Lĩnh vực An toàn bức xạ và Hạt nhân 2017-08-08 02:47:18

 

a) Trình tự thực hiện:

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế) nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung) nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Trong trường hợp không cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung) thì chậm nhất trong thời hạn nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc trong tuần.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương, Số 209 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép nộp hồ sơ và nhận Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung) trực tiếp tại Bộ phận một cửacủa Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụbưu chính công ích.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép theo mẫu 07-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN;

+ Bản gốc giấy phép cần sửa đổi;

+ Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax.

+ Bản sao hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp giảm số lượng nguồn thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d)Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn10ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ)Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

e)Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:Sở Khoa học và Công nghệ.

g)Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung).

h)Phí, lệ phí: Không

i)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo mẫu số 07-II/ATBXHN quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010.(biểu mẫu kèm theo)

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l)Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912