Giới thiệu Sở KHCN 2021-10-15 00:39:07

Căn cứ kết quả chấm điểm của Hội đồng xét công nhậnvà cấp Giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2021 cho 136 (một trăm ba mươi sáu) sáng kiến thuộc ngành giáo dục và đào tạo (có danh sách kèm theo).

1. Bà Dương Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

Sáng kiến: Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phạm Kha, huyện Thanh Miện.

Sáng kiến: Nâng cao năng lực của giáo viên trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ.

3. Bà Nguyễn Thị Hoàn, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình, huyện Nam Sách

Sáng kiến: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường phát triển ngôn ngữ theo hướng trải nghiệm trong trường mầm non.

4. Bà Đào Thị Ngoan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng

Sáng kiến: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM trong các hoạt động cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong trường mầm non.

5. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Giang, huyện Thanh Miện

Sáng kiến: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

6. Bà Nguyễn Thị Diên, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Hải, huyện Thanh Hà

Sáng kiến: Một số kinh nghiệm khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho trẻ 3-4 tuổi.

7. Bà Bùi Thị Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Thành, thị xã Kinh Môn

Sáng kiến: Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng trường mầm non hạnh phúc đạt hiệu quả

8. Bà Trần Thị Lan Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hải Tân, thành phố Hải Dương

Sáng kiến: Biện pháp chỉ đạo ứng dụng công nghệ số trong trường mầm non.

9. Bà Đặng Thị Ngân, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Tùng, huyện Thanh Miện

Sáng kiến: Thiết kế đồ dùng đồ chơi sáng tạo nhằm kích thích trẻ 5-6 tuổi hứng thú tham gia vào các hoạt động trải nghiệm.

10. Bà Trương Thị Toán, Hiệu trưởng Trường Mầm non Cổ Thành, thành phố Chí Linh

Sáng kiến: Công tác tham mưu, tổ chức, quy hoạch dồn ghép, thu gọn điểm trường góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non.

11. Bà Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hiệp An, thị xã Kinh Môn

Sáng kiến: Một số giải pháp xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý - giáo viên - nhân viên đáp ứng yêu cầu của giáo dục Mầm non trong giai đoạn hiện nay.

12. Bà Dương Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Lợi, thành phố Chí Linh

Sáng kiến: Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non.

13. Bà Nguyễn Thị Huế, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thái Học, thành phố Chí Linh

Sáng kiến: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao tỉ lệ huy động trẻ ra lớp.

14. Bà Phạm Thị Doan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bến Tắm, thành phố Chí Linh

Sáng kiến: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chuyên môn trong trường mầm non.

15. Bà Nguyễn Thị Tuyển, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn

Sáng kiến: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường học tập STEM nâng cao hiệu quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

16. Bà Nguyễn Thị Hồng Đà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Cẩm, huyện Kim Thành

Sáng kiến: Một số biện phát trong công tác tham mưu xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

17. Bà Phạm Thị Gương, Tổ trưởng Tổ Chuyên môn 4-5, Trường Tiểu học Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ

Sáng kiến: Một số giải pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong các môn học ở lớp 5.

18. Ông Trần Uý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Lạc, thành phố Chí Linh

Sáng kiến: Một số giải pháp tham mưu lựa chọn xây dựng bể bơi trong nhà phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

19. Bà Nguyễn Thị Quyến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh

Sáng kiến: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy môn Tiếng Việt 1 phần vần đảm bảo phát triển phẩm chất và năng lực học sinh nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

20. Bà Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đính, huyện Kim Thành

Sáng kiến: Nâng cao hiệu quả chỉ đạo việc thực hiện dạy môn Toán cho học sinh lớp 5 theo định hướng tiếp cận Chương trình GDPT 2018.

21. Bà Lê Thị Mai Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cộng Hoà, huyện Kim Thành

Sáng kiến: Tổ chức có hiệu quả dạy học tích hợp liên môn theo chủ đề ở lớp 5 trong trường tiểu học.

22. Bà Lê Thị Mỹ Phương, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Hải Dương

Sáng kiến: Một số biện pháp đổi mới quản lý chỉ đạo công tác bán trú các trường tiểu học của phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Dương.

23. Bà Lưu Thị Hương Sen, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ

Sáng kiến: Quản lý bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

24. Ông Nguyễn Hữu Thiên, Phó Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Sáng kiến: Quản lí, chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học Địa lý lớp 5 theo định hướng trải nghiệm sáng tạo.

25. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tứ Minh, thành phố Hải Dương

Sáng kiến: Chỉ đạo giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

26. Bà Vũ Thị Nữ, Giáo viên Trường Tiểu học Tuấn Việt, huyện Kim Thành

Sáng kiến: Dạy Tự nhiên và Xã hội lớp 2 nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm.

27. Bà Phạm Thị Giang, Giáo viên Trường Tiểu học Phương Hưng, huyện Gia Lộc

Sáng kiến: Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh khi học phân môn

Lịch sử lớp 4.

28. Bà Tô Phương Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Cổ Dũng, huyện Kim Thành

Sáng kiến: Dạy chủ đề vật chất và năng lượng Khoa học lớp 4 bằng hoạt động trải nghiệm theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh.

29. Bà Vũ Thị Thùy Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình, thành phố Hải Dương

Sáng kiến: Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường của hiệu trưởng trường trung học cơ sở.

30. Ông Phạm Văn Hội, Hiệu trưởng Trường THCS Toàn Thắng, huyện Gia Lộc

Sáng kiến: Phát triển năng lực học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm và thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh THCS.

31. Bà Hoàng Thị Hoa, Giáo viên Trường THPT Hà Đông

Sáng kiến: Một số giải pháp giáo dục, ngăn chặn, khắc phục bệnh vô cảm của học sinh THPT.

32. Bà Phạm Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Sáng kiến: Ứng dụng Microsoft Team trong quản lý, nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến tại trường THPT.

33. Bà Nguyễn Thị Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Hà

Sáng kiến: Một số biện pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục nhằm thực hiện giáo dục STEM trong trường THPT.

34. Bà Lưu Thu Liên, Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Sáng kiến: Các biện pháp đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ năng học sinh THPT trong thời kỳ hội nhập.

35. Ông Đoàn Duy Hưng, Phó Chánh thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo

Sáng kiến: Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trong trường THPT đáp ứng yêu cầu giáo dục thời kỳ đổi mới.

36. Bà Lê Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú

Sáng kiến: Nâng cao năng lực tư vấn tâm lý học đường cho giáo viên THPT.

37. Bà Vũ Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chí Linh.

Sáng kiến: Giải pháp quản lí hoạt động trải nghiệm gắn với giáo dục di sản văn hóa địa phương ở các trường trung học phổ thông.

38. Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung

Sáng kiến: Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý một số hoạt động chuyên môn ở trường trung học phổ thông.

39. Ông Trịnh Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Hà

Sáng kiến: Biện pháp quản lí nâng cao chất lượng môn giáo dục Quốc phòng – An ninh trong trường THPT.

40. Ông Phạm Văn Phúc, Giáo viên Trường THPT Nam Sách

Sáng kiến: Giải pháp quản lí tổ chuyên môn đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT mới 2018.

41. Ông Lê Thanh Cường, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Sáng kiến: Một số giải pháp thúc đẩy phong trào học tiếng Anh trong các trường phổ thông tỉnh Hải Dương.

42. Bà Tạ Thị Nguyệt, Giáo viên Trường THCS Cộng Hoà, huyện Kim Thành

Sáng kiến: Dạy học phát triển năng lực nội dung biển – đảo Việt Nam trong môn Địa lí 9.

43. Bà Hoàng Thị San, Giáo viên Trường THCS Lê Thanh Nghị, huyện Gia Lộc

Sáng kiến: Một số biện pháp tạo hứng thú nhằm nâng cao chất lượng dạy học Địa lí 7 Trung học cơ sở.

44. Bà Nguyễn Lê Ngọc, Giáo viên Trường THCS Tứ Minh, thành phố Hải Dương

Sáng kiến: Nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu qua dạy học Địa lí.

45. Bà Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường THPT Chí Linh

Sáng kiến: Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực trong dạy học chủ đề/bài học – Chương trình Địa lí 12: Địa lí các vùng kinh tế.

46. Bà Hà Thị Luyền, Tổ trưởng Chuyên môn Trường THPT Khúc Thừa Dụ

Sáng kiến: Dạy học theo chủ đề Thiên nhiên phân hoá đa dạng – Địa lí 12 theo định hướng giáo dục STEM.

47. Bà Đặng Thị Nghiệp, Tổ Phó tổ Địa lí Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Sáng kiến: Nâng cao hiệu quả ôn thi học sinh giỏi phần Địa hình Việt Nam.

