Bản Tin TBT 0000-00-00 00:00:00

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG TRONG LĨNH VỰC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG Ngày 07 tháng 01 năm 2019, Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BQP quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị và cá nhân tham gia hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, không áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong Quân đội tham gia hoạt động đo lường phục vụ đời sống, kinh tế-xã hội, đảm bảo dân sinh.

Thông tư chính thức có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2019, gồm 9 chương, 36 điều quy định về nguyên tắc, nội dung hoạt động đo lường (là việc thiết lập, sử dụng đơn vị đo, chuẩn đo lường; sản xuất, sửa chữa, mua sắm, cải tiến, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm tra kỹ thuật phương tiện đo lường đối với chuẩn đo lường, phương tiện đo... Hoạt động này nhằm bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ chiến đấu, SSCĐ, huấn luyện quân sự và các nhiệm vụ quốc phòng khác); quyền và nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động đo lường; thanh tra, xử lý vi phạm và trách nhiệm của cơ quan tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng trong việc thực hiện công tác đo lường thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

 Chi tiết Thông tư xem tại đây.

 Tin TBT Hải Dương  

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912