Lĩnh vực An toàn bức xạ và Hạt nhân 2018-12-17 09:32:17

  Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh lập Báo cáo thực hiện công tác an toàn bức xạ tại cở sở  năm 2018 theo đề cương kèm Công văn này.

Báo cáo thực hiện công tác an toàn bức xạ tại cơ sở gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/12/2018 theo địa chỉ sau:

Phòng Quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ.

Số 209 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại liên hệ: 0220.3893.900/ 0382.495.589 (đ/c Linh –  Phụ trách). Địa chỉ Email: letuanlinhskhcn@gmail.com. Hoặc website của Sở: haiduongdost.gov.vn

Đề nghị các cơ sở bức xạ nộp báo cáo theo đúng thời hạn nêu trên./.

File kèm theo

Tin khác

Thủ tục: Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) (23/09/2019)

Hoạt động Quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương (26/12/2017)

Kết quả kiểm tra an toàn bức xạ tại các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh (14/12/2017)

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế) (08/08/2017)

Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) (08/08/2017)

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) (08/08/2017)

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) (08/08/2017)

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) (07/08/2017)

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) (07/08/2017)

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (07/08/2017)

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế (15/10/2015)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912