48. Bà Nguyễn Thị Dịu, Tổ Phó chuyên môn Trường THPT Kim Thành 2

Sáng kiến: Khai thác các công cụ trực tuyến và điện thoại thông minh trong dạy học Địa lí ở trường Trung học phổ thông.

49. Bà Nguyễn Thị Thảo, Tổ Phó chuyên môn Trường THPT Hồng Quang

Sáng kiến: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trải nghiệm môn Địa lí 10

50. Bà Lương Thị Hường, Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thành, huyện Kim Thành

Sáng kiến: Giải pháp tạo hứng thú khi khởi động trong giờ học Giáo dục thể chất Tiểu học.

51. Bà Ngô Thị Quyên, Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu, thành phố Hải Dương

Sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao chất lượng học môn đá cầu cho học sinh lớp 7.

52. Bà Đỗ Thị Thanh Ngân, Giáo viên Trường THCS Kim Anh, huyện Kim Thành

Sáng kiến: Sử dụng một số biện pháp nâng cao chất lượng nội dung nhảy xa cho học sinh đội tuyển điền kinh THCS.

53. Ông Bùi Quang Sánh, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi, huyện Gia Lộc

Sáng kiến: Phương pháp luyện tập phát triển sức mạnh của chân nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa lớp 9 THCS.

54. Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Sách

Sáng kiến: Lựa chọn một số bài tập bổ trợ chuyên môn nâng cao hiệu quả giậm nhảy trong dạy học nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho nam học sinh Trung học phổ thông Khối 11.

55. Ông Phạm Văn Phương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Hà

Sáng kiến: Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ kỹ thuật chuyền bóng thấp tay (Đệm bóng) và chuyền bóng cao tay cơ bản môn bóng chuyền phần tự chọn cho học sinh trong trường trung học phổ thông.

56. Bà Lê Thị Hải Hà, Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu, thành phố Hải Dương

Sáng kiến: Hướng dẫn học sinh làm tốt dạng đề mở theo định hướng phát triển năng lực môn Ngữ văn 9.

57. Bà Vũ Thị Nhung, Tổ trưởng tổ KH-XH Trường THCS Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng

Sáng kiến: Tạo tiết học văn vui vẻ bằng hình thức Gameshow trong dạy – học phần truyện dân gian lớp 6.

58. Ông Nguyễn Quý Quyết, Giáo viên Trường THCS Cộng Hoà, huyện Kim Thành

Sáng kiến: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 9 làm tốt bài văn, đoạn văn nghị luận xã hội.

59. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

Sáng kiến: Dạy truyện hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 12 THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

60. Bà Trịnh  Phương Mai, Giáo viên Trường THPT Nam Sách

Sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc thi viết thư Quốc tế UPU cho học sinh lớp 10 THPT.

61. Bà Đinh Thị Ngọc Vân, Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Sáng kiến: Giải pháp nâng cao chất văn trong bài viết của Học sinh giỏi Ngữ văn

62. Bà Phạm Thị Thu Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Gia Lộc 2

Sáng kiến: Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh qua các bài đọc hiểu văn bản môn Ngữ văn Trung học phổ thông.

63. Bà Bùi Thị Thanh Hằng, Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Hồng Quang

Sáng kiến: Đổi mới các hình thức tổ chức hoạt động khởi động nhằm phát huy năng lực cho học sinh trong giờ học Ngữ văn THPT.

64. Bà Vũ Thị Hưng, Tổ Phó tổ Ngữ văn Trường THPT Quang Trung

Sáng kiến: Khai thác tính nhạc khi giảng dạy thơ ca Việt Nam sau 1945 trong chương trình Ngữ văn 12 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

65. Bà Nguyễn Thị Phương Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Anh, huyện Kim Thành

Sáng kiến: Nâng cao kỹ năng viết văn tả cảnh theo định hướng phát huy năng lực cho học sinh lớp 5.

66. Bà Phùng Thị Sim, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Phong, huyện Thanh Miện

Sáng kiến: Đổi mới PP dạy học đọc - hiểu văn bản truyện lớp 4 theo hướng phát triển năng lực học sinh tiếp cận chương trình GDPT 2018.

67. Bà Tiêu Thị Xuyến, Tổ trưởng Tổ 1 Trường Tiểu học Văn Tố, huyện Tứ Kỳ

Sáng kiến: Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt cho HS lớp 1 phần học vần.

