Giới thiệu về Trung tâm Đo lường, TN&TTKH 2022-07-22 09:00:00

Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng với Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương. Trung tâm có chức năng thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về xuất bản và phát hành Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương; xây dựng cơ sở dữ liệu, thống kê khoa học và công nghệ, lưu trữ và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ; Quản trị và duy trì vận hành hệ thống mạng LAN và Website của Sở Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ ngoài ngân sách phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương.

Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động; Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm được quy định cụ thể trong Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Hải Dương. (Toàn văn Quyết định số 4422/QĐ-UBND).

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được quy định, hiện nay năng lực của Trung tâm đã được định hình với nhiều lĩnh vực hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ nhằm đẩy mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện chủ trương chính sách của tỉnh về đẩy mạnh công tác triển khai ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như mở rộng thị trường phát triển dịch vụ KH&CN.

Theo đó, một số lĩnh vực hoạt động dịch vụ KH&CN đang là thế mạnh của Trung tâm gồm:

- Dịch vụ tư vấn Quản lý dự án và giám sát nghiệm thu Thiết bị CNTT. Với nguồn nhân lực đông đảo và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu, tư vấn Quản lý dự án và giám sát nghiệm thu Thiết bị CNTT. Mỗi năm Trung tâm đã thực hàng trăm hợp đồng dịch vụ về tư vấn đấu thầu và quản lý dự án cho  các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh góp phần thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương. Ngoài ra Trung tâm cũng thực hiện các dịch vụ về tuyên truyền và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ cho các chủ nhiệm dự án trong và ngoài tỉnh.

 - Dịch vụ, đào tạo, tập huấn, tư vấn về lĩnh vực hoạt động công nghệ thông tin (cả phần cứng và phần mềm) tư vấn về lĩnh vực thông tin khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn - chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng; tổ chức sự kiện khoa học công nghệ; xuất bản ấn phẩm khoa học, công nghệ; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Thiết kế kỹ thuật, xây dựng phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử (Website) và tổ chức thực hiện dịch vụ trên trang thông tin điện tử, sàn giao dịch công nghệ và thiết bị tỉnh Hải Dương nhằm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện và cung cấp các vật tư, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện việc hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, kiểm định các loại phương tiện đo như Máy đo điện Tim, Máy X-quang, Đồng hồ công tơ điện, công tơ nước, đồng hồ taximet... phục vụ yêu cầu công tác quản lý nhà nước của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật.

Ngoài các dịch vụ trên Trung tâm còn thực hiện một số dịch vụ về cung cấp vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, xây dựng website, phần mềm và các sản phẩm dịch vụ phục vụ nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc và 03 phòng với tổng số 29 thành viên. Trong đó có 20 viên chức, 01 hợp đồng theo Nghị định 68 và 08 lao động hợp đồng. Được bố trí và sắp xếp như sau:

* Lãnh đạo Trung tâm gồm:

- Ông Vũ Văn Tân, Kỹ sư nông học - Giám đốc Trung tâm

- Ông Lê Duy Thuỷ, Kỹ sử CNTT - Phó Giám đốc Trung tâm

- Ông Trần Hoài Văn, Cử nhân kinh tế - Phó Giám đốc Trung tâm

I. Phòng Hành chính - Tổng hợp

1. Bà Nguyễn Thị Yến, viên chức

2. Bà Phạm Thị Giang, viên chức

3. Ông Hồ Đình Thu, bảo vệ

4. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, bảo vệ

II. Phòng Thông tin Khoa học - Công nghệ và Tin học

1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng phòng Thông tin KHCN và Tin học

2. Ông Phạm Ninh Hải, Phó Trưởng phòng

3. Ông Vương Việt Tường, viên chức

4. Ông Hoàng Văn Trung, viên chức

5. Ông Trần Quang Nhật, viên chức

6. Bà Nguyễn Thị Thanh, viên chức

7. Bà Nguyễn Thị Diệp, viên chức

8. Bà Nguyễn Thị My, viên chức

III. Phòng Kiểm định Đo lường, Thử nghiệm và Phát triển thị trường

1. Ông Lê Quang Thiệp, Phó Trưởng phòng

2. Ông Đỗ Trọng Trường, viên chức

3. Bà Nguyễn Thị Quế, viên chức

4. Ông Hà Văn Đông, viên chức

5. Bà Nguyễn Thị Tuyến, viên chức

6. Bà Nguyễn Thị Làn, viên chức

7. Ông Đào Huy Thục, Nhân viên

8. Bà Hoàng Thị Tuyết Chinh, Nhân viên

9. Ông Triệu Quang Lâm, Nhân viên

10. Ông Bùi Trọng Luân, Nhân viên

11. Bà Tạ Thị Liên, Nhân viên

12. Ông Lê Hồng Trung, hợp đồng theo Nghị định 68

 

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.