Hoạt động TC-ĐL-CL (số 2-2016) 2016-05-09 01:14:05

  Từ 1 tháng 7 năm 2010, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hải Dương (KT TĐC) bắt đầu đi vào hoạt động với chức năng là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quy định tại Nghị định 115/NĐ - CP với mức độ tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên, thực hiện dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức cá nhân.

Trải qua 5 năm hoạt động theo mô hình mới, được sự quan tâm chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, sự quản lý, hỗ trợ trực tiếp của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, Trung tâm KT TĐC đã vượt qua những khó khăn, vướng mắc ban đầu và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các mặt hoạt động:
Về phát triển nguồn lực:
Lực lượng cán bộ, viên chức và người lao động được chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tiễn hoạt động. Đến nay, tổng số cán bộ, viên chức và người lao động là 18 người, trong đó 13 đại học, 01 trung cấp, 04 công nhân kỹ thuật. Để phù hợp với điều kiện tự chủ tự chịu trách nhiệm, phát huy cao độ hiệu quả của nguồn nhân lực, Trung tâm triển khai mạnh chủ trương đào tạo một người có thể đủ điều kiện pháp lý và đủ năng lực thực hiện nhiều công việc: một kiểm định viên có thể thực hiện kiểm định nhiều lĩnh vực đo lường; một thử nghiệm viên có thể thử nghiệm được nhiều chỉ tiêu…Kết quả, sau năm năm thực hiện, đến nay, trên 95% cán bộ nhân viên làm công tác kiểm định, thử nghiệm có trên 2 chứng chỉ tạo cơ sở cho việc sử dụng tối đa hiệu quả nguồn nhân lực sẵn có.
Về tăng cường năng lực trang thiết bị kiểm định, thử nghiệm: Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm được đầu tư thiết bị, chuẩn phục vụ kiểm định từ nguồn sự nghiệp KHCN gồm 1 bộ thiết bị chuẩn kiểm định đồng hồ đo Taximet; 1 thiết bị bàn tạo áp suất kiểu pitong; 1 thiết bị bàn kiểm định công tơ 1 pha 3 vị trí; bộ quả chuẩn E2 và cân cấp chính xác cao kiểm định quả cân chuẩn; 1 bàn kiểm công tơ điện tử 3 pha…Chính nhờ sự tăng cường đầu tư trang thiết bị kiểm định, thử nghiệm mà đến nay ngoài việc ổn định, mở rộng thị trường đối với các phương tiện đo, các chỉ tiêu chất lượng vật liệu xây dựng đã có, Trung tâm đã phát triển thêm hoạt động kiểm định đồng hồ đo taximet, công tơ điện tử, giàn nén, kiểm tra điện trở nối đất…
Về tài chính: ngay từ khi thành lập và đi vào hoạt động, Trung tâm KT TĐC đã thực hiện quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP với mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm với 100% kinh phí hoạt động thường xuyên. Thuận lợi trước mắt trong thực hiện cơ chế này sự đảm bảo về nguồn thu từ quy mô, khối lượng kiểm định, thử nghiệm được khai thác, thực hiện trong giai đoan trước. Tuy nhiên, để phát triển bền  vững, đòi hỏi Trung tâm KT TĐC phải vượt qua nhiều thách thức trong mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động, tăng cường nguồn thu. Thời gian qua, với các biện pháp quản lý các nguồn lực nhằm sử dụng hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Nguồn thu của Trung tâm luôn tăng qua từng năm (từ 1,3 tỷ đồng/năm, đến nay đã đạt trên 2,3 tỷ đồng). Nguồn thu này đã đảm bảo được các chi phí thường xuyên cho hoạt động của Trung tâm. Trong đó, thu nhập bình quân của người lao động tăng đều qua các năm (năm 2012: 2,9 triệu đồng/tháng/người, đến năm 2014 đạt 5 triệu đồng/người/tháng)
Đặc biệt từ năm 2013, trong kế hoạch phối hợp giữa Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng với chính quyền địa phương và Ban quản lý chợ triển khai thí điểm kiểm định cân khối lượng cho các hộ kinh doanh tại chợ Sao Đỏ, chợ Nam Sách, chợ Nứa (Thanh Hà) bằng nguồn kinh phí tự chủ của mình, Trung tâm đã hỗ trợ trên 30 triệu đồng chi phí kiểm định cân cho các hộ kinh doanh tại các chợ.
Về hoạt động dịch vụ kỹ thuật:
Tuân thủ quy định trong hoạt động dịch vụ kỹ thuật là điều kiện tiên quyết đối với tổ chức dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, Trung tâm đã thực hiện đúng các quy định về việc công nhận khả năng kiểm định, chứng nhận  phòng thử nghiệm vật liệu xây dựng; Cán bộ, nhân viên kiểm định, thử nghiệm đều được đào tạo, được cấp chứng chỉ, thẻ kiểm định viên, thử nghiệm viên các lĩnh vực đo lường, thử nghiệm mà mình thực hiện; Các chuẩn, trang, thiết bị kiểm định, thử nghiệm đều được quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn đúng thời hạn quy định. Hoạt động kiểm định, thử nghiệm được quản lý, kiểm soát theo quá trình, tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình kiểm định, thử nghiệm. Không để xảy ra sai sót và khiếu nại của khách hàng.
Từ khi thành lập đến nay, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã hoàn thành tốt việc phục vụ quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân: phục vụ thanh tra, kiểm tra nhà nước tại trên 1000 cơ sở; tham gia giải quyết tranh chấp về đo lường khoảng 120 vụ; Thực hiện kiểm định, thử nghiệm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có thu phí để tự trang trải: Kiểm định phương tiện đo được 205.507 phương tiện đo các loại (trong đó công tơ điện 129.253; đồng hồ nước lạnh 57.997; cột đo xăng dầu 4.126 và một số phương tiện đo khác: cân khối lượng, áp kế, huyết áp kê, bình đong kim hoại, taximet...); Thử nghiệm vật liệu xây dựng đối với 3.842 mẫu (thử nghiệm mẫu Xi măng 2.610 mẫu, Bê tông 641, gạch các loại 251 mẫu, thép xây dựng 119 mẫu…).
Qua 5 năm hoạt động, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo, hỗ trợ trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có những bước chuyển biến tích cực, phát huy được vai trò của tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập trong lĩnh vực dịch vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước, vừa phát triển được nguồn thu đảm bảo tự chủ, tự chịu trách nhiệm với mức 100% kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị. Cơ sở vật chất, trang, thiết bị của Trung tâm đã từng bước được tăng cường. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã được củng cố, tạo điều kiện tốt cho đội ngũ viên chức và người lao động yên tâm công tác, tích cực hơn với công việc chuyên môn được giao. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển liên tục và bền vững trong thời gian tới của Trung tâm, ngoài sự cố gắng, nỗ lực chủ động, sáng tạo của mình, rất cần sự tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện tốt hơn trong sự phát triển bền vững dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong thời gian tới.
Phạm Ngọc Long
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 2 ra tháng 4/2016
 

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912