Tin Tức Thời sự Hải Dương 0000-00-00 00:00:00

Với 100% số phiếu nhất trí, HĐND tỉnh vừa bầu các đồng chí: Phạm Xuân Thăng tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

7 giờ 30 sáng 29.6, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội dự.

Dự kỳ họp các có các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh ứng cử trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng toàn thể các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

19 đồng chí được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh

11 giờ 10: HĐND tỉnh tiến hành bầu cử các chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

19 đồng chí là thủ trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ngành được bầu là Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đó là các đồng chí: Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh (tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,41%); Nguyễn Huy Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%); Bùi Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%); Phạm Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế (tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%); Lê Hồng Diên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%); Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng (tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,41%); Trần Văn Hảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương (tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%); Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ (tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%); Nguyễn Trọng Hưng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính (tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,41%); Cao Ngọc Quang, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh (tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%); Nguyễn Cao Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%); Hoàng Văn Thực, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%); Lê Quý Tiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%); Lương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%); Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%); Bùi Sỹ Hoàn, Giám đốc Sở Tư pháp (tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%); Trương Văn Hơn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh (tỷ lệ phiếu bầu đạt 96,82%); Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,41%); Bùi Thanh Tùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%).

HĐND tỉnh tiến hành bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 25 ông, bà.

Trong phiên họp buổi chiều, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua các báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận tổ.

3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử với số phiếu tuyệt đối

11 giờ 5: Kỳ họp thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 2026 và tiến hành bỏ phiếu bầu cử các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm: Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên  và Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên đều tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu đạt 100%.

Tận tâm, tận lực vì sự phát triển của tỉnh

10 giờ 45: Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tân Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII phát biểu nhận nhiệm vụ. Đồng chí tân Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với trọng trách là người đứng đầu UBND tỉnh, đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, kế thừa những thành quả, những kinh nghiệm quý báu, nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Cán sự Đảng và các thành viên UBND tỉnh chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì sự phát triển của tỉnh, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân Hải Dương.

 

Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và của Tỉnh ủy; sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các bậc lão thành; sự đồng hành, giám sát thường xuyên của HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân; các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND và cử tri. Đồng chí mong muốn nhận được sự đồng tâm, hợp lực của các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng mong muốn và đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực thi công vụ, thống nhất nhận thức hành động với quyết tâm cao nhất, đoàn kết chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đóng góp tích cực vì sự phát triển chung của tỉnh (xem toàn văn bài phát biểu của đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại đây).

10 giờ 30: HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

Với 100% số phiếu nhất trí, HĐND tỉnh đã bầu đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII

10 giờ 27: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc tờ trình giới thiệu đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Triệu Thế Hùng sinh ngày 14.8.1971; quê quán: xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; trình độ chuyên môn: PGS.TS Văn hóa học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

6 đồng chí được bầu làm lãnh đạo các ban HĐND tỉnh

9 giờ 53: HĐND tỉnh tiến hành bầu các chức danh trưởng ban, phó trưởng các ban của HĐND tỉnh khóa XVII. Với số phiếu bầu đạt tuyệt đối 100%, các đồng chí: Trịnh Thúy Nga tái đắc cử chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Khổng Quốc Tuân, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh) được bầu làm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hường tái đắc cử chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Huyền, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh được bầu làm Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Bùi Học Anh tái đắc cử chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đào Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh được bầu làm Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh xem xét tờ trình và biểu quyết thông qua Nghị quyết số lượng, cơ cấu, thành phần Ủy viên các ban của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, HĐND tỉnh có 3 ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội và Ban Pháp chế. Mỗi ban của HĐND tỉnh có 7 ủy viên (không bao gồm chức danh trưởng ban, 1 phó trưởng ban hoạt động chuyên trách). Ban Kinh tế - Ngân sách có 7 ủy viên, gồm 3 đại biểu khối chính quyền, 1 đại biểu cơ quan tham mưu cho HĐND tỉnh, 2 đại biểu khối doanh nghiệp, 1 đại biểu lãnh đạo cấp huyện. Ban Văn hóa - Xã hội có 7 ủy viên, gồm 1 đại biểu cơ quan Quốc hội tại địa phương, 4 đại biểu đại diện khối tổ chức chính trị - xã hội, 1 đại biểu khối giáo dục - đào tạo, 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt cấp huyện. Ban Pháp chế có 7 ủy viên, gồm 1 đại biểu khối Đảng, 1 đại biểu khối chính quyền, 2 đại biểu đại diện tổ chức chính trị - xã hội, 1 đại biểu khối quốc phòng - an ninh, 2 đại biểu lãnh đạo chủ chốt cấp huyện.    

Bầu 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

9 giờ 45: HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Với 100% số phiếu bầu, các đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI; Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI được bầu tái đắc cử giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII .

