Khoa học và Công nghệ (số 5-2022) 0000-00-00 00:00:00

Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK, ngày 06/4/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến các đồng chí cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc; ban hành Kế hoạch số 14-KH/ĐU, ngày 19/7/2022 của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đảng ủy lựa chọn Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm vào ngày 14/9/2022, tổ chức rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại hội các chi bộ trong toàn Đảng bộ; phân công các đồng chí cấp ủy viên trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo, giám sát việc tổ chức đại hội tại các chi bộ trực thuộc từ chuẩn bị báo cáo, nhân sự, chương trình, nội dung, trang trí, khánh tiết đến tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả đại hội, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ, thời gian quy định. Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tiến hành Đại hội từ ngày 14/9/2022 đến ngày 16/9/2022.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025; 03 chi bộ bầu Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư; 03 chi bộ bầu Bí thư; công tác chuẩn bị nhân sự được các chi bộ thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, quy định của Đảng, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, cơ cấu, triển vọng phát triển và tính kế thừa; Báo cáo chính trị và các văn bản trình đại hội được các chi bộ chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn, kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả, hạn chế, nguyên nhân trong triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2022 - 2025; các tham luận trình bày tại đại hội được chuẩn bị chu đáo, làm rõ thêm những kết quả đạt được và hạn chế của nhiệm kỳ trước; đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra cho nhiệm kỳ tới; công tác bầu cử tại đại hội được thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 244 - QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương về quy chế bầu cử trong Đảng; cơ sở vật chất, khánh tiết phục vụ Đại hội đầy đủ, trang nghiêm, trang trọng, tiết kiệm.

Kết quả Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo đúng nội dung, chương trình đã đề ra. Đại hội được tổ chức nghiêm túc, thảo luận dân chủ, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, có đủ năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ và Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên. Đại hội đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; phát huy cao trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy và đội ngũ đảng viên.

Ngay sau Đại hội các chi bộ, Đảng ủy Sở KH& CN đã chuẩn y kết quả bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư của 6/6 chi bộ trực thuộc; chỉ đạo các chi bộ xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết; phân công nhiệm vụ cho các chi ủy khóa mới và đảng viên theo quy định.

Bài của Nguyễn Duy Hưng, PBT Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ

Đăng trên Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 5 ra tháng 10 năm 2022

 

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.