Quản lý khoa học 0000-00-00 00:00:00

Thực hiện Công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020, Công văn số 418/BKHCN-ĐP ngày 26/02/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đôn đốc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giaotiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu sốgiai đoạn 2016-2025(gọi tắt là Chương trình Nông thôn miền núi), Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện năm 2020 như sau:

1. Đối tượng dự án đề xuất:
Các dự án thuộc Chương trình là dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo quy định tại Khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Nông thôn miền núi. Ưu tiên những dự án hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, dự án có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hoá tại địa bàn tỉnh; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh, công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch trong nông nghiệp; ứng dụng công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất gắn với du lịch sinh thái; dự án có thu hút cán bộ khoa học trẻ, tình nguyện đến làm việc thường xuyên tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số để hướng dẫn, chuyển giao công nghệ.
Dự án đề xuất phải có xuất xứ công nghệ và tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ đáp ứng các tiêu chí được quy định tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 6 của Thông tư 07/2016/TT-BKHCNngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình Nông thôn miền núi(Thông tư số 07).
2. Hồ sơ đề xuất dự án:
- Thuyết minh dự án;
- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của Tổ chức chủ trì;
- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án;
- Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ;
- Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ.
Hồ sơ đề xuất dự án phải được xây dựng theo đúng các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số  07, việc xây dựng dự toán kinh phí phải căn cứ Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình.
Chi tiết các biểu mẫu và Thông tư hướng dẫn có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (www.haiduongdost.gov.vn).
3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 20/3/2018.
- Địa điểm: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương. Điện thoại: 02203.892.430; Fax: 0220.3892437.
 
 
Phòng Quản lý khoa học

Tin khác

Hải Dương: Phục tráng, duy trì và phát triển thương hiệu giống lúa nếp Quýt (26/03/2019)

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (18/02/2019)

Hải Dương tích cực tham gia các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 (20/12/2018)

Kết quả thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/12/2018)

Kết quả tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2019 trình Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh (19/12/2018)

Một số kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019 (19/12/2018)

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh họp phiên cuối năm (29/11/2018)

Hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2008-2017 (05/07/2018)

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Hải Dương (08/06/2017)

Cần linh hoạt hơn trong xét duyệt đề tài (07/03/2017)

Kết quả hoạt động Khoa học công nghệ tỉnh Hải Dương những năm gần đây và định hướng những năm tới (16/02/2017)

Hội đồng khoa học và công nghệ họp phiên cuối năm 2016 (02/12/2016)

Đầu tư nghiên cứu khoa học cơ bản là đầu tư chiến lược (07/07/2016)

Mô hình sản xuất trình diễn giống dưa hấu lai F1 Sunny và AD 779 vụ xuân hè (01/06/2016)

Hải Dương: Tăng cường chống rét trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản (19/02/2016)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912