9 giờ 38: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI; Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kế tục xứng đáng nhiệm vụ được giao

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII nhận hoa chúc mừng của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái

9 giờ 35: Phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi tái đắc cử, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII chân thành cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng và tín nhiệm, đồng thời bày tỏ đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng, giao phó.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng khẳng định trên cương vị Chủ tịch HĐND tỉnh sẽ cố gắng hết sức, khắc phục khó khăn, ra sức học tập và rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, kế tục xứng đáng nhiệm vụ của các đồng chí đi trước, góp phần cùng các vị đại biểu HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực theo Luật định, để HĐND tỉnh Hải Dương ngày càng xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân (xem toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII tại đây).

9 giờ 13: HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.

Với số phiếu bầu đạt 100%, kỳ họp đã bầu đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

9 giờ 10: Kỳ họp tiến hành quy trình bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI đọc tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hải Dương có nhiều bứt phá, sáng tạo, vượt khó

8 giờ 30: Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu đánh giá cao sự đồng thuận của Đảng bộ, cán bộ, nhân dân toàn tỉnh trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19, tham gia tích cực làm nên thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hải Dương đã có nhiều bứt phá, sáng tạo, vượt khó và phát triển khá toàn diện, cả trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong điều kiện vừa phải phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đồng chí Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục tích cực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, sớm đưa các nghị quyết vào thực tiễn.

Đồng chí nhấn mạnh Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII có ý nghĩa rất quan trọng, kiện toàn công tác nhân sự của HĐND, UBND tỉnh. Do đó đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tham gia bầu cử bảo đảm đúng quy trình, đạt sự đồng thuận cao.

Trên cương vị là đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí và các đại biểu Quốc hội ứng cử trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia cùng HĐND tỉnh để có những quyết sách quan trọng, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của địa phương.

Đồng chí tin tưởng Đảng bộ, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh sẽ tiếp tục có những bước tiến mới, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp.

8 giờ: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đọc báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; báo cáo kết quả xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII. Trong điều kiện khó khăn do phải phòng chống dịch Covid-19, toàn tỉnh đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; chuẩn bị đầy đủ, kịp thời cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử đã diễn ra tuyệt đối an toàn với tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, đạt 99,67%. Toàn tỉnh đã bầu được 63 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ đại biểu là nữ, tuổi trẻ, tái cử và trình độ chuyên môn sau đại học, trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân đều tăng cao so với nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ kết quả bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 63 người trúng cử tại 13 đơn vị bầu cử của tỉnh. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 cho những người trúng cử.

Nêu cao trách nhiệm, góp phần vào thành công của kỳ họp

7 giờ 45: Phát biểu khai mạc kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI nhiệt liệt chào mừng và kính chúc các vị khách quý, đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể nhân dân và cử tri trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Đồng chí Phạm Xuân Thăng khẳng định ngày 23.5 vừa qua, cùng với cử tri cả nước, cử tri trong tỉnh đã phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, hăng hái tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, đạt 99,67%, cao nhất trong các nhiệm kỳ gần đây.

Thay mặt HĐND tỉnh khóa XVI, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng bày tỏ sự tri ân đối với đại biểu HĐND khóa XVI, kính chúc các đồng chí và các vị đại biểu mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Nhấn mạnh Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII sẽ tiến hành bầu các chức danh quan trọng của HĐND, UBND tỉnh thuộc thẩm quyền và xem xét, quyết định một số nội dung khác, đồng chí Phạm Xuân Thăng đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian nghiên cứu kỹ các nội dung báo cáo, dự thảo tờ trình nghị quyết, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực; sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, có năng lực, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt và có khát vọng lớn vì sự phát triển của tỉnh Hải Dương thời gian tới.

Theo BHD

Tin khác

Tạo áp lực và động lực để Hải Dương phát triển bứt phá (04/08/2022)

Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (06/07/2022)

Tứ Kỳ: Lễ hội lúa rươi hữu cơ - vụ Xuân năm 2022 (14/06/2022)

Hải Dương thực hiện đồng bộ các giải pháp tiêu thụ cà rốt (22/02/2022)

Đề xuất đầu tư 1.241 tỷ đồng cho Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Dương (21/02/2022)

Phê duyệt thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ (16/02/2022)

Tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ hội thu hoạch cà rốt năm 2022 (16/02/2022)

Khai mạc triển lãm mừng Đảng, mừng xuân và Hội báo Xuân Nhâm Dần - 2022 (24/01/2022)

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển Dự án Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ tại Hải Dương (11/01/2022)

Hải Dương thông qua các nghị quyết đầu tư xây dựng 3 dự án giao thông trên 1.800 tỷ đồng (29/12/2021)

Hải Dương: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/14 chỉ tiêu kế hoạch đề ra (06/12/2021)

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Vượt khó thành công tạo tiền đề cho những năm tiếp theo (02/12/2021)

Tỉnh ủy Hải Dương và Tạp chí Cộng sản ký kết phối hợp tuyên truyền (25/11/2021)

Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển nhanh, bền vững (10/11/2021)

Vòng xanh sinh thái đa tầng tại Aqua City (05/11/2021)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Q.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.