Kiến thức nông nghiệp 2020-05-04 02:07:25

Trong những năm gần đây sản xuất nông nghiệp nước ta thu được nhiều thành tựu lớn. Việc đưa giống lúa mới vào sản xuất có ý nghĩa là không ngừng phát huy các tiềm lực sẵn có ở địa phương nhằm tăng năng suất, thị trường tiêu thụ và hiệu quả kinh tế trong việc sản xuất lúa. Việc chọn tạo và phát triển vào sản xuất các giống lúa năng suất ngắn ngày, chế biến làm hàng hóa, chống chịu tốt với sâu bệnh hại và điều kiện ngoại cảnh bất thuận, có giá trị thương mại cao luôn là yêu cầu cấp bách và thường xuyên đối với sản xuất nhằm tạo điều kiện nâng cao giá trị lúa gạo, hiệu quả kinh tế và cải thiện đời sống nông dân, mặt khác khi áp dụng các giống ngắn ngày vào canh tác sẽ tăng hiệu quả sử dụng luân canh, tăng hiệu quả sử dụng đất trên đơn vị diện tích.

Giống lúa Nhiệt đới 15 được chọn tạo và phát triển vào sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu trên; giống có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm ngắn ngày, tiềm năng năng suất cao, chống đổ, chịu rét tốt, năng suất cao, hạt gạo thon dài, làm chế biến hàng hóa tốt, gạo bóng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, khả năng thích ứng rộng. Giống lúa Nhiệt đới 15 sinh trưởng phát triển tốt, có nhiều đặc tính nông học tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái và yêu cầu phát triển Nông nghiệp tỉnh Hải Dương.Giống lúa mới Nhiệt đới 15 do công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt đới chọn tạo, giống có triển vọng trong cả vụ xuân và mùa. Giống lúa Nhiệt đới 15 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức theo quyết định số 2373/QĐ-BNN-TT, ngày 21 tháng 6 năm 2019 và được đăng ký bảo hộ độc quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Năm 2019, đề tài đã thực hiện, tổ chức đào tạo, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho khoảng 500 lượt người góp phần nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, kỹ thuật thâm canh lúa, đã tổ chức được 02 buổi hội thảo đầu bờ tuyên truyền kết quả thực hiện mô hình trong toàn tỉnh. Giống lúa Nhiệt đới 15 năng suất cao, góp phần làm tăng giá trị sản phẩm từ đó tăng thu nhập cho người nông dân và tăng hiệu quả kinh tế trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác. Các hộ dân gieo cấy giống lúa Nhiệt đới 15 chống chịu được nhiều loại sâu bệnh hại nên giảm được số lần phun thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, mặt khác tiết kiệm chi phí thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm công lao động, hạn chế được sự ô nhiễm môi trường so với các giống khác, góp phần đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Trong vụ xuân, vụ mùa giống lúa Nhiệt đới 15 sinh trưởng phát triển tốt, lá đòng đứng, độ tàn lá trung bình, cổ bông thoát; Khả năng đẻ nhánh tốt, độ thuần đồng ruộng cao. Vụ xuân giống lúa Nhiệt đới 15 có  thời gian sinh trưởng ngắn hơn giống lúa Khang dân 18 là 2 ngày, tại 3 xã thực hiện phương thức gieo mạ sân TGST là 128 ngày. Vụ mùa giống lúa Nhiệt đới 15 có TGST ngắn hơn giống lúa Khang dân 18 là 2 ngày; Giống lúa Nhiệt đới 15 cao cây hơn so với giống đối chứng Khang dân 18; có độ rụng hạt và độ tàn lá trung bình tương đương giống Khang dân 18; có bộ lá dày, cứng, chống chịu sâu bệnh tốt.

Trong điều kiện thời tiết vụ Xuân và vụ Mùa giống lúa Nhiệt đới 15 có khả năng chống chịu một số bệnh tốt hơn giống lúa Khang dân 18. Không bị nhiễm bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, nhiễm rất nhẹ bệnh khô vằn, không bị nhiễm rầy nâu, nhiễm sâu cuốn lá, sâu đục thân nhẹ. Khả năng chịu rét, chống đổ tốt.  Giống Nhiệt đới 15 có tiềm năng năng suất vượt giống  đối chứng Khang dân 18 thể hiện ở các yếu tố cấu thành năng suất như số hạt chắc/bông, khối lượng 1.000 đều cao hơn giống Khang dân 18. Năng suất thực thu của giống trong vụ Xuân trung bình đạt từ 70,87 - 73,25 tạ/ha, vượt giống Khang dân 18 từ 20,3 - 25,3%, vụ mùa năng suất trung bình đạt từ 64,53 - 67,25 tạ/ha, vượt giống Khang dân từ 15,3 - 18,9%.

