Khoa học công nghệ (root) 0000-00-00 00:00:00

Thực hiện Công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN của tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021 như sau:

1. Nguyên tắc chung
Việc đề xuất và lựa chọn các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021 phải đảm bảo các tiêu chí sau:
1.1. Nhiệm vụ KH&CN phải có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi của tỉnh; phải lý giải được những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc định hướng phát triển chung của tỉnh hoặc đáp ứng một cách thiết thực và có hiệu quả những nhu cầu cấp thiết về KH&CN trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
1.2. Hướng vào giải quyết các vấn đề KH&CN trong phạm vi tỉnh Hải Dương: nhiệm vụ KH&CN phải có tính mới, tính sáng tạo, tính tiên tiến so với hiện trạng trên địa bàn tỉnh và có tính khả thi. Việc xác định mục tiêu, đối tượng của nhiệm vụ KH&CN phải căn cứ vào việc đánh giá khách quan thực trạng phát triển KH&CN trong tỉnh, thành tựu phát triển KH&CN trong nước, trên thế giới, nguồn lực KH&CN của tỉnh và khả năng hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, các tỉnh, thành phố khác.
1.3. Các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN phải có địa chỉ ứng dụng trong sản xuất, đời sống, an ninh, quốc phòng; phải có tác động tích cực đến phát triển KH&CN, kinh tế và xã hội của các cấp, các ngành nói riêng và của tỉnh nói chung.
1.4. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ KH&CN không quá 60 tháng đối với kế hoạch khung, chương trình, đề án; 36 tháng đối với dự án, đề tài.
2. Định hướng đối với việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021
Nội dung đề xuất của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021 cần ưu tiên tập trung vào các vấn đề được định hướng nêu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông báo này.
3. Thời hạn và nơi nhận phiếu đề xuất
- Thời hạn nộp: Chậm nhất trước ngày 15 tháng 4 năm 2020 các đơn vị nộp Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021theo đúng mẫu tại Phụ lục 1.
- Nơi nhận: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương. Số 209 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương.
Đối với nhiệm vụ của các đơn vị s, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã phải có ý kiến của Hội đồng KH&CN cùng cấp.
4. Quy trình xác định, tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN
Quy trình xác định, tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành “Quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Kết quả tuyển chọn sẽ được thông báo cụ thể tới các đơn vị đã đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
Rất mong các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo tiến độ nêu trên để Sở Khoa học và Công nghệ xác định, tuyển chọn, xây dựng Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ./.
Chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:
Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ
Số 209 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 0220.3892430.

Tin khác

Miếng dán vaccine ngừa COVID-19 được thử nghiệm cho kết quả tích cực (08/06/2021)

Nông sản lên sàn thương mại điện tử: Cơ hội phát triển cho doanh nghiệp Việt (01/06/2021)

Giống lúa Hương Bình cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với giống Bắc thơm số 7 (27/05/2021)

Đẩy mạnh lưu thông, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 (27/05/2021)

Khởi động Giải chạy ảo: “Chạy để sáng tạo” (18/05/2021)

Đồng loạt triển khai Đề án 100 về truy xuất nguồn gốc tại các địa phương (17/05/2021)

Tiếp thêm sức sống cho thị trường KH&CN (14/05/2021)

Nhanh chóng đưa Nghị quyết về chuyển đổi số vào cuộc sống (14/05/2021)

Danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử (12/05/2021)

Quyết định về việc ban hành Thể lệ xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn sơn Hải Dương lần thứ V (2020-2021) (06/05/2021)

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XII (2020-2021) (06/05/2021)

Chỉ thị số về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (22/04/2021)

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (15/04/2021)

Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (30/03/2021)

Thông báo đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (12/03/2021)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912