Khoa học quản lý (số 1 - 2021) 0000-00-00 00:00:00

Năm 2020, là năm có nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, bão lụt thiên tai, song hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam; Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự phối hợp của các ban, ngành và cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2020), Ban Bí thư Trung ương Đảng có Chỉ thị số 43 - CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Hội Nhà báo tỉnh được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm, Hội Nhà báo tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động công tác sát với nhiệm vụ thực tế, kịp thời động viên Hội viên - Nhà báo tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Trong năm, các cơ quan báo chí tỉnh thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Một số Tạp chí chuyển thành Bản tin. Từ đó, công tác tổ chức và sinh hoạt của hội viên các Chi hội nhà báo cũng được kiện toàn theo hướng quy hoạch cơ quan báo chí. Năm qua, các Chi hội, Câu lạc bộ nhà báo đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023, kiện toàn các Ban Thư ký - Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhà báo. Đến nay, Hội có 180 hội viên sinh hoạt ở 6 Chi hội và 2 Câu lạc bộ nhà báo là: Chi hội nhà báo Báo Hải Dương, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Hải Dương, Chi hội nhà báo Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Trường Đại học Sao Đỏ, Chi hội Văn phòng hội, Chi hội Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi và Câu lạc bộ Nhà báo nữ. Công tác quản lý, phát triển hội viên được quan tâm: Trong năm Hội đã làm thủ tục, đề nghị Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam chuẩn y kết nạp 03 hội viên; tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho 01 hội viên; Hội Nhà báo tỉnh đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí và công tác hội.

 Trong hoạt động nghiệp vụ, Hội viên - Nhà báo luôn bám sát định hướng chính trị và thực tiễn trong cuộc sống để khai thác đề tài, phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt, cách làm mới có nhiều sáng tạo trên các lĩnh vực. Đồng thời phê phán những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội. Từ đó khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, khởi nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên quê hương. Hội thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí, tham gia chủ trì giao ban báo chí, định hướng tuyên truyền. Đặc biệt là công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới Hội viên - Nhà báo; Quán triệt việc thực hiện Luật Báo chí 2016, Điều lệ Hội, 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Hội viên - Nhà báo luôn được quan tâm. Trong năm, Hội đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền về đại hội Đảng, tổ chức hội thảo, tọa đàm cho Hội viên - Nhà báo để đáp ứng kịp thời tình hình nhiệm vụ. Năm qua, dù kinh phí khó khăn, song Hội đã cố gắng tổ chức chuyến đi thực tế trao đổi kinh nghiệm hoạt động báo chí và hoạt động hội cho Hội viên - Nhà báo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị người làm báo cách mạng. Thực hiện Đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao của Chính phủ, Hội Nhà báo tỉnh đã xét chọn hỗ trợ kinh phí cho 22 tác phẩm, trong đó có 4 tác phẩm về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; duy trì việc xét, trao Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh hằng năm vào dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Năm qua có 21 tác phẩm được xét chọn trao thưởng, trong đó có: 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 11 giải Khuyến khích. Những tác phẩm đó đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp, định hướng kịp thời tạo sự đồng thuận về tư tưởng trong cán bộ, nhân dân. Với những thành quả lao động sáng tạo đã được xã hội ghi nhận, vinh danh, Hội Nhà báo tỉnh còn duy trì việc xuất bản Đặc san Người làm báo Xứ Đôngđể thông tin, trao đổi nghiệp vụ, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích của Đặc san. Tổ chức tốt Hội báo Xuân Canh Tý 2020 với sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của các cơ quan báo chí, Chi hội nhà báo... Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội Nhà báo tỉnh còn tích cực tham gia hoạt động xã hội như: Tham gia Hội báo Xuân Canh Tý, trưng bày ấn phẩm báo chí, tác phẩm văn học nghệ thuật; tham dự Liên hoan toàn quốc về Phát thanh và Truyền hình; phối hợp tổ chức thành công Giải Cờ tướng truyền thống. Đồng thời tích cực tham gia làm từ thiện ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ miền Trung, tặng quà, đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập... Tích cực trong công tác tuyên truyền, ủng hộ phòng chống đại dịch Covid-19.

Trong năm Hội viên - Nhà báo tỉnh thực hiện tốt chuẩn mực, có trách nhiệm trong hoạt động nghiệp vụ cũng như khi tham gia các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác, đồng thời đấu tranh với những thông tin sai sự thật, bịa đặt làm ảnh hướng đến quốc gia, dân tộc... Trong năm không có hội viên - nhà báo để xảy ra tiêu cực, vi phạm Luật Báo chí, Quy định đạo đức nghề nghiệp. Chúng ta phê phán những bài viết có nội dung xấu, giật gân câu khách, thổi phồng, bóp méo vấn đề, lợi dụng công việc để vụ lợi, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Hội viên - Nhà báo.

Từ những việc làm thực tế trong hoạt động công tác Hội Nhà báo, những bài học kinh nghiệm được rút ra là: phải thường xuyên bám sát những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí, quản lý báo chí; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ Hội viên - Nhà báo luôn vững vàng về tư tưởng, chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên quán triệt thực hiện Luật Báo chí, Điều lệ Hội, 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí tạo điều kiện để Hội Nhà báo hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, Ban Thư ký Chi hội, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhà báo có nhiều tìm tòi, đổi mới trong tổ chức hoạt động, tâm huyết với công việc, từ đó tập hợp Hội viên - Nhà báo cùng phấn đấu vì một nền báo chí cách mạng nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại.

Năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lũ lụt thiên tai, song hoạt động của các cấp Hội Nhà báo tỉnh có nhiều cố gắng đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Năm mới Tân Sửu 2021, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, cán bộ, Hội viên - Nhà báo tỉnh nguyện đoàn kết, tích cực học tập, lao động sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh người làm báo “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, cùng chung tay xây dựng, nâng cao vị thế tổ chức các cấp Hội Nhà báo, mãi xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo.

Bài của Trần Văn Thất, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương

Đăng trên Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 1 ra tháng 2 năm 2021

Tin khác

Lĩnh vực thủ tục hành chính nào ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Số lượt truy cập: 0179243
Đang trực tuyến: 547

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912