Thanh tra KHCN 2017-07-27 00:01:22

Nhằm tăng cường việc quản lý nhà nước và nêu cao ý thức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn bức xạ và đo lường trong lĩnh vực y tế. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện thanh tra 10 cơ sở về an toàn bức xạ và đo lường. Trong đó các có 3 bệnh viện đa khoa, 2 công ty và 5 Phòng khám, các cơ sở đều có đủ tư cách pháp nhân, có giấy phép tiến hành công việc bức xạ, trong quá trình hoạt động đã tiến hành công việc bức xạ và sử dụng các phương tiện đo nhóm 2 để phục vụ công tác chẩn đoán bệnh.

Về An toàn Bức xạ: Qua thanh tra tại 10 cơ sở tiến hành công việc bức xạ với 12 thiết bị X-quang cho thấy: Các cơ sở đã thực hiện đầy đủ việc khai báo và được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ còn hạn (01 cơ sở xin tạm dừng hoạt động máy X-quang). Số lượng người phụ trách ATBX và NVBX của 9 cơ sở là 18 người, người phụ trách an toàn đều có quyết định bổ nhiệm theo quy định. Các nhân viên bức xạ được trang bị liều kế cá nhân; được tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ và có Hợp đồng dịch vụ đọc liều kế cá nhân. Nhân viên bức xạ đang làm việc tại các cơ sở y tế được thanh tra đều đã được đào tạo về ATBX và được cấp giấy chứng nhận, người phụ trách an toàn có chứng chỉ nhân viên bức xạ. Các cơ sở được thanh tra đều có hồ sơ khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên bức xạ, nội dung khám sức khỏe được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Các cơ sở tiến hành công việc bức xạ qua thanh tra đều tuân thủ các quy định về chỉ dẫn an toàn, cảnh báo bức xạ, nội quy ATBX, nhật ký theo dõi, quy trình vận hành thiết bị… bản hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân; Định kỳ hàng năm có báo cáo gửi cơ quan quản lý về tình hình an toàn bức xạ tại cơ sở. Kiểm xạ khu vực làm việc do Đoàn thanh tra thực hiện: Đoàn thanh tra kiểm xạ khu vực phòng chụp X-quang của 9 cơ sở bằng máy INSPECTOR, kết quả đo cho thấy mức suất liều tại khu vực làm việc và các vị trí xung quanh của 9 cơ sở đều nằm trong giới hạn phông môi trường.

Về đo lường: Các cơ sởđược thanh tra đã chấp hành các quy định của pháp luật về việc kiểm định các phương tiện đo nhóm 2 nằm trong danh mục phương tiện đo phải kiểm định theo quy định của pháp luật bao gồm phương tiện đo điện tim, phương tiện đo điện não, huyết áp kế, áp kế, cân khối lượng các loại (theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2).

Thanh tra Sở 

Tin khác

Lĩnh vực thủ tục hành chính nào ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Số lượt truy cập: 31200241
Đang trực tuyến: 286

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912