Video về KHCN 2019-08-12 07:28:42

Chuyển giao ứng dụng tiến bộ sản xuất giống dưa hấu lai F1 AD779 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tin khác

Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa mới N25 ngắn ngày phục vụ luân canh tăng vụ tại Hải Dương (23/09/2019)

Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa chất lượng cao HDT10 trên địa bàn tỉnh (23/09/2019)

Xây dựng mô hình chuỗi giá trị hàng hóa đối với giống lúa ĐS1 phục vụ xuất khẩu tại tỉnh Hải Dương (03/09/2019)

Sản xuất giống lúa CNC11 ngắn ngày năng suất chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương (03/09/2019)

Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa 301 phục vụ sản xuất bún bánh (22/08/2019)

Xây dựng vùng sản xuất giống lúa 102 giá trị cao gắn với tiêu thụ sản phẩm (22/08/2019)

Một số hình ảnh, hoạt động chi đoàn Sở KHCN Hải Dương khóa VI nhiệm kỳ 2017 -2019 (15/08/2019)

Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa mới giá trị cao gắn với tiêu thụ sản phẩm (12/08/2019)

Mô hình sản xuất thử giống dưa lê hàn quốc super 007 honey trên địa bàn tỉnh Hải Dương (24/07/2019)

Tiếp nhận sản xuất giống cá nheo mỹ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (24/07/2019)

Chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHCN nuôi cá chép V1 thương phẩm (16/07/2019)

Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu Emina phân hữu cơ trong sản xuất hành tại tỉnh Hải Dương (16/07/2019)

Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ở đồng bằng sông Hồng (04/05/2019)

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong rau an toàn (17/12/2018)

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cá thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGap (17/12/2018)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912