Những vấn đề chung (số 1-2019) 0000-00-00 00:00:00

I. Thành tựu năm 2018 Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương đã đạt được kết quả tích cực. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng vượt kế hoạch, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển và có nhiều tiến bộ; chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đời sống, việc làm của nhân dân cơ bản ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc.

- Tổng sản phẩm trên địa bàn trên địa bàn tỉnh (GRDP giá 2010) tăng 9,1% so với năm 2017 (kế hoạch năm tăng 8% trở lên).

- Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển so với GRDP đạt 41,5%.

- Giá trị sản phẩm thu hoạch/01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 145,3 triệu đồng.

- Tỷ lệ xã được công nhận xã nông thôn mới đạt 77,5%.

- Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 6.404 triệu USD, đạt 110,6% kế hoạch năm và tăng 19% so với năm trước.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 170.000, trong đó thu nội địa đạt 13.678 tỷ đồng, đạt 122% dự toán năm và tăng 20% so so với năm 2017.

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới 1.460 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 9.918 tỷ đồng (tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 37,7% về tổng vốn đăng ký).

- Quyết định chủ trương đầu tư cho 122 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn thu hút đầu tư đạt 6.533 tỷ đồng (tăng gần 2 lần so với năm 2017); thu hút đầu tư nước ngoài đạt 546 triệu USD, tăng 63,2% so với năm 2017.

- Tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia đạt 69,3%.

- Giải quyết việc làm mới cho 37.915 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 68%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 1,1%.

- Tỷ lệ giường bệnh/01 vạn dân đạt 30,1 giường bệnh; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân đạt 10,9%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,2%.

- Tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa đạt 96,5%.

- Năm 2018 đã hoàn thành sắp xếp lại tổ chức bộ máy 109 đơn vị sự nghiệp công lập xuống còn 43 đơn vị (giảm 66 đơn vị).

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 96,5%.

- Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 92%.

II. Mục tiêu, kế hoạchchủ yếu năm 2019

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,5% trở lên.

-Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 38% GRDP.

- Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 147 triệu đồng.

- Tỷ lệ xã được công nhận xã nông thôn mới đến cuối năm 91,1%.

- Giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 15% trở lên.

- Thu ngân sách nội địa đạt 12.062 tỷ đồng.

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 2.500 doanh nghiệp.

-Giải quyết việc làm mới cho 35.500 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 72%.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,5%.

- Cuối năm 2019 đạt 31,2 giường bệnh/10.000 dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 10,5%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 89%

- Tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa đạt 90%.  

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 97%.

- Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 92%.

(Trích Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ra ngày 13/12/201của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương).

Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 1 ra tháng 2 năm 2019

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Q.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.