Khoa học Quản lý (Số 2-2022) 0000-00-00 00:00:00

Trong những năm qua, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về đảm bảo an toàn bức xạ khi ứng dụng bức xạ và hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân đã đạt được kết quả tích cực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng.

Năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh  Covid-19 để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn bức xạ hạt nhân cho các cơ sở X-quang. Công tác thẩm định, cấp và gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ đảm bảo đúng các quy định, đi vào nề nếp đáp ứng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm. Công tác xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở đang được triển khai đồng bộ, chưa để sự cố bức xạ đáng tiếc nào xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Việc tổ chức tập huấn do Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) chủ trì với 01 khóa tập huấn, đào tạo an toàn bức xạ cho 53 học viên là các nhân viên bức xạ tại các cơ sở bức xạ, cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh và các cán bộ có liên quan; 01 khóa tập huấn, đào tạo bổ sung an toàn bức xạ cho 20 học viên là người phụ trách an toàn bức xạ tại các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh. Nội dung: cập nhật các kiến thức cơ bản về an toàn bức xạ, các quy định trong công tác đảm bảo an toàn bức xạ theo quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ và các quy định liên quan khác. Thông qua tập huấn đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh qua các bài viết, tin tức trên trang thông tin điện tử, bản tin của Sở Khoa học và Công nghệ. Qua đó nhận thức và việc chấp hành các quy định của các cơ sở bức xạ được nâng lên rõ rệt.

Để thực hiện Nghị định số 142/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và các văn bản hướng dẫn của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh công bố Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 về thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Hải Dương; đồng thời tham mưu ban hành Công văn số 1995/UBND-VP ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cấp các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực An toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 83 cơ sở bức xạ trong y tế (tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) và 42 cơ sở bức xạ trong công nghiệp (31 nguồn phóng xạ kín; 52 thiết bị phát tia X). Trong đó, các cơ sở bức xạ trong y tế đều thực hiện cấp phép, gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ trước khi hoạt động và được cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ đầy đủ theo quy định và các cơ sở bức xạ trong công nghiệp đều được Cục An toàn bức xạ hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị bức xạ gắn nguồn phóng xạ và sử dụng thiết bị bức xạ). Các cơ sở bức xạ cơ bản trên địa bàn tỉnh cơ bản chấp hành nghiêm quy định về đảm bảo an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.

Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp phép 18 lượt Giấy phép và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 11 người phụ trách an toàn bức xạ; xây dựng quy trình giải quyết cho 7 thủ tục hành chính theo Quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh Hải Dương trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Các thủ tục hành chính được thực hiện công khai, minh bạch và niêm yết tại Bộ phận Một cửa của Sở và trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ. Việc xây dựng quy trình chuẩn hóa hoạt động giải quyết thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân dễ dàng trong việc tiếp cận các thủ tục hành chính.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân trên; hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân của các cơ sở đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để sớm khắc phục và tuân thủ tốt về an toàn bức xạ và hạt nhân.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách an toàn, nhân viên tiến hành công việc bức xạ tại các cơ sở có sử dụng thiết bị X - quang trên địa bàn. Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện tại các cơ sở bức xạ; xử lý nghiêm các cơ sở cố tình không thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ.

Bài của Lê Thanh Hải

Đăng trên Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 2 ra tháng 4 năm 2022

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.