Bản Tin TBT 0000-00-00 00:00:00

Thực hiện Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị, hội thảo chuyên gia xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương và đã tiếp thu bổ sung hoàn thiện. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh và xin ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ, Sở Y tế đề nghị các Sở, ngành và các cơ quan đơn vị cho ý kiến bằng văn bản góp ý vào dự thảo vào Báo cáo thuyết minh Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (gửi kèm). Văn bản góp ý gửi về: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Quy chuẩn: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Dương, số 18, đường Thanh Niên trước ngày 20/12/2020. Thông tin chi tiết xin liên hệ Bs. Nguyễn Tuấn Anh TK. SKMT-YTTH, TT Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế. ĐT 0904044342. File đính kèm Công văn xin ý kiến Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương Bản Báo cáo thuyết minh Tin TBT Hải Dương

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912