Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 0000-00-00 00:00:00

Công ty CP Chứng nhận và Giám định SaigonCert bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa với số tiền xử phạt là 35.000.000 đồng.                                       Kết luận thanh tra số 69 /KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thử nghiệm, chứng nhận chất lượng, chứng nhận sự phù hợp đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu rõ những ưu điểm, tồn tại, vi phạm và hình thức xử phạt đối với Công ty CP Chứng nhận và giám định Saigoncert. Cụ thể, về mặt ưu điểm, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigonCert đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trong hoạt động thử nghiệm, hoạt động chứng nhận thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng thử nghiệm của Công ty đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành; Công ty đã ban hành các tài liệu hướng dẫn thực hành phép thử trong phòng thử nghiệm, đối với các phương pháp thử được chỉ định theo quy định. Thực hiện các phép thử đã được cơ quản quản lý có thẩm quyền chỉ định. Tại thời điểm thực hiện, phép thử đang có hiệu lực. Quá trình thử nghiệm có ghi nhật ký thí nghiệm đầy đủ; Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert ban hành tài liệu hướng dẫn thủ tục đăng ký, đánh giá, cấp, duy trì, gia hạn, mở rộng, thu hẹp phạm vi, cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ, thu hồi giấy chứng nhận VietGAP. Quá trình chứng nhận VietGAP đã tuân thủ đúng quy định; việc giám sát, đánh giá VietGAP định kỳ hằng năm đối với cơ sở đã được chứng nhận VietGAP được thực hiện trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện hủy bỏ hiệu lực chứng nhận VietGAp của một số tổ chức, cá nhân không đáp ứng yêu cầu theo quy định về chứng nhận VietGAP; Các trang thiết bị được hiệu chuẩn định kỳ (Công ty đã có kế hoạch hiệu chuẩn các thiết bị theo quy định); Phòng thử nghiệm đã tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng hằng năm theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 18a thuộc khoản 8 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ đối với phương pháp thử được chỉ định, công nhận. Về mặt tồn tại, đối với hồ sơ chứng nhận VietGAP trồng trọt còn nhầm lẫn đối tượng được chứng nhận là “quả mận, quả lê”, tuy nhiên giấy chứng nhận lại chứng nhận cho “cây mận, cây lê”. Kết luận thanh tra cũng nêu rõ vi phạm của Công ty CP Chứng nhận và Giám định SaigonCert. Cụ thể, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigonCert có hành vi vi phạm về việc thực hiện báo cáo kết quả đánh giá sự phù hợp năm 2021 cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cục Bảo vệ thực vật) chậm thời hạn theo quy định tại điều 18e, khoản 8 điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Về xử phạt, Công ty CP Chứng nhận và Giám định SaigonCert bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa với số tiền xử phạt là 35.000.000 đồng. Thanh tra Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu Công ty CP Chứng nhận và Giám định SaigonCert khắc phục việc ghi chưa đúng tên sản phẩm được chứng nhận VietGap theo đúng quy định tại tiêu chuẩn áp dụng; Tuân thủ đúng quy định về thời hạn báo kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật. Phong Lâm https://vietq.vn/cong-ty-cp-chung-nhan-va-giam-dinh-saigoncert-bi-xu-phat-vi-vi-pham-quy-dinh-chung-nhan-d209099.html  

Tin khác

Tiêu chuẩn ISO 22301:2019 – Hệ thống quản lý hữu hiệu giúp tổ chức nâng cao khả năng thích ứng và năng lực kinh doanh liên tục (21/05/2023)

12. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (24/04/2023)

11. Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng (21/04/2023)

10. Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng (21/04/2023)

9. Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định (21/04/2023)

8. Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận (21/04/2023)

7. Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia (21/04/2023)

5. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân (21/04/2023)

4. Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (21/04/2023)

6. Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (18/04/2023)

3. Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (18/04/2023)

2. Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (18/04/2023)

1. Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận. (18/04/2023)

Tổng cục TCĐLCL tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng về công tác truyền thông (23/03/2023)

Thông điệp Ngày Đo lường Thế giới 2022: Đo lường trong kỷ nguyên kỹ thuật số (05/05/2022)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.