Danh mục các đầu sách Sáng kiến 2022-12-21 04:19:41

DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM 2021 KHỐI THPT (Trang 2/2)

TT

Họ và tên

Chức vụ,

đơn vị

Tên sáng kiến

Lĩnh vực

55

Ông Trần Hoài Thanh

GV

Khúc Thừa Dụ

Thiết kế, lập trình trò chơi để đổi mới phương pháp dạy học theo hướng Game based learning

Toán

56

Ông Lê Văn Lục

HT

Thanh Miện

Sử dụng sự tiếp xúc của hai đồ thị để chứng minh bất đẳng thức

Toán

57

Ông Phạm Quốc Huy

PHT

Thanh Miện

Định hướng học sinh một số phương pháp tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số

Toán

58

Ông: Bùi Trung Hiếu

GV

Hưng Đạo

Rèn luyện tính mềm dẻo nhuần nhuyễn và độc đáo của tư duy cho học sinh THPT thông qua nội dung dạy học áp dụng bất đẳng thức Cauchy để chứng minh bất đẳng thức và xây dựng các bất đẳng thức mới từ các bất đẳng thức thường gặp

Toán

59

Ông Lý Văn Công

CTCĐ

Thanh Bình

Phát triển năng lực cho học sinh thông qua việc áp dụng kiến thức hàm số liên tục vào giải toán

Toán

60

Bà Nguyễn Thị Hoa

Phó BTĐ

Thanh Hà

Vận dụng định hướng giáo dục STEM trong dạy học khối trụ.

Toán

61

Bà: Nguyễn Thị Hồng Lanh

TP CM

Thanh Miện 2

Vận dụng phương pháp dạy học theo góc đối với chương “Phương trình lượng giác”

Toán

62

Bà: Vũ Thị Huệ

TP CM

Tứ Kỳ

Ứng dụng bất đẳng thức tìm GTLN, GTNN của biểu thức

Toán

63

Bà Phạm Thị Hồng Doan

GV

Gia Lộc

Một số giải pháp nâng cao kĩ năng giải bài toán giới hạn hàm số

Toán

64

Bà: Trịnh Thị Kim Nhung

TP CM

Kim Thành 2

Giải một số bài toàn hình học tọa độ trong mặt phẳng bằng gỡ nút thắt
và sơ đồ giải toán

Toán

65

Bà Lê Thị Thu Hiền

GV

Nguyễn Văn Cừ

Xây dựng bài toán mới từ các tính chất đã biết của nguyên hàm, tích phân nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh

Toán

66

Bà Trần Thị Loan

GV

Phả Lại

Thiết kế tài liệu mặt tròn xoay nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh

Toán

67

Bà Phạm Thị Hoa

GV

Hà Bắc

Hàm ẩn liên quan đến bài toán cực trị của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

Toán

68

Bà Nguyễn Mai Phương

GV

Nguyễn Du

Phát triển năng lực tư duy qua bài toán liên quan đến hình trụ - khối trụ

Toán

69

Ông Trần Văn Nghĩa

TP CM

Nhị Chiểu

Khai thác một số dạng toán về dãy số.

Toán

70

Bà Lưu Hải Vĩnh

TP CM

Ninh Giang

Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 10 thông qua các bài toán ứng dụng bảng biến thiên hoặc đồ thị của hàm số bậc hai.

Toán

71

Ông Khúc Tân Việt

TTCM

Tứ Kỳ

Rèn luyện kĩ năng giải một số bài toán Hàm ẩn – Hàm hợp trong kỳ thi THPT Quốc Gia

Toán

72

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy

GV

Tứ Kỳ

Vận dụng tính đơn điệu của hàm số giải một số phương trình, hệ phương trình trong chương trình toán trung học phổ thông.

Toán

73

Ông: Nguyễn Tiên Phong

PHT

Tứ Kỳ

Nâng cao năng lực tự học cho học sinh qua một số dạng bài tích phân hàm ấn

Toán

74

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

GV

Hồng Quang

Hướng dẫn học sinh phát hiện nhanh số điểm cực trị của một số hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

Toán

75

Ông Trần Tuấn Long

PHT

Bến Tắm

Khai thác và phát triển một số bài toán cực trị về thể tích của khối chóp.

Toán

76

Ông Vũ Chí Cương

PHT

Chí Linh

Hướng dẫn học sinh giải các bài toán chứa tham số về phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit theo hướng phát triển năng lực.