68. Bà Phí Thị Minh Nguyệt, Giáo viên Trường Tiểu học Bình Dân, huyện Kim Thành

Sáng kiến: Dạy văn tả cảnh lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

69. Bà Nguyễn Thị Doan, Tổ trưởng Tổ 4 + 5 Trường Tiểu học Nhật Tân, huyện Gia Lộc

Sáng kiến: Phát triển năng lực viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5 bằng một số biện pháp sửa lỗi.

70. Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Giáo viên Trường Tiểu học Tô Hiệu, thành phố Hải Dương

Sáng kiến: Nâng cao hiệu quả dạy học phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh lớp 1.

71. Ông Nguyễn Văn Lập, Giáo viên Trường THCS Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc

Sáng kiến: Đổi mới cách thức dạy - học Lịch sử trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm tạo hứng thú học tập và nâng cao chất lượng bộ môn.

72. Bà Nguyễn Thị Hường, Giáo viên Trường THCS Phạm Sư Mạnh, thị xã Kinh Môn

Sáng kiến: Sử dụng các kỹ thuật dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực người học, áp dụng vào phần lịch sử Việt Nam lớp 8 (1858 - 1918).

73. Bà Nguyễn Thu Quyên, Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Sáng kiến: Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh THPT trong dạy học lịch sử Việt Nam (Thế kỷ X - Giữa thế kỷ XIX).

74. Bà Nguyễn Thị Bích Hường, Tổ Phó chuyên môn Trường THPT Tứ Kỳ

Sáng kiến: Dạy học tích hợp chủ đề: "Lịch sử - Văn hóa Việt Nam thời đại dựng nước" thông qua hoạt động trải nghiệm nhằm đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học cho học sinh lớp 10 THPT.

75. Ông Đỗ Hoàng Trọng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Khúc Thừa Dụ

Sáng kiến: Sử dụng kiến thức các môn khoa học xã hội để phát triển năng lực, cho học sinh khi dạy học phần lịch sử Việt Nam lớp 11 – THPT.

76. Bà Nguyễn Thị Tâm, Giáo viên Trường THPT Thanh Hà

Sáng kiến: Kết nối kiến thức thực tiễn vào một số bài dạy phần Lịch sử Việt Nam lớp 12 nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh.

77. Ông Nguyễn Văn Huệ, Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Hữu, huyện Bình Giang

Sáng kiến: Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm rèn kĩ năng sống cho học sinh thông qua môn GDCD ở trường THCS.

78. Bà Bùi Thị Hương, Giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Tứ Kỳ

Sáng kiến: Giáo dục bình đẳng giới trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 9.

79. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Giáo viên Trường THPT Đoàn Thượng

Sáng kiến: Ứng dụng Microsoft Forms tích hợp với Microsoft Teams để ôn tập và kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng môn GDCD trong điều kiện học sinh nghỉ học dài ngày vì SARS-CoV-2.

80. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Giáo viên Trường THPT Khúc Thừa Dụ

Sáng kiến: Sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn GDCD theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh ở trường Trung học phổ thông hiện nay.

81. Bà Nguyễn Thị Vân Hằng, Giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

Sáng kiến: Một số giải pháp thực hiện có hiệu quả hoạt động khởi động trong giảng dạy môn Giáo dục công dân, góp phần nâng cao hứng thú học cho học sinh Trung học phổ thông.

82. Bà Lê Thị Ngọc, Giáo viên Trường Tiểu học Lai Cách, huyện Cẩm Giàng

Sáng kiến: Biện pháp giúp học sinh khối 4 cảm nhận, hát và biểu diễn các bài dân ca.

83. Bà Đặng Thị Hằng Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Văn Tố, huyện Tứ Kỳ

Sáng kiến: Một số trải nghiệm giúp học sinh yêu thích và sáng tạo có hiệu quả trong các hoạt động môn Mĩ thuật nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục phổ thông 2018

84. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Tứ Kỳ

Sáng kiến: "Truyền tải - kết nối xanh vì ngôi trường xanh" thông qua một số hoạt động trong trường học.

85. Bà Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách

Sáng kiến: Nâng cao chất lượng thi vào THPT môn Tiếng Anh qua việc ôn tập, giao bài tập về nhà sử dụng công cụ google form.

