Tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

04:02 | 26/10/2020

Ngày 22/10/2020, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương) đã tổ chức về việc tập huấn nhận thức chung

...

Quyết định số 2739/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ Thuật Đo lường Việt nam

03:33 | 10/01/2020

Ngày 23/12/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

...

Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợpđược chỉ định

09:59 | 08/10/2019

Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

Thủ tục Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

09:51 | 08/10/2019

Thủ tục Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

03:18 | 05/10/2018

Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

03:13 | 05/10/2018

Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

03:10 | 05/10/2018

Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912