Quản lý khoa học 0000-00-00 00:00:00

 Thực hiện Công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN của tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2020 như sau:

1. Nguyên tắc chung

Việc lựa chọn các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2020 cần phải đảm bảo các tiêu chí sau:

1.1. Nhiệm vụ KH&CN phải có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi của tỉnh; phải lý giải được những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc định hướng phát triển chung của tỉnh hoặc đáp ứng một cách thiết thực và có hiệu quả những nhu cầu bức xúc về KH&CN trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

1.2. Hướng vào giải quyết các vấn đề KH&CN trong phạm vi tỉnh Hải Dương: nhiệm vụ KH&CN phải có tính mới, tính sáng tạo, tính tiên tiến so với hiện trạng trên địa bàn tỉnh và có tính khả thi. Việc xác định mục tiêu, đối tượng của nhiệm vụ KH&CN phải căn cứ vào việc đánh giá khách quan thực trạng phát triển KH&CN trong tỉnh, thành tựu phát triển KH&CN trong nước, trên thế giới, nguồn lực KH&CN của tỉnh và khả năng hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, các tỉnh, thành phố khác.

1.3. Các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN phải có địa chỉ ứng dụng trong sản xuất, đời sống, an ninh, quốc phòng; phải có tác động tích cực đến phát triển KH&CN, kinh tế và xã hội của các cấp, các ngành nói riêng và của tỉnh nói chung.

1.4. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ KH&CN không quá 60 tháng đối với kế hoạch khung, chương trình, đề án; 36 tháng đối với dự án, đề tài.

2. Định hướng đối với việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Nội dung đề xuất của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2020 cần ưu tiên tập trung vào các vấn đề được định hướng nêu tại Phụ lục 2.

3. Thời hạn và địa điểm nộp phiếu đề xuất

Thời hạn nộp: Chậm nhất trước ngày 05 tháng 4 năm 2019 các đơn vị nộp Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 theo đúng mẫu tại Phụ lục 1.

Địa điểm nộp: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương. Số 209 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương.

Đối với nhiệm vụ của đơn vị thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã phải có ý kiến của Hội đồng KH&CN cùng cấp.

4. Quy trình xác định, tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN

Quy trình tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành “Quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Kết quả tuyển chọn sẽ được thông báo cụ thể tới các đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Rất mong các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo tiến độ nêu trên để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tuyển chọn, xây dựng Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Số 209 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0220.3892430; Fax: 0220.3892437

 

Tin khác

Hải Dương: Phục tráng, duy trì và phát triển thương hiệu giống lúa nếp Quýt (26/03/2019)

Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (28/02/2019)

Hải Dương tích cực tham gia các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 (20/12/2018)

Kết quả thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/12/2018)

Kết quả tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2019 trình Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh (19/12/2018)

Một số kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019 (19/12/2018)

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh họp phiên cuối năm (29/11/2018)

Hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2008-2017 (05/07/2018)

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Hải Dương (08/06/2017)

Cần linh hoạt hơn trong xét duyệt đề tài (07/03/2017)

Kết quả hoạt động Khoa học công nghệ tỉnh Hải Dương những năm gần đây và định hướng những năm tới (16/02/2017)

Hội đồng khoa học và công nghệ họp phiên cuối năm 2016 (02/12/2016)

Đầu tư nghiên cứu khoa học cơ bản là đầu tư chiến lược (07/07/2016)

Mô hình sản xuất trình diễn giống dưa hấu lai F1 Sunny và AD 779 vụ xuân hè (01/06/2016)

Hải Dương: Tăng cường chống rét trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản (19/02/2016)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912