Bản Tin TBT 0000-00-00 00:00:00

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI ĐỐI VỚI XE Ô TÔ THAM GIA GIAO THÔNG Ngày 28 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô-tô tham gia giao thông như sau: - Ô-tô lắp động cơ cháy cưỡng bức (ÐCCCB) và ô-tô lắp động cơ cháy do nén (ÐCCDN) tham gia giao thông sản xuất trước năm 1999 được tiếp tục áp dụng mức 1.

- Ô-tô lắp ÐCCCB và ô-tô lắp ÐCCDN tham gia giao thông sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2008 áp dụng mức 2 từ ngày 1-1-2021.

- Ô-tô lắp ÐCCCB và ô-tô lắp ÐCCDN tham gia giao thông sản xuất sau năm 2008 áp dụng mức 2 từ ngày 1-1-2020.

Mức tiêu chuẩn khí thải (mức 1, mức 2, mức 3, mức 4) là giới hạn lớn nhất cho phép của các chất gây ô nhiễm và khói trong khí thải của xe ô-tô quy định tại TCVN 6438:2018 "Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải".

Ðối với xe ô-tô đã qua sử dụng nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ quy định ô-tô lắp ÐCCCB, ÐCCDN đã qua sử dụng nhập khẩu áp dụng mức 4 kể từ ngày 15-5-2019. Trường hợp ô-tô đã qua sử dụng nhập khẩu có thời điểm mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo Luật Hải quan hoặc đã về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam trước ngày 15-5-2019 thì được tiếp tục áp dụng quy định tại Quyết định số 249/2005/QÐ-TTg ngày 10-10-2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2019.

Tin TBT Hải Dương (số 08

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912