Những vấn đề chung (số 1 - 2021) 0000-00-00 00:00:00

   1. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 Năm 2020 là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, đại dịch Covid - 2019 đã tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó tỉnh Hải Dương về cơ bản đã đạt được các mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, trong đó đạt và vượt 11/16 chỉ tiêu của kế hoạch đề ra; Công tác phòng chống dịch Covid - 2019 đạt kết quả tích cực và được kiểm soát tốt, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân ổn định; an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, củng cố vững chắc. Kết quả một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đạt được như sau:

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 2,1% so với năm 2019 (kế hoạch tăng 8,5% trở lên).

- Đến hết năm 2020, có 100% xã (178/178) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 100% đơn vị cấp huyện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 16.221,6 tỷ đồng, bằng 89,6% dự toán; trong đó thu nội địa đạt dự toán (13.659 tỷ đồng) và bằng 85% so với thực hiện năm 2019.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 51.490 tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm 2019. Thu hút đầu tư trong nước đạt kết quả khá, với tổng vốn đầu tư đạt 12.800 tỷ đồng, tăng 11%; đầu tư nước ngoài giảm sâu, ước đạt 549 triệu USD, bằng 63,2% so với năm 2019. Đăng ký thành lập mới 1.702 doanh nghiệp.

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh tiếp tục được giữ vững, cơ bản đạt các chỉ tiêu kế hoạch đầu năm học; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng và vượt so với mục tiêu đề ra đến năm 2020.

- Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19, gắn với tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra giám sát thực hiện phòng, chống dịch, bảo đảm không xảy ra dịch chồng dịch trên địa bàn tỉnh. Cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp đã tích cực vào cuộc; huy động được nhiều nguồn lực của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tham gia phòng chống dịch Covid - 19.

- Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được quan tâm thực hiện kịp thời và đầy đủ.

- Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa thể thao có nhiều tiến bộ.

- Quan tâm làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, năm 2020 đã tạo thêm việc làm cho 35.500 lao động, đạt kế hoạch năm.

- Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong năm, đã bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đại hội đảng các cấp. Hoàn thành bố trí công an chính quy, đảm nhiệm chức danh công an xã tại 100% xã, thị trấn, góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

- Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan nhà nước.

2. Chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Mục tiêu năm 2021 tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại kinh tế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; tăng cường kỷ luật,  kỷ cương; Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội,…Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021 như sau:

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng từ 8% trở lên.

- Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với GRDP đạt 35%.

- Thu ngân sách nội địa tăng 10% trở lên so với dự toán giao.

- Giá trị thu hoạch sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 180 triệu đồng.

- Xây dựng nông thôn mới: 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng từ 10% trở lên.

- Cuối năm 2021 tỷ lệ đô thị hóa đạt 35%.

- Giải quyết việc làm mới cho 35.500 lao động.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

- Cuối năm 2021 đạt 31,8 giường bệnh/10.000 dân (không tính trạm y tế xã) và đạt 9,5 bác sĩ/10.000 dân.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 10%.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%.

- Tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa đạt 90%.

Năm 2021 tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ lớn đó là: (1) Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; (2) Chủ động thích ứng với trạng thái “bình thường mới”, tập trung khắc phục ảnh hưởng tiêu cực do tác động của đại dịch Covid - 19, vừa kiểm soát và phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

(Trích Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ra ngày 24/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương).

Bài đăng trên Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 1 ra tháng 2 năm 2021.

 

Tin khác

Lĩnh vực thủ tục hành chính nào ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Số lượt truy cập: 31320821
Đang trực tuyến: 154

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912