Văn bản pháp quy về KHCN 2022-10-20 07:31:00

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số, ký hiệu Văn bản

Trích yếu Văn bản

Tải văn bản

Thông tư 06/2022/TT-BKHCN Thông tư 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và  Công nghệ về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệm công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, Thống kê, thư viện KH&CN Download Văn bản tại đây

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Download Văn bản tại đây

Nghị định 42/2022/NĐ-CP

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Download Văn bản tại đây

Nghị định 13/2022/NĐ-CP

 Nghị định 13/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP, Nghị định 74/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường

Download Văn bản tại đây

Thông tư số 03/2022/TT-BTP

Thông tư số 03/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp: Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Download Văn bản tại đây

Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN

Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Download Văn bản tại đây

NGHỊ ĐỊNH 126/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 126/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP; TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA; HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ; NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Download Văn bản tại đây

Thông tư 01/2021/TT-BKHCN

Thông tư 01/2021/TT-BKHCN: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Download Văn bản đây

Thông tư: 13/2021/TT-BKHCN

Thông tư: 13/2021/TT-BKHCN:Quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo và vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Download Văn bản tại đây

 

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Q.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.