Vụ xuân 2019 mô hình được thực hiện tại 3 điểm xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, xã Tân Tiến huyện Gia Lộc, xã Cộng Hòa huyện Kim Thành với quy mô 30 ha. Năng suất bình quân của 3 điểm khá đồng đều đạt từ 70,87-73,25 tạ/ha. Giống lúa Nhiệt đới 15 tại các điểm có năng suất thực thu cao, sự chênh lệch giữa các hộ là thấp, là do sự chỉ đạo thống nhất của cán bộ kỹ thuật và các hộ nông dân chấp hành tốt, thống nhất về thời vụ, phân bón và kỹ thuật chăm sóc. Giống lúa Nhiệt đới 15 có một số ưu điểm như có thời gian sinh trưởng ngắn hơn 2 ngày so với giống Khang dân18, sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, tập trung, trỗ thoát tốt, bông to. Hạt thóc thon dài, chất lượng gạo khá. Giống lúa Nhiệt đới 15 có khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh tốt, chống đổ tốt, nhiễm rất nhẹ các bệnh khô vằn, sâu cuốn lá và đục thân... Mô hình trình diễn giống lúa Nhiệt đới 15 tại các điểm đều sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất vượt giống đối chứng Khang dân 18.Giống lúa Nhiệt đới 15 đạt năng suất bình quân tại các điểm cao hơn giống lúa Khang dân 18 từ 10,58 - 11,45 tạ/ha, hiệu quả kinh tế mô hình tăng từ 5,69 - 6,66 triệu đồng/ha

Trong 4 công thức bón đạm khác nhau thì quá trình sinh trưởng, phát triển khác nhau. CT1 bón đạm thấp, cây phát triển trung bình, khả năng đẻ nhánh kém. Tuy tỷ lệ bông hữu hiệu cao nhưng số bông hữu hiệu đạt thấp 4,2 - 4,5 bông, trỗ sớm hơn, thời gian sinh trưởng ngắn 127  ngày vụ Xuân và 103 ngày vụ Mùa; CT5 bón đạm cao, cây phát triển mạnh, đẻ nhánh khỏe nhưng tỷ lệ bông hữu hiệu thấp 69,7 - 73,5%, thời gian sinh trưởng dài nhất 132 ngày vụ Xuân và 109 ngày vụ Mùa. CT3 lượng đạm bón 9 kg (vụ xuân); 7 kg (vụ mùa) cây phát triển tốt, đẻ nhánh khá, tỷ lệ bông hữu hiệu cao 84,5-85,8%, thời gian sinh trưởng 128 ngày vụ Xuân và 105 ngày vụ Mùa. Khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh: CT4 bón lượng đạm là 10 kg/sào (vụ xuân); 9 kg (vụ mùa), CT5 bónlượng đạm là 11 kg/sào (vụ xuân); 10 kg (vụ mùa) mức độ nhiễm sâu cuốn lá nặng hơn. CT1, CT3 nhiễm nhẹ hơn. Về khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh: CT1, CT3, mức độ nhiễm sâu bệnh nhẹ tương đương mô hình đối chứng; CT4 và CT5 bón lượng đạm cao, lúa phát triển mạnh, màu lá xanh đậm, mức độ nhiễm sâu cuốn lá, sâu đục thân cao hơn đối chứng, khả năng chống đổ yếu hơn đối chứng.

Mô hình trình diễn giống lúa Nhiệt đới 15 trên địa bàn tỉnh Hải Dương”qua một năm thực hiện cho thấygiống lúa Nhiệt đới 15 trên địa bàn tỉnh Hải Dương với qui mô: 60 ha/1 năm, tại 3 điểm, trong đó vụ Xuân diện tích 30 ha và vụ Mùa 30 ha, giống lúa Nhiệt đới 15 là giống cảm ôn, gieo cấy 2 vụ/năm, giống lúa Nhiệt đới 15 sinh trưởng, phát triển khỏe, đẻ nhánh tập trung thể hiện vượt trội về năng suất và khả năng chống chịu như: Chống đổ tốt, chống chịu tốt với sâu đục thân và rầy nâu, bệnh bạc lá, đạo ôn.v.v Bước đầu hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa Nhiệt đới 15 phù hợp với điều kiện của tỉnh Hải Dương.rong điều kiện sản xuất tại Hải Dương vụ Xuân và vụ Mùa năm 2019 giống lúa Nhiệt đới 15 có thời gian sinh trưởng ngắn, cho năng suất cao vượt trộihơn giống lúa Khang dân 18 ở tất cả các điểm. Chống chịu sâu bệnh tốt hơn Khang dân 18.

 

 

 

 

 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912