Khoa Học Nông Nghiệp 2016-01-07 01:06:44

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Tên Báo cáo KQNC*: Xây dựng mô hình dâu lai F1-VH15, F1-VH17 phục vụ nuôi tằm tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương   Cấp quản lý đề tài*:    Tỉnh,Thành phố          Mã số đề tài (nếu có): NN.18.TTUD.13-14   Thuộc Chương trình (nếu có): Kế hoạch số khoa học và công nghệ năm 2014 Cơ quan chủ trì đề tài*: Trung tâm Ứng dụng TBKH Hải Dương

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): - Trung tâm nghiên cứu dâu tằm tơ TW
                                                                - HTXDVNN xã Nam Hưng huyện Nam Sách
                                                                - HTXDVNN xã Lạc Long huyện Kinh Môn 
Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì*:  Sở KH&CN Hải Dương
Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản*: tỉnh Hải Dương
Chủ nhiệm đề tài*: Phạm Thị Hải Hà             Học hàm, học vị:  Kỹ sư          Giới tính: Nữ
Đồng Chủ nhiệm:                                    Học hàm, học vị:              Giới tính:  
Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu: 
Họ và tên: KS Nguyễn Cao Đam                              
Họ và tên: Vũ Thanh Thủy                 
Hình thức đánh giá         • Nghiệm thu                       X Tổng kết        
Đánh giá xếp loại                   Đạt        
Năm viết BC:    2014
Nơi viết BC:  Trung tâm UDTBKH Hải Dương.
Số trang: 41 trang (không kèm phụ lục)
Tóm tắt Báo cáo KQNC:
1- Mục tiêu:
- Xây dựng mô hình sản xuất thử giống dâu lai F1-VH15, F1-VH17 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc giống dâu lai F1-VH15, F1-VH17 phù hợp với điều kiện canh tác của tỉnh Hải Dương
2- Kết quả:
- Đã xây dựng được mô hình dâu giống mới F1-VH15 (7,5ha), F1-VH17(0,5ha), với tổng quy mô 8ha. Kết quả cho thấy cả 2 giống dâu mới đều có năng suất và chất lượng cao hơn giống dâu cũ. Giống dâu lai F1-VH15 có nhiều ưu thế hơn F1-VH17 như lá to, dầy hơn, năng suất cao hơn
- Mô hình là cơ sở lựa chọn hai giống dâu mới F1-VH15 và F1-VH17 có khả năng sinh trưởng phát triển phù hợp với điều kiện canh tác tại Hải Dương, cho năng suất cao, chất lượng tốt hơn hẳn so với giống dâu địa phương
- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc giống dâu lai F1-VH15, F1-VH17 phù hợp với điều kiện của tỉnh Hải Dương
3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:
- Các địa phương triển khai mô hình được thừa hưởng kết quả nghiên cứu, sản phẩm của mô hình đề tài tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình trong cac năm tiếp theo
- Tạo điều kiện nông dân địa phương nhân giống thay thế bộ giống cũ tạo điều kiện tăng năng suất, chất lượng lá dâu từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất tằm trên địa bàn địa phương và các vùng lân cận.
 

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.