Khoa học quản lý (số 3 - 2020) 0000-00-00 00:00:00

Qua 5 năm triển khai thực hiện về việc công nhận các “Mô hình học tập” tỉnh Hải Dương đã đạt được kết quả đáng phấn khởi, tự hào, tạo động lực để thực hiện tốt những năm tiếp theo. Hội Khuyến học tỉnh  Hải Dương phát động phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong toàn dân theo mô hình “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “đơn vị học tập” (cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang...), “cộng đồng học tập” (thôn, khu dân cư, tổ dân phố). Hàng năm, tổ chức đánh giá, xét công nhận các gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư đã đăng ký và đạt danh hiệu “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập”.

Có được kết quả đó là do Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương đã triển khai thực hiện các “Danh hiệu học tập” với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cùng sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập ở địa phương, phát huy truyền thống văn hiến, hiếu học của tỉnh Đông xưa, Hải Dương nay.

Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương hiện có 3.228 chi hội, tăng 50 chi hội với 569.073 hội viên, tăng so với năm 2019 là 1.469 hội viên; có 7.311 ban khuyến học dòng họ, tăng 95 ban khuyến học dòng họ. Các địa phương phát triển tổ chức hội và hội viên nhanh là Thanh Miện, Kim Thành, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Thanh Hà…

Đến tháng 6/2020, toàn tỉnh có 449.357 gia đình học tập, đạt tỷ lệ 80% so với tổng số dòng họ trong tỉnh; 7.674 dòng họ học tập đạt tỷ lệ 78% so với dòng họ trong tỉnh; 1.383 cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ 89% so với tổng số cộng đồng thôn, dân cư trong tỉnh; 1.094 đơn vị học tập, đạt tỷ lệ 90% so với tổng số đơn vị ở cơ sở thuộc xã, thị trấn quản lý. So với chỉ tiêu đề ra thì gia đình học tập vượt 10%, dòng họ học tập vượt 28%, cộng đồng học tập vượt 29%, đơn vị học tập vượt 40%. Đơn vị học tập là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước, 100% các trường mầm non, phổ thông được công nhận là đơn vị học tập.

Qua 5 năm trên địa bàn tỉnh có 48 mô hình học tập tiêu biểu. Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương đã chọn 4 mô hình học tập tiêu biểu của 12 huyện, thành phố, thị xã dự Đại hội Biểu dương toàn quốc do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức gồm gia đình nhà giáo Nguyễn Văn Thuần ở xã Hiệp Lực (huyện Ninh Giang), dòng họ Nguyễn Trọng ở xã Kim Đính (huyện Kim Thành), Chi hội thôn Phù Tải, xã Thanh Giang (huyện Thanh Miện), Trường THCS chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương.

Từ năm 2016 - 2018, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương cờ thi đua xuất sắc và bằng khen cho 26 tập thể, cá nhân, UBND tỉnh tặng 12 bằng khen cho 5 huyện là Thanh Miện, Gia Lộc, Kim Thành, Cẩm Giàng, Bình Giang và 7 xã, thị trấn; Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương đã tặng 58 giấy khen cho các mô hình học tập tiêu biểu xuất sắc.

Đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua việc xây dựng và triển khai các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”, góp phần xây dựng xã hội học tập. Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Nhằm đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong nhân dân, xây dựng thành công xã hội học tập ở địa phương; phấn đấu xây dựng mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư trở thành mô hình “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”. Tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 1260/KH-UBND ngày 15/5/2017 về việcthực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Thông tư 44/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã”, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã tặng 24 bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, 15 bằng khen của UBND tỉnh, 12 giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo, 49 giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương cùng hàng trăm giấy khen của UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Qua các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” đã làm thay đổi rõ rệt nhận thức của cán bộ, nhân dân nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn về sự cần thiết, cấp bách phải triển khai mô hình học tập suốt đời phù hợp với xây dựng xã hội học tập ở nước ta do đó đạt hiệu quả thiết thực. Việc triển khai có tác dụng đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học từ các gia đình, dòng họ, cộng đồng và toàn xã hội, tạo động lực khuyến khích cho mỗi người trong học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Các mô hình học tập 5 năm qua đã góp phần vào việc xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa, đóng góp tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời - xây dựng xã hội học tập ở địa phương, phát huy truyền thống văn hiến - hiếu học của tỉnh Đông xưa - Hải Dương nay.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương tiếp tụctăng cường sự lãnh đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…phấn đấu mỗi tổ chức Đảng và gia đình đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gia đình phấn đấu danh hiệu “Công dân học tập”, “Gia đình học tập”; cơ quan, đơn vị phấn đấu “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh...và tiếp tục thực hiện 4 mô hình học tập để có nhiều các danh hiệu, mô hình học tập mới.

Bài của T.S Nguyễn Trường Cảnh, Trường ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên

Bài đăng trên Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 3 ra tháng 8 năm 2020 

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.