Giới thiệu về Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông Tin Khoa học 2018-07-10 03:26:35

Được thành lập tháng 3/2004 tại Quyết định số: 987/QĐ-UBND ngày 18/3/2004 của UBND tỉnh Hải Dương, Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là một trong số ít đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ trên toàn quốc sớm chuyển đổi theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ từ tháng 9 năm 2006 (nay là Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập).

Nhân sự ngày đầu thành lập là 08 người gồm: 05 công chức, người lao động thuộc phòng Thông tin tư liệu Sở hữu công nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương và 03 hợp đồng lao động. Đến tháng 5 năm 2018, Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ và Tin học có 18 viên chức và người lao động, được tổ chức với 03 phòng chức năng gồm: Phòng Tổng hợp, Phòng Thông tin Khoa học và Công nghệ, Phòng Tư vấn và Đào tạo.

Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học cũng gặp không ít khó khăn do sự thay đổi về cơ chế chính sách cũng như năng lực thực hiện các dịch vụ ngoài ngân sách cấp, tăng cường nguồn thu đảm bảo chi thường xuyên của Trung tâm còn hạn chế. Tuy nhiên Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học đã được Sở Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh tạo điều kiện giao thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ. Các kết quả đạt được như sau:

1. Về thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

Từ năm 2004 đến tháng 4/2018, Tạp chí Khoa học và Công nghệ đã xuất bản và phát hành 86 số với số lượng 172.000 bản. Tạp chí phát hành đúng kỳ, không sai sót và đảm bảo chất lượng. Nội dung của Tạp chí đã phản ánh kịp thời các hoạt động khoa học và công nghệ, giới thiệu trao đổi các kết quả nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, công bố kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, tập trung phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.

Các phóng viên Tạp chí Khoa học và Công nghệ đã phối hợp cung cấp thông tin và thực hiện tuyên truyền hoạt động khoa học và công nghệ trên Báo Hải Dương, phối hợp thực hiện một số chuyên mục phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương như: Phối hợp thực hiện 62 số chương trình “Sở hữu trí và cuộc sống”; 16 số chuyên mục: “Khoa học và công nghệ với phát triển nông nghiệp”; 05 số chương trình “Phát triển thương hiệu” và một số phóng sự khoa học và công nghệ khác.

Hoạt động thư viện và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ được Trung tâm duy trì thường xuyên. Công tác lưu giữ, bảo quản sách, tài liệu thư viện được thực hiện quy củ, đáp ứng nhu cầu của các độc giả là các nhà nghiên cứu và ban chủ nhiệm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.Thông tin về các nhiệm vụ đang tiến hành và nhiệm vụ đã kết thúc được thực hiện đúng và đảo bảo tiến độ theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ. Hỗ trợ và hướng dẫn các thủ tục đăng ký lưu giữ và cấp giấy chứng nhận kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đảm bảo 100% các nhiệm vụ sau tổng kết được đăng ký lưu giữ kết quả và công bố trên Trang thông tin điện tử và Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Sở.

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ cũng được trú trọng, trong đó các báo cáo khoa học từng bước được số hóa tiến tới cập nhật và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; các hội thảo khoa học và quá trình triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ được ghi hình để lưu giữ.

Hoạt động thống kê khoa học và công nghệ đã đi vào nề nếp, có sự phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn trực tiếp từ cán bộ làm công tác điều tra tới từng đơn vị thuộc đối tượng điều tra nên việc cung cấp thông tin cho các phiếu điều tra được chính xác, tin cậy hơn. Cung cấp cho các nhà quản lý có thông tin chính xác, số liệu tin cậy trong để hoạchđịnh chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh và của quốc gia và của tỉnh.

2. Về hoạt động dịch vụ tăng nguồn thu ngoài ngân sách

Các dịch vụ tăng thu ngoài ngân sách nhà nước chỉ đảm bảo được một phần kinh phí chi thường xuyên và chi khoảng từ 300 đến 350 triệu/năm (sau khi trừ đi các chi phí trực tiếp).Tập trung vào các hoạt động chính như sau:

- Hoạt động tư vấn đấu thầu, giám sát mua sắm tài sản, thiết bị: Đây là một trong những dịch vụ được Trung tâm triển khai thực hiện từ rất sớm. Ngay từ khi thành lập và là một trong những dịch vụ tăng thu chính của Trung tâm trong quá trình chuyển đổi sang hình thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP.

- Hoạt động tư vấn và kiểm định an toàn bức xạ và hạt nhân được phát triển trong những năm gần đây, tuy nhiên để thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực này đòi hỏi phải có sự đầu tư về máy móc thiết bị hiện đại và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ thực hiện dịch vụ.

- Hoạt động dịch vụ tuyên truyền thông tin hình ảnh và xây dựng phóng sự tổng hợp về các kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cũng từng bước được nâng cao. Hiện tại, Trung tâm đã có thể xây dựng độc lập các phóng sự và phim khoa học và công nghệ để phát trên sóng truyền hình.

Nguyễn Xuân Dương - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học

Tin khác

Lĩnh vực thủ tục hành chính nào ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Số lượt truy cập: 32218381
Đang trực tuyến: 176

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912