Giới thiệu Sở KHCN 2021-06-23 08:55:17

Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học (gọi tắt là Trung tâm) trên cơ sở sáp nhập giữa Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và Tin học và Trung tâm Kiểm định Đo lường, chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường, chất lượng Hải Dương theo quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Hải Dương. Trung tâm có chức năng thực hiện các nhiệm vụ về đo lường, giám định, phân tích, thử nghiệm, kiểm định, thông tin KHCN và thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ tư vấn đấu thầu, giám sát nghiệm thu thiết bị cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh, xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương; xây dựng cơ sở dữ liệu, thống kê, lưu trữ thông tin khoa học và công nghệ; quản lý vận hành hạ tầng công nghệ thông tin và các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo quy định. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ; có chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin khoa học-công nghệ; kinh tế -xã hội; thực hiện các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhận, tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu và giám sát mua sắm thiết bị, đào tạo tin học và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Từ khi thành lập đến nay Trung tâm đã thực hiện tốt các dịch vụ sự nghiệm công đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từng bước tham gia vào lĩnh vực Tư vấn đấu thầu và giám sát nghiệm thu thiết bị công nghệ thông tin; lĩnh vực tư vấn về an toàn bức xạ và hạt nhân nhằm tạo nguồn thu từ dịch này. Tiếp tục duy trì công tácđo lường, thử nghiệm và kiểm định chất lượngCông tơ điện, cột bơm xăng dầu và kiểm định đồng hồ Taximet, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, thử nghiệm trang thiết bị của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân…

Bên cạnh những thuận lợi về tiềm lực, cơ sở vật chất, thực hiện một số dịch vụ công được UBND tỉnh giao cho; đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ và được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, có bề dày kinh nghiệm; hệ thống khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp làm việc gắn bó nhiều năm… Còn những khó khăn đó là: Cơ sở hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin được trang bị có thời gian sử dụng trên 10 năm nên các trang thiết bị thường đã bị cũ, lạc hậu, thường xuyên phải bảo dưỡng, thay thế và không còn tương thích với các phần mềm mới hiện nay. Các thiết bị kiểm định, đo lường và thử nghiệm hiện đã lỗi thời khó đáp ứng và tích hợp với các thiết bị hiện đại của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; do đó có nhiều dịch vụ các khách hàng thuê các doanh nghiệp tư nhân khi có cùng chức năng kiểm định. Ngoài ra năng lực, trình độ chuyên môn để tiếp cận các trang thiết bị mới của cán bộ Trung tâm còn chưa cập nhật kịp thời trước sự phát triển của công nghệ hiện đại….

Đối với Website của Sở Khoa học và Công nghệ, hiện nay Trung tâm đang duy trì hoạt động 5 trang Website trong đó có một trang Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ và bốn Trang Website chuyên ngành gồm: Chuyên trang Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Hải Dương, Chuyên trang Thương hiệu và Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương, Chuyên trang Tiết kiệm năng lượng của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Khảo nghiệm giống và Chuyên trang Thương mại điện tử Sàn giao dịch công nghệ và Thiết bị Hải Dương. Các Website của Sở Khoa học và Công nghệ đang hoạt động hiệu quả do các thông tin được cập nhật thường xuyên nên lượng truy cập khá nhiều, qua theo dõi bình quân lượng người truy cập khoảng 15 nghìn đến 20 nghìn lượt truy cập mỗi ngày.

Đối với Tạp chí Khoa học và Công nghệ nay là Bản tin Khoa học và Công nghệ.Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp Giấy phép xuất bản báo chí in số 1641/GP-BTTTT ngày 10/9/2012 do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp. Kỳ hạn xuất bản 2 tháng/kỳ, với 40 trang in, in 4 màu, khổ 20,5 x 28,5cm, phát hành 2000 bản/kỳ, tới tất cả các cơ quan tỉnh và 12 huyện, thành phố, thị xã, 263 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đồng thời, Tạp chí cũng được trao đổi với 63 Sở Khoa học và Công nghệ của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm 2013, Bản tin Tạp chí Khoa học và Công nghệ đã được Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Mã số chuẩn Quốc tế (ISSN - International Standard Serial Number) với mã số ISSN 0866- 7985. Đây là cơ quan báo chí đầu tiên của tỉnh Hải Dương được cấp Mã số chuẩn Quốc tế và duy trì phát hành đúng kỳ, đảm bảo chất lượng, đúng tôn chỉ mục đích đặt ra.

Nội dung của Tạp chí đã phản ánh kịp thời các hoạt động khoa học và công nghệ, các sự kiện kinh tế - xã hội và tình hình sản xuất, đời sống trên địa bàn tỉnh được thể hiện trong 6 chuyên mục: Những vấn đề chung; Khoa học và Công nghệ; Khoa học quản lý; Hoạt động Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; Bảo vệ môi trường; Tin Kinh tế, Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Tạp chí luôn bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, tập trung phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường; các biện pháp, giải pháp lớn của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường, giới thiệu trao đổi các kết quả nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, công bố kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của xã hội; tăng cường khai thác các dịch vụ để tăng nguồn thu, tạo công ăn việc làm cho viên chức và người lao động của Trung tâm. Cùng với ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm và cung ứng các dịch vụ tạo niềm tin và uy tín với các khách hàng, nhất là các khách hàng truyền thống nhiều năm. Trung tâm sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư tăng cường một số trang thiết bị công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu của khách hàng cũng như đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm dịch vụ. Tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; cán bộ làm công tác dịch vụ đo lường và tư vấn đáp ứng về chuyên môn sâu, có chứng chỉ nghiệp vụ theo đúng quy định của Pháp luật. Tăng cường chọn tuyển cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên môn cao, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin để thực hiện dịch vụ xây dựng phần mềm và tạo lập các Website hoặc phần mềm cho các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu…

Lê Duy Thuỷ

Tin khác

Sở Khoa học và Công nghệ có lãnh đạo mới (23/06/2022)

Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ lĩnh vực quân sự, quốc phòng (01/06/2022)

Nghiệm thu đề tài "Xây dựng mô hình sản xuất thử giống lúa BC15-02 kháng bệnh đạo ôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (31/05/2022)

Nghiệm thu đề tài xây dựng mô hình sản xuất thử giống lúa chất lượng cao HD11, Gia Lộc 37 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (30/05/2022)

Tập huấn quy trình kỹ thuật giao hạt và chăm sóc cây giống hoa Loa Kèn từ hạt lai F1 (20/05/2022)

Tìm hiểu về chuyển đổi số, Chính phủ điện tử và Chính phủ số (11/05/2022)

Công văn đề xuất nhiệm vụ năm 2023 (29/04/2022)

Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về trợ lý ảo (14/04/2022)

Hội nghị khoa học và Triển lãm về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 6 (VCCA 2021) (14/04/2022)

Công văn thực hiện công tác tuyên truyên ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2022 (13/04/2022)

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 (13/04/2022)

Thành lập Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển 6G (21/02/2022)

Sở Khoa học và Công nghệ: Tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 (14/02/2022)

Doanh nghiệp đóng vai trò then chốt trong phát triển tài sản trí tuệ (08/02/2022)

Sở Khoa học và Công nghệ: Tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. (17/01/2022)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Q.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.