Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 0000-00-00 00:00:00

Thực hiện Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị, hội thảo chuyên gia xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương và đã tiếp thu bổ sung hoàn thiện.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh và xin ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ. Sở Y tế đề nghị các Sở, ngành và các cơ quan đơn vị cho ý kiến bằng văn bản góp ý vào dự thảo vào Báo cáo thuyết minh Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (gửi kèm).

Văn bản góp ý gửi về: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Quy chuẩn: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Dương, số 18, đường Thanh Niên trước ngày 20/12/2020.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Bs. Nguyễn Tuấn Anh TK. SKMT-YTTH, TT Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế. ĐT 0904044342.

Email: tuananhdphd1@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

 K/T. GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;

- Lưu VT, KH-TC.

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 

 

  Phạm Hữu Thanh       

 

 

Tin khác

Tiêu chuẩn ISO 22301:2019 – Hệ thống quản lý hữu hiệu giúp tổ chức nâng cao khả năng thích ứng và năng lực kinh doanh liên tục (21/05/2023)

12. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (24/04/2023)

11. Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng (21/04/2023)

10. Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng (21/04/2023)

9. Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định (21/04/2023)

8. Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận (21/04/2023)

7. Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia (21/04/2023)

5. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân (21/04/2023)

4. Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (21/04/2023)

6. Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (18/04/2023)

3. Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (18/04/2023)

2. Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (18/04/2023)

1. Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận. (18/04/2023)

Tổng cục TCĐLCL tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng về công tác truyền thông (23/03/2023)

Công ty CP Chứng nhận và Giám định SaigonCert bị xử phạt vì vi phạm quy định chứng nhận (23/03/2023)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.