế cao.

+ Đối với hành củ, tỏi:diện tích trồng tập trung tại huyện Kinh Môn, Nam Sách, Thanh Hà….chọn giống từ các ruộng sạch bệnh và được bảo quản tốt từ vụ trước. Thời vụ trồng tập trung từ ngày 25/9đến ngày 15/10/2018.

+ Đối vớiCà rốt:Diện tích trồng tập trung tại huyện Cẩm Giàng, Nam Sách. Lựa chọn giống chất lượng củ tốt, năng suất cao, phù hợp với thị trường như Ti-103, Super VL 444, TV16 của Nhật Bản. Thời vụ gieo trồng từ ngày 01/9 đến ngày 15/10.

+ Đối với cải bắp, su hào, súp lơ: Diện tích trồng tập trung tại huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Kim Thành.Lựa chọn các giống chất lượng, có thương hiệu, chống chịu thời tiết tốt, vụ sớm chọn giống chịu nhiệt. Giống cải bắp như Sakata N070, N071, VL560; su hào như B40, UFO; súp lơ như Sakata 1502, sup lơ xanh F1 Marathone. Gieo trồng từ ngày 15/8 đến ngày 31/12/2018.

+ Đối vớicây bí xanh, bí ngô:Diện tích trồng tập trung tại huyện Gia Lộc, Cẩm Giàng, Bình Giang, Nam Sách.Bí xanh lựa chọn giống chống chịu sâu bệnh, thời tiết tốt, chất lượng quả tốt, năng suất cao, phù hợp với thị trường như bí xanh số 2,5 của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Bí xanh Sặt; bí đỏ lựa chọn giống F1 có nguồn gốc Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan. Thời vụ gieo trồng đất bãi ngoài đê, đất trồng cây hè thu, gieo trước ngày 15/9/2018; đất hai vụ lúa trồng trước ngày 25/9/2018, thời gian bầu 7-10 ngày, áp dụng biện pháp làm bầu, trồng xen rạch lúa.

+ Đối với cây khoai tây: Sử dụng các giống sạch bệnh, có chứng nhận chất lượng theo quy định; giống sản xuất vụ xuân, bảo quản lạnh như Sinora, Solara, Aladin, Atlantic. Diện tích trồng tập trung tại huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang, Kim Thành, Thanh Hà.Thời vụ trồng tập trung từ ngày 25/10 đến ngày15/11/2018, tốt nhất từngày1-10/11/2018.

Cần tăng cường,đẩy mạnh chỉ đạovà tổ chức sản xuấtrau rải vụ, có hợp đồng liên kết để tránh rớt giá và sản xuấtan toàn, nông dân sản xuất theo quy hoạch, trồng rải vụ các đợt trồng theo ngày, tăng diện tích vụ sớm và tìm doanh nghiệp liên kết bao tiêu nông sản từ đầu vụ cho nông dân để tránh dư thừa, rớt giá.Cuối vụ đông hạn chế mở rộng diện tích trồng su hào, cải bắp vì nhu cầu của người tiêu dùng đã sử dụng kéo dài nên muốn chuyển sang các loại rau ăn lá mới của vụ xuân;không trồng tập trung, cần trồng rải vụ, các hộ có diện tích gieo trồng lớn phải ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm trách rớt giá. Xây dựng, duy trì, mở rộng các vùng sản xuất rau hàng hóa tập trung áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, Basic GAP, GlobalGAP). Đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức người sản xuất, sơ chế tiêu thụ về quy trình sản xuất an toàn (GAP, HACCP). Tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ rau an toàn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Nghiêm cấm sử dụng, kinh doanh các loại phân bón, thuốc BVTV không có trong danh mục được phép sử dụng và danh mục khuyến cáo sử dụng cho rau.

Tỉnh Hải Dương cũng đề ra các giải pháp khác tăng cường áp dụng máy làm đất, máy liên hợp, đa năng, làm đất kỹ, xử lý đất trước khi gieo trồng.Tưới, tiêu kịp thời cho cây trồng, chú ý tiêu thoát kịp thời khi mưa úng đầu vụ vào tháng 9,10 .Phòng trừ dịch hại và quản lý dinh dưỡng tổng hợp theo IPM, ICM. Tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất rau: Trồng rau có che phủ nilon, trồng trong nhà màn, nhà lưới, sử dụng màng phủ che luống, phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học; tưới nước tiết kiệm; chế biến và bảo quản sau thu hoạch. Thúc đẩy tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước, xây dựng nhãn hiệu thương hiệu, truy suất nguồn gốc rau. Tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, cá nhân mở rộng mô hình thuê đất sản xuất hàng hóa lớn, liên kết sản xuất, thu mua, vận chuyển và tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Hải Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.