Khoa Học Nông Nghiệp 2016-01-06 03:40:09

Tên Báo cáo KQNC: Xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng, kháng bạc lá N20 tại Hải Dương.   Cấp quản lý đề tài:   Tỉnh,Thành phố     Mã số đề tài (nếu có): NN. 12.VCLT.13-14; Thuộc Chương trình (nếu có): Xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng, kháng bạc lá N20 tại Hải Dương. Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm nghiên cứu và Phát triển lúa thuần, Viện cây lương thực và cây thực phẩm;

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): Phòng nông nghiệp huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, HTX DVNN 3 xã; Thống Nhất – Gia Lộc, An Đức – Ninh Giang, Hà Kỳ - Tứ Kỳ;
Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương;
Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương;
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thành Luân; Học hàm, học vị: Thạc sĩ;   Giới tính:  Nam
 
Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu: 
TT Họ và tên Học hàm, học vị Giới tính
Nam / Nữ
1 Nguyễn Thành Luân Thạc sĩ Nam
2 Hoàng Sĩ Tiến Thạc sĩ Nam
3 Nguyễn Thị Lý Kỹ sư Nữ
4 Phạm Thị Bích Thạc sĩ Nữ
5 Trần Thị Khen Thạc sĩ Nữ
 
Hình thức đánh giá         x Nghiệm thu                       • Tổng kết        
Đánh giá xếp loại                   x Khá          
Năm viết BC:   2015
Nơi viết BC: Trung tâm nghiên cứu và phát triển lúa thuần.
Số trang: 60
Tóm tắt Báo cáo KQNC:
1- Mục tiêu:
 - Hoàn thiện quy trình sản xuất giống lúa mới chất lượng, kháng bạc lá N20 tại Hải Dương.
- Xây dựng được mô hình giống lúa N20 tại địa bàn tỉnh Hải Dương.
2- Kết quả:
+ Đã hoàn thiện quy trình canh tác  giống N20 tại Hải Dương 
- Thời vụ gieo cấy: giống lúa N20 vụ xuân gieo  15/1 - 20/1. Cấy xung quanh lập xuân 5/2, khi mạ 3-4 lá hoặc tuổi mạ 12-15 ngày. Có thể gieo vãi đầu tháng 2. Vụ Mùa sớm: Gieo 15 /6 – 20/6, cấy tuổi mạ 12 - 15 ngày.
- Mật độ cấy 50khóm/ m2  ở cả 2 vụ
- Phân bón: 120kgN, 100 kgP2 O5 và 80 kg K2O/ha.
+ Đề tài đã xây dựng thành công mô hình trình diễn 60 ha giống lúa kháng bạc lá N20 trong 2 vụ (vụ xuân 30 ha và vụ mùa 30 ha). Trong đó: vụ xuân đạt năng suất trung bình 62- 63 tạ/ha, vụ mùa đạt năng suất trung bình 60 - 61 tạ/ha. 
3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:
+ Cấy giống N20 sẽ giúp nông dân theo hướng sản xuất an toàn. Giống lúa N20 chống chịu bệnh bạc lá, rầy nâu. Sử dụng lúa N20 sẽ bớt số lần phun thuốc BVTV, tiết kiệm chi phí thuốc, tiết kiệm lạo động, giảm ô nhiễm môi trường.
+ Giống lúa N20 kháng bạc lá là giống chống đổ rất tốt, khả năng thích ứng rộng trên các chân đất vàn, vàn cao . Giống lúa N20 sinh trưởng phát triển tốt ở vùng đất chiêm  trũng, phèn chua. Giống lúa N20 thay thế được giống Q5, KD18.
 

Tin khác

KH&CN phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Đồng bằng sông Hồng (04/05/2019)

Mô hình trình diễn thương phẩm giống ngô nếp lai HUA 601 và ADI 688 vụ thu đông (26/03/2019)

Hải Dương: Nuôi cá Chạch bùn cho hiệu quả kinh tế cao (04/09/2018)

Một số yêu cầu sản xuất cây vụ đông ở Hải Dương (27/07/2018)

Hiệu quả chăn nuôi hai giống gia cầm mới (27/07/2018)

Xây dựng mô hình duy trì lưu giữ và phát triển Hoa Lan trên địa bàn tỉnh Hải Dương (11/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất con lai giữa Ngan trống R71 với vịt mái M14 bằng công nghệ thụ tinh .. (11/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất con lai giữa Ngan trống R71 với vịt mái M14 bằng công nghệ thụ tinh .. (11/01/2016)

Xây dựng mô hình trình diễn trồng giống ngô lai F1 ADI 600 theo phương pháp làm đất tối thiểu... (07/01/2016)

Xây dựng mô hình dâu lai F1-VH15, F1-VH17 phục vụ nuôi tằm tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.. (07/01/2016)

Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chiên (Bagarius yarrelli Sykes, 1941) quy mô nông hộ (07/01/2016)

Lựa chọn một số giống lúa mới chất lượng có đặc tính thơm chống chịu bệnh đạo ôn, bạc lá và rầy nâu (06/01/2016)

Đánh giá kết quả của việc dồn điền, đổi thửa và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ... (06/01/2016)

Dự án Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng vùng sản xuất nông sản tập trung đạt giá trị kinh tế cao... (06/01/2016)

Nghiên cứu phục tráng và phát triển giống lạc đỏ 3 nhân nhằm duy trì chất lượng, nâng cao năng suất (06/01/2016)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912