Toán

77

Ông Ngô Thanh Lịch

GV

Thanh Miện

Sử dụng vector để giải các bài toán Vật lí

Toán

78

Ông Phạm Đức Toản

HT

Nguyễn Văn Cừ

Phương pháp áp dụng tính chất cơ bản của phép chiếu song song, vuông góc trong mặt phẳng để giải toán và rèn tư duy sáng tạo cho học sinh

Toán

79

Bà Nguyễn Thị Phương

GV

Gia Lộc

Một số giải pháp ứng dụng hàm bậc hai vào giải bài toán thực tế

Toán

80

Bà Đoàn Thị Tuyết

PHT

Hồng Quang

Khai thác tính chất hàm số y=g(x)=f(u(x)) để giải một số bài toán trong kì thi tốt nghiệp THPT

Toán

 DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM 2021 KHỐI THPT (TIẾP)

81

Ông Nguyễn Đức Mạnh

PHT

Cẩm Giàng

Lựa chọn phương pháp kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực HS thông qua một số chủ đề Vật lí THPT trên ứng dụng Shub classroom

Vật lý

82

Bà Phạm Thị Mây

GV chuyên Nguyễn Trãi

Phương pháp giải bài tập khi lực tác dụng thay đổi

Vật lý

83

Bà Bùi Thị Thu Nga

TP CM Phả Lại

Phát triển năng lực thực hành môn Vật lí của học sinh qua các thí nghiệm tự làm

Vật lý

 

Ông Vũ Thanh Lam

HT Hồng Quang

Tổ chức dạy học Vật lí dựa trên giải quyết vấn đề từ thực tế địa phương ở trường THPT

Vật lý

84

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

GV Chí Linh

Dạy học theo định hướng giáo dục Stem thông qua tổ chức dạy học bài mắt – Vật lí 11 THPT kết hợp hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm và hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Vật lý

85

Ông Trần Quang Hoàn

GV Quang Trung

“Thiết kế chủ đề STEM “Trường đua kì thú” cho học sinh THPT”

Vật lý

86

Ông Nguyễn Đức Nhật

GVNguyễn Du

Sử dụng kiến thức lịch sử như một công cụ trong dạy học Vật lí

Vật lý

87

Ông Tô Văn Quỳnh

GV Chí Linh

Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học Chủ đề “ cân bằng vật rắn” Vật lí lớp 10.

Vật lý

88

Ông Hà Huy Du

PHT

Ninh Giang

Xây dựng hệ thống bài tập có dữ kiện gắn với thực tế để định hướng phát triển năng lực học sinh.

Vật lý

89

Ông Bùi Hữu Hải

PHT

chuyên Nguyễn Trãi

Phương pháp truyền cảm hứng cho học sinh bộ môn Hóa bằng bài tập Hóa học thuộc chương trình Hóa hữu cơ lớp 11 THPT

Hoá học

90

 Bà Nguyễn Thị Hường

GV

Đoàn Thượng

"Ứng dụng game-based learning và hoạt động trải nghiệm STEM trong môn Hóa học THPT giúp học sinh khám phá năng lực bản thân".

Hoá học

91

Bà Nguyễn Thị Đức

TP CM

Khúc Thừa Dụ

Lựa chọn, thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo chủ đề Hóa học lớp 12 nhằm phát triển năng lực học sinh theo hướng tiếp cận Pisa

Hoá học

92

Ông Đỗ Quang Huy

TTCM

Nhị Chiểu

Phát triển năng lực của học sinh thông qua một số hoạt động gắn với thực tiễn ở chương Halogen lớp 10 - THPT.

Hoá học

93

Bà Trần Thị Tách

GV

Thanh Miện

Tạo hứng thú học tập và rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống cho học sinh qua hệ thống bài tập thực tiễn trong dạy học hóa hữu cơ 12

Hoá học

94

Ông Nguyễn Hồng Ánh

PHT

Đồng Gia

Phát triển năng lực tư duy Hoá học thông qua phân dạng bài tập điện phân trong chương trình Hoá học phổ thông

Hoá học

95

Bà Trần Thị Huyên

GV

Khúc Thừa Dụ

Dạy học theo định hướng giáo dục Stem thông qua tổ chức dạy học một số chủ đề trong môn Hóa học THPT

Hoá học

96

Ông Nguyễn Đình Nhuần

TTCM

chuyên Nguyễn Trãi

Phương pháp giải bài tập phần cân bằng hóa học trong dung dịch.

Hoá học

97

Ông: Đặng Văn Tuyên

GV

Hưng Đạo

“Sử dụng câu hỏi, bài tập hóa học thực tiễn theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh qua dạy học chủ đề kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ - Hóa học lớp 12 THPT”

Hoá học

98

Bà: Phạm Thị Thủy

GV

Tứ Kỳ

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học chuyên đề Sự điện li hóa học 11 theo định hướng STEM

Hoá học

99

Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa

GV

Khúc Thừa Dụ

Một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực tự học của học sinh trong Chương Nitơ – Photpho môn Hóa 11 – THPT

Hoá học

100

Bà Nguyễn Thị Mai Phương

GV

chuyên Nguyễn Trãi

Thiết kế bài học " Một số phương pháp phổ" theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 môn Hóa học.

