Giới thiệu Sở KHCN 2016-08-05 09:00:17

Sáng ngày 3/8/2016 Sở Khoa học và Công nghệ và Hiệp hội Doanh nghiệp đã thực hiện việc ký kết chương trình phối hợp hành động giai đoạn 2016 - 2020.

Chương trình phối hợp hành động gồm 9 nội dung: Tổ chức phổ biến quán triệt để các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh nắm vững mục tiêu, nội dung phối hợp và tổ chức thực hiện chương trình phối hợp giữa hai cơ quan; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về khoa học và công nghệ để các doanh nghiệp, các hội viên doanh nghiệp tỉnh nắm vững và thực hiện; Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp; Hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc hiệp hội tích cực nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, hỗ trợ phát triển ý tưởng, nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, sản phẩm mới làm cơ sở để hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp đủ điều kiện của doanh nghiệp khoa học công nghệ xây dựng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Phối hợp thực hiện kiểm toán năng lượng và một số chương trình về tiết kiệm năng lượng tại doanh nghiệp thuộc Hiệp hội nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Phối hợp thực hiện xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội; Phối hợp, hướng dẫn các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng đối với các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội; Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận với các chính sách về khoa học và công nghệ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Qua đó nhằm phổ biến kiến thức, pháp luật về khoa học và công nghệ cho các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp. Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục ký kết chương trình phối hợp với 8 sở, ban, ngành khác của tỉnh.

Hải Ninh

 

Tin khác

Hội cán bộ hưu trí Sở Khoa học và Công nghệ gặp mặt đầu xuân 2020 (03/03/2020)

Công ty Cơ điện Trần Hưng Đạo nâng cao chất lượng sản phẩm (18/12/2019)

Ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới (16/12/2019)

Mô hình sản xuất trình diễn một số giống rau mới có giá trị kinh tế cao (23/09/2019)

TP. Hải Dương sẽ tổ chức Lễ hội đường phố năm 2019 (09/09/2019)

Triển lãm ảnh tư liệu “50 năm son sắt lời thề” (26/08/2019)

Năm lần Bác về thăm Hải Dương (29/03/2019)

Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội cán bộ hưu trí Sở Khoa học và Công nghệ (13/3/2004 - 13/3/2019) (26/02/2019)

Sở Khoa học và Công nghệ đi thăm và tặng quà mẹ VNAH Nguyễn Thị Tẽo (28/01/2019)

Thông báo chuyển trụ sở làm việc Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hải Dương (24/01/2019)

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương kỷ niệm 50 năm thành lập 1968 - 2018 (18/05/2018)

Sở Khoa học và Công nghệ hưởng ứng Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2017 (05/10/2017)

Sở Khoa học và Công nghệ tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 (29/01/2017)

Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành khoa học và công nghệ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 (29/01/2017)

Hải Dương: Ký hợp đồng thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017 (29/01/2017)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912