Thông tin - Tin học 2023-06-06 16:59:23

Đây là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh sáng 6.6.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh nhấn mạnh mục tiêu chuyển đổi số để mang lại lợi ích, sự tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội Hải Dương
 
Sáng 6.6, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, đề xuất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng cho rằng Hải Dương đang xác định ngày càng rõ hơn vị trí trên lộ trình chuyển đổi số của tỉnh nói riêng, cả nước nói chung, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số để mang lại lợi ích, sự tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp, chính quyền, góp phần phát triển kinh tế-xã hội Hải Dương.
 
 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu các sở, ngành xây dựng, thực hiện kế hoạch về chuyển đổi số, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về những vấn đề cụ thể; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp cùng tham gia
 
Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh đã triển khai một số việc cụ thể trong chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, tồn tại nhất định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại các chương trình, đề án, dự án thành phần về chuyển đổi số để xác định nhiệm vụ thời gian tới bảo đảm đúng, chính xác, trên nguyên tắc mục tiêu cố định, thực hiện nhiệm vụ cụ thể có thể thay đổi, linh hoạt, phù hợp thực tế từng thời kỳ. Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát các văn bản, nghị quyết, quy định hiện hành về chương trình xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chương trình mới phù hợp thực tế. Trong đó hình thành kiến trúc mới của chương trình trên cơ sở thu gọn hoặc bổ sung số lượng dự án thành phần nếu cần thiết từ những dự án thành phần hiện có. Phải có sự phân công tổ chức thực hiện, cơ chế phối hợp, phương thức thực hiện, dự trù kinh phí rõ ràng, cần gắn trách nhiệm từng sở, ngành, đơn vị cũng như trách nhiệm từng cá nhân.
 
 
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc nêu thực trạng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của tỉnh và nhấn mạnh cần có sản phẩm số thiết thực
 
Khẳng định phải có hạ tầng dữ liệu mới có thể triển khai khai thác, sử dụng dữ liệu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng yêu cầu trong năm 2023 phải hoàn thiện hạ tầng này, làm nền tảng tập trung, tích hợp cơ sở dữ liệu. Số hóa dữ liệu là nhiệm vụ rất quan trọng, tạo tiền đề thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số khác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông cũng như cơ quan liên quan, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm yêu cầu. Sau khi hình thành kiến trúc mới của chương trình, các sở, ngành, đơn vị cần lựa chọn những phần việc đã được cơ quan, tổ chức khác thực hiện thành công để triển khai theo hướng chắc chắn, thận trọng, công khai, minh bạch, nhất là không để lãng phí cơ sở dữ liệu đã có.
 
 
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Bùi Quang Bình đề nghị các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu, đề cao vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng
 
Tại cuộc họp, Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo kết quả thực hiện công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, đó là hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công nghệ thông tin của chính quyền điện tử và đô thị thông minh; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại Hải Dương, trong đó có phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, bảo đảm an toàn thông tin, triển khai nhiệm vụ liên quan tại Đề án 06…

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bkav Nguyễn Tử Quảng đã trình bày một số nội dung liên quan đến chuyển đổi số, giải pháp cho chuyển đổi số tại Hải Dương. 
 
 
Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Cao Thắng báo cáo tại cuộc họp
 
Theo đánh giá tại cuộc họp, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Các nhiệm vụ theo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh được các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện. Các ý kiến tại cuộc họp đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới.
 
 
Chủ tịch Hội đồng quản trị Bkav Nguyễn Tử Quảng trình bày về giải pháp chuyển đổi số tại Hải Dương
 
Nguồn: baohaiduong.vn
 

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.