Hoá học

101

Ông: Đinh Văn Đức

GV

Kim Thành

Dạy học định hướng giáo dục STEM để phát triển năng lực giải quyết vấn đề “SẢN XUẤT NƯỚC TRÁI CÂY LÊN MEN”

Hoá học

102

Ông Phạm Hồng Quân

 

Chánh Thanh tra

Sở GD&ĐT

Phát triển năng lực tư duy, bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua hệ thống bài tập môn Hoá học cho HS THPT

Hoá học

103

Ông Lê Huy Chiến

TP CM

chuyên Nguyễn Trãi

Thiết kế và tổ chức dạy học theo bài học STEM trong môn Sinh học ở trường THPT

Sinh học

104

Bà: Bùi Thị Hằng

GV

Nam Sách 2

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược vào bài 17 “Hô hấp ở động vật” - Sinh học 11 nhằm phát triển năng lực học sinh.

Sinh học

105

Ông Phạm Thanh Lâm

TP CM

Hồng Quang

Phát triển năng lực tự học của học sinh qua hệ thống bài tập gắn liền với tình huống thực tiễn trong phần Sinh học tế bào- Sinh học 10

Sinh học

106

Bà Nguyễn Thị Hoài

TTCM

Khúc Thừa Dụ

Một số giải pháp nâng cao khả năng tranh luận, phản biện cho HS trong dạy học Sinh học 11- THPT

Sinh học

107

Bà Nguyễn Thị Hài

TTCM

Nam Sách

Phát triển năng lực hoạt động nhóm trong dạy học STEM chủ đề “ Ứng dụng công nghệ vi sinh”

Sinh học

108

 Bà Ngô Thị Nhàn

TTCM

Cầu Xe

Hướng dẫn học sinh tự thiết kế và sử dụng phương tiện trực quan theo định hướng phát triển năng lực nâng cao chất lượng dạy học Sinh học 11

Sinh học

109

Bà: Nguyễn Thu Trang

GV

Hưng Đạo

Thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học phần sinh học vi sinh vật- Sinh học 10

Sinh học

110

Bà Phạm Thị Xoan

GV

Chí Linh

Giáo dục An toàn giao thông trong dạy học bộ môn Sinh học THPT

Sinh học

111

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Nga

TTCM

Gia Lộc

Phân loại và phương pháp giải bài toán giao tử nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học

Sinh học

112

Bà Phạm Thị Lan Anh

GV

Nguyễn Văn Cừ

Sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực và trò chơi dạy học nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất người học trong dạy học chủ đề “Tiêu hóa ở động vật” (tiết 1) – Sinh học 11 – THPT

Sinh học

113

Bà Vũ Thị Phượng

TP CM

Tuệ Tĩnh

Áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo xu hướng hiện đại trong một số nội dung Tin học.

Tin học

114

Bà Lê Phương Nga

GV

Gia Lộc

Ứng dụng STEM trong một số chủ đề dạy học Tin học 12

Tin học

115

Ông  Nguyễn Quang Huy

Tổ phó

Nam Sách

Sử dụng chương trình con cơ bản để giải bài toán trong dạy đội tuyển học sinh giỏi môn tin học 12

Tin học

116

Bà Phan Thị Huệ

TP CM

chuyên Nguyễn Trãi

Ứng dụng của tìm kiếm nhị phân để tăng tốc chương trình trong lập trình giải bài toán

Tin học

117

Ông Nguyễn Hồng Tôn

TP CM

Ninh Giang

Hướng giải quyết một số dạng bài toán về dãy con phục vụ cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Tin học

118

Bà Phan Thị Thu Nga

GV

Phúc Thành

Khai thác các bài toán kiểu xâu và ứng dụng kiểu xâu để giải các bài toán số trong bồi dưỡng học sinh giỏi khối THPT.

Tin học

119

Ông Phạm Văn Diện

GV

Thanh Miện

Giúp học sinh giải quyết tốt một số dạng bài tập về dãy con nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi môn Tin học cấp THPT

Tin học

120

Bà Phạm Thị Vân

PHT

Nguyễn Du

Khai thác một số ứng dụng của google trong quản lí và dạy học trực tuyến

Tin học

121

Bà Hoàng Hồng Hơn

GV

Khúc Thừa Dụ

Vận dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học Công nghệ 10 nhằm nâng cao hứng thú học tập và phát huy tính tích cực của học sinh.

Công nghệ

122

Bà Vũ Thị Hiếu

GV

Đường An

Áp dụng tổ chức Seminar trong dạy học chủ đề Máy điện ba pha

Công nghệ

123

Bà Phạm Thị Hạc

TP CM

chuyên Nguyễn Trãi

Thiết kế chủ đề STEM: ''Hệ thống đèn đường tự bật tắt'' cho học sinh THPT

Công nghệ

124

Ông Phạm Minh Hoàng

PHT

Thanh Bình

Vận dụng kiến thức môn công nghệ 12 chế tạo mô hình điều hướng pin năng lượng mặt trời

Công nghệ

 

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Q.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.