86. Bà Trần Thị Kim, Giáo viên Trường THCS Kim Liên, huyện Kim Thành

Sáng kiến: Nâng cao hiệu quả dạy phần Project Tiếng Anh 6,7,8 hệ 10 năm.

87. Ông Nguyễn Văn Chương, Giáo viên Trường THCS Phạm Sư Mạnh, thị xã Kinh Môn

Sáng kiến: Rèn kĩ năng viết đoạn văn dạng đưa ra quan điểm và viết thư trang trọng cho học sinh lớp 9.

88. Bà Nguyễn Thị Phương Mai, Giáo viên Trường THPT Tứ Kỳ

Sáng kiến: Củng cố kiến thức, phát triển năng lực tự học và sáng tạo của học sinh trong quá trình học môn Tiếng Anh 11 thông qua các hình thức bài tập về nhà.

89. Bà Nguyễn Thị Hè, Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Sáng kiến: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy kỹ năng đọc hiểu cho học sinh chuyên Nga.

90. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Quang, huyện Thanh Hà

Sáng kiến: Một số biện pháp so sánh số tự nhiên trong phạm vi 100 cho học sinh lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

91. Bà Bùi Thị Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Gia Khánh, huyện Gia Lộc

Sáng kiến: Dạy học môn Toán lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

92. Bà Nguyễn Thị Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học Bình Minh, thành phố Hải Dương

Sáng kiến: Biện pháp nâng cao hiệu quả dạy rút gọn và so sánh phân số cho học sinh lớp 4.

93. Bà Đàm Vân Hằng, Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu, thành phố Hải Dương

Sáng kiến: Phát triển tư duy của học sinh qua việc khai thác kết quả bài tập.

94. Ông Phạm Công Cảnh, Giáo viên Trường THCS Quang Minh, huyện Gia Lộc

Sáng kiến: Phát huy tính sáng tạo của học sinh qua tổ chức dạy học các chủ đề STEM trong môn Toán bậc THCS.

95. Bà Vũ Việt Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Sư Mạnh, thị xã Kinh Môn

Sáng kiến: Phát triển năng lực học Toán của học sinh thông qua việc hướng dẫn học sinh giải bài toán hình học có kẻ thêm tiếp tuyến của đường tròn.

96. Ông Vũ Văn Tuấn, Giáo viên Trường THCS Phạm Sư Mạnh, thị xã Kinh Môn

Sáng kiến: Rèn luyện, phát triển tư duy cho học sinh thông qua việc khai thác và phát triển bài toán hình học lớp 9.

97. Ông Trần Duy Thược, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Hà

Sáng kiến: Khai thác các bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học Hình học 9.

98. Ông Trần Hoài Thanh, Giáo viên Trường THPT Khúc Thừa Dụ

Sáng kiến: Thiết kế, lập trình trò chơi để đổi mới phương pháp dạy học theo hướng Game based learning.

99. Ông Lê Văn Lục, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện

Sáng kiến: Sử dụng sự tiếp xúc của hai đồ thị để chứng minh bất đẳng thức.

100. Ông Lý Văn Công, Giáo viên Trường THPT Thanh Bình

Sáng kiến: Phát triển năng lực cho học sinh thông qua việc áp dụng kiến thức hàm số liên tục vào giải toán.

101. Bà Nguyễn Thị Hồng Lanh, Giáo viên Trường THPT Thanh Miện 2

Sáng kiến: Vận dụng phương pháp dạy học theo góc đối với chương “Phương trình lượng giác”.

102. Bà Lê Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Sáng kiến: Xây dựng bài toán mới từ các tính chất đã biết của nguyên hàm, tích phân nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh.

103. Ông Nguyễn Tiên Phong, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tứ Kỳ

Sáng kiến: Nâng cao năng lực tự học cho học sinh qua một số dạng bài tích phân hàm ẩn.

104. Ông Trần Tuấn Long, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tắm

Sáng kiến: Khai thác và phát triển một số bài toán cực trị về thể tích của khối chóp.

105. Ông Vũ Chí Cương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chí Linh

Sáng kiến: Hướng dẫn học sinh giải các bài toán chứa tham số về phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit theo hướng phát triển năng lực.

106. Ông Ngô Thanh Lịch, Giáo viên Trường THPT Thanh Miện

Sáng kiến: Sử dụng vector để giải các bài toán Vật lí.

107. Ông Phạm Đức Toản, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Sáng kiến