Quản lý khoa học 2019-01-03 03:06:04

Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập các Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thực hiện năm 2019 thuộc các lĩnh vực: khoa học nông nghiệp; khoa học y, dược; khoa học kỹ thuật và công nghệ;  khoa học xã hội và nhân văn; khoa học tự nhiên. Để đảm bảo tính chuyên môn sâu, phù hợp với lĩnh vực tuyển chọn, Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KH&CN đã được thành lập chi tiết theo từng chuyên đề nhỏ trong mỗi lĩnh vực, có sự tham gia của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan quản lý nhà nước, với sự góp mặt của các chuyên gia ở Trung ương và địa phương để tổ chức tuyển chọn nhiệm vụ đưa vào Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019 trình Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương.

- Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp họptừ ngày 30-31/8/2018, 04-07/9/2018, 12-13/9/2018 gồm 25 nhiệm vụ đưa ra tuyển chọn, 23 nhiệm vụ tham gia tuyển chọn, 02 nhiệm vụ không tham gia tuyển chọn. Kết quả có 17 nhiệm vụ đạt từ 50% trở lên số thành viên Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN đồng ý và 08 nhiệm vụ đạt dưới 50% thành viên Hội đồng đồng ý đưa vào Kế hoạch KH&CN năm 2019.
- Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ họp ngày 19/9/2018 gồm 07 nhiệm vụ đưa ra tuyển chọn, 04 nhiệm vụ tham gia tuyển chọn, 03 nhiệm vụ không tham gia tuyển chọn. Kết quả có 03 nhiệm vụ đạt từ 50% trở lên số thành viên Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN đồng ý và 04 nhiệm vụ đạt dưới 50% thành viên Hội đồng đồng ý đưa vào Kế hoạch KH&CN năm 2019.
- Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực khoa học y, dược họpngày 18/9/2018 gồm 03 nhiệm vụ đưa ra tuyển chọn, 02nhiệm vụ tham gia tuyển chọn, 01 nhiệm vụ không tham gia tuyển chọn. Kết quả có 01 nhiệm vụ đạt từ 50% trở lên số thành viên Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN đồng ý và 01 nhiệm vụ đạt dưới 50% thành viên Hội đồng đồng ý đưa vào Kế hoạch KH&CN năm 2019.
- Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn họpngày 14/9/2018 đã có 04 nhiệm vụ đưa ra tuyển chọn, 03 nhiệm vụ tham gia tuyển chọn, 01 nhiệm vụ không tham gia tuyển chọn. Kết quả có 01 nhiệm vụ đạt từ 50% trở lên số thành viên Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN đồng ý và 03 nhiệm vụ đạt dưới 50% thành viên Hội đồng đồng ý đưa vào Kế hoạch KH&CN năm 2019.
- Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên họpngày 12/9/2018 gồm 02 nhiệm vụ đưa ra tuyển chọn, 100% nhiệm vụ tham gia tuyển chọn. Kết quả có 01 nhiệm vụ đạt từ 50% trở lên số thành viên Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN đồng ý và 01 nhiệm vụ đạt dưới 50% thành viên Hội đồng đồng ý đưa vào Kế hoạch KH&CN năm 2019.
Căn cứ kết quả tuyển chọn nhiệm vụ KHCN năm 2019 của các đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn các chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN dự toán kinh phí và viết thuyết minh chi tiết đồng thời thành lập Tổ thẩm định nội dung thuyết minh và kinh phí nhiệm vụ KHCN năm 2018 theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành “Quyết định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thành viên trong tổ thẩm định gồm đại diện Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. Kết quả đã thẩm định nội dung, kinh phí chi tiết 23 nhiệm vụ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2019. Sau thẩm định nội dung, tài chính có 01 nhiệm vụ xin không thực hiện (Đề tài cây sâm nam – do Công ty Cổ phần giống cây trồng Hải Dương đề xuất).
Căn cứ vào kết quả tuyển chọn nhiệm vụcủa các Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệvà Tổ thẩm định nội dung thuyết minh và kinh phí nhiệm vụ KHCN, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019 trình Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương xem xét, bao gồm: 30 đề tài, 08 dự án, 02 đề án, 01 chương trình (chương trình bao gồm 01 đề tài, 03 dự án).Trong đó:
- Các nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2018 sang năm 2019 gồm 21 nhiệm vụ chia theo các lĩnh vực như sau:
+ Khoa học nông nghiệp
 05 đề tài, 05 dự án
+ Khoa học y, dược
 01 đề tài
+ Khoa học xã hội
 02 đề tài, 02 đề án
+ Khoa học nhân văn
 01 đề tài
+ Khoa học kỹ thuật và công nghệ
 01 đề tài
+ Đề tài, dự án thuộc Chương trình NTM
 03 dự án
+ Dự án đối ứng Trung ương
 01 dự án
- Các nhiệm vụ mới bắt đầu thực hiện từ năm 2019 đã có Quyết định thực hiện: 01 dự án đối ứng Trung ương.
- Các nhiệm vụ mới bắt đầu thực hiện từ năm 2019 đề xuất xin ý kiến Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh gồm 22nhiệm vụ chia theo các lĩnh vực như sau:
+ Khoa học nông nghiệp
14 đề tài, 01 dự án
+ Khoa học y, dược
01 đề tài
+ Khoa học xã hội
01 đề tài
+ Khoa học kỹ thuật và công nghệ
03 đề tài
+ Khoa học tự nhiên
01 đề tài
+ Đề tài thuộc Chương trình NTM
01 đề tài
 
 
Phòng Quản lý khoa học

Tin khác

Tích cực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất (26/10/2020)

Hải Dương: Phục tráng, duy trì và phát triển thương hiệu giống lúa nếp Quýt (26/03/2019)

Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (28/02/2019)

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (18/02/2019)

Hải Dương tích cực tham gia các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 (20/12/2018)

Kết quả thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/12/2018)

Một số kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019 (19/12/2018)

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh họp phiên cuối năm (29/11/2018)

Hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2008-2017 (05/07/2018)

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Hải Dương (08/06/2017)

Cần linh hoạt hơn trong xét duyệt đề tài (07/03/2017)

Kết quả hoạt động Khoa học công nghệ tỉnh Hải Dương những năm gần đây và định hướng những năm tới (16/02/2017)

Hội đồng khoa học và công nghệ họp phiên cuối năm 2016 (02/12/2016)

Đầu tư nghiên cứu khoa học cơ bản là đầu tư chiến lược (07/07/2016)

Mô hình sản xuất trình diễn giống dưa hấu lai F1 Sunny và AD 779 vụ xuân hè (01/06/2016)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912