Hoạt động KH&CN 0000-00-00 00:00:00

Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014. Mục tiêu là xây dựng và thực hiện quy trình xử lý công việc một cách khoa học, hợp lý, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ đơn vị; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung ứng dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính và là một trong những giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thực hiện Kế hoạch số 990/KH-UBND ngày 05/6/2014 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Hải Dương về triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của CQHCNN tỉnh Hải Dương, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai thực hiện Kế hoạch. Kết quả đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 100% các CQHCNN: cấp tỉnh (18 đơn vị), UBND cấp huyện (12 huyện, thị xã, thành phố), UBND cấp xã (235 UBND xã, phường, thị trấn) đã xây dựng, áp dụng, chuyển đổi và công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Nhằm đảm bảo các CQHCNN trên địa bàn tỉnh tiếp tục áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 có hiệu lực, phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, hỗ trợ đắc lực cho chương trình cải cách hành chính của tỉnh hướng tới xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm chính, sáng tạo và hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 848/KH-UBND ngày 15/3/2021 về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng THQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các CQHCNN tỉnh Hải Dương.

 Để thực hiện Kế hoạch số 848/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh đã phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001 của tỉnh theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 và ban hành Kế hoạch số 1524/KH-BCĐ ngày 04/5/2021 của Ban chỉ đạo ISO 9001 về xây dựng, duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại các CQHCNN tỉnh Hải Dương.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với các CQHCNN tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nhận thức, kỹ năng duy trì áp dụng HTQLCL; xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra việc duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL tại các CQHCNN để thông qua đó kịp thời nắm bắt kết quả duy trì hệ thống của các đơn vị đồng thời phục vụ hoạt động đánh giá cải cách hành chính của các CQHCNN trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Tin khác

Hải Dương tăng cường hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số (21/01/2022)

Sở Khoa học và Công nghệ: Tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. (17/01/2022)

Hải Dương, nhiều bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc được ký kết (15/12/2021)

Danh sách được công nhận Sáng kiến cấp tỉnh năm 2021 (15/10/2021)

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời ‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’ (14/10/2021)

Website Sở Khoa học và Công nghệ được gắn nhãn tín nhiệm an toàn và bảo mật cao (13/09/2021)

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026. (12/08/2021)

Chuyển đổi số để tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực phát triển bứt phá (11/08/2021)

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam sau 6 năm thực hiện Đề án 844 (09/08/2021)

Thu hút nhân tài ở Ấn Độ và hàm ý đối với Việt Nam (23/07/2021)

Tìm hiểu về mạng di động 5G và sự khác biệt giữa 5G và 4G,3G (23/06/2021)

Trung tâm Đo lường- Thử nghiệm và Thông tin khoa học (Sở KH&CN) từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dịch vụ (23/06/2021)

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền đối thoại tiếp xúc, giải quyết khiếu nại, tổ cáo trên địa bàn tỉnh (14/06/2021)

Thiết bị lọc nước Ewater làm tăng năng suất cây trồng (09/06/2021)

Xu hướng công nghệ mới hàng đầu năm 2021 (07/06/2021)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.