Kỹ Thuật 0000-00-00 00:00:00

Đó là chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Qua đó tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg về “Ngày Chuyển đổi số quốc gia” (lấy Ngày 10/10 hằng năm). Quyết định chọn ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với ý nghĩa số 1 và số 0 là hai số của hệ thống số nhị phân - là ngôn ngữ công nghệ thông tin và công nghệ số; gắn với chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Qua đó nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Đây cũng là dịp nhằm đánh giá kết quả chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương trong năm và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Chuyển đổi số là một phương thức phát triển mới của đất nước, không chỉ giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí mà còn mở ra một không gian mới cho sự phát triển, chủ động, sáng tạo ra các giải pháp mới; chủ động thiết kế và làm ra các sản phẩm mới với giá trị trí tuệ của người Việt Nam vì khi làm chủ được công nghệ, chúng ta mới có thể vươn tầm ra thế giới. Năm 2020 được xác định là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia, là năm tuyên ngôn về chuyển đổi số; năm 2021 là năm tổng diễn tập chuyển đổi số; năm 2022 và những năm tiếp theo sẽ là giai đoạn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi cấp, trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện.

Hiện nay về cơ bản hệ thống hạ tầng CNTT tỉnh Hải Dương đã đủ điều kiện đáp ứng kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan đơn vị đã xây dựng mạng nội bộ, tỷ lệ máy tính/cán bộ đạt gần 100%; mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh đã được triển khai; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được đầu tư nâng cấp, phục vụ tốt các cuộc họp giữa tỉnh với trung ương và với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) cấp tỉnh đã được xây dựng, kết nối với mốt số cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (NDXP) quốc gia.

Tỉnh Hải Dương là một trong 14 tỉnh đã hoàn thành kết nối giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Đã xây dựng xong 3 API theo tài liệu mô tả cả Cục C06 - Bộ Công an về dịch vụ xã nhận số định danh cá nhân và chứng minh nhân dân, dịch vụ xác thực thông tin hộ gia đình, dịch vụ tra cứu thông tin công dân…Hoàn thành tích hợp, đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, mở 3 chức năng đã kết nối từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành 21/25 dịch vụ công thiết yếu.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp được triển khai đồng bộ và liên thông 4 cấp; 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã chứng thư số, đã cấp trên 8.000 tài khoản thư điện tử công vụ; hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh đã được triển khai đồng bộ và kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ…Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đang cung cấp 1.943 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 585 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tích hợp được 569 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Ngoài ra, tỉnh Hải Dương đã triển khai một số hệ thống thông tin chuyên ngành như cơ sở dữ liệu dùng chung trong ngành giáo dục; hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm quản lý bảo hiểm, hệ thống thông tin đất đai, hệ thống quan trắc môi trường tự động, hệ thông quản lý xe buýt thông minh….

Từ các thực tiễn đó, quý I, năm nay tỉnh Hải Dương đã quyết định thành lập Tổ Chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm tổ trưởng nhằm mục tiêu tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số; góp phần đưa chuyển đổi số đi vào cuộc sống, tạo nên cộng đồng số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Tổ Công nghệ số cộng đồng đã nỗ lực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng các thôn, khu dân cư về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; chuyển giao hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số. Hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ số, nền tảng số, thương mại điện tử; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống của người dân, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Bên cạnh đó tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn. Về kinh tế số, tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử như: postmart.vn; voso.vn; sendo.vn;...; mở tài khoản thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số để quảng bá và bán sản phẩm; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Về xã hội số, tổ công nghệ số cộng đồng sẽ hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục…

Đến nay 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hải Dương đã thành lập các Tổ Chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng cấp huyện.Cơ bản các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn, khu dân cư.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia sẽ là hoạt động thường niên để đánh giá kết quả chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương trong năm và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Ngày Chuyển đổi số quốc gia không chỉ mang ý nghĩa chào mừng, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đã tham gia vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn là dấu mốc để đánh giá hoạt động chuyển đổi số hằng năm.

Hải Ninh

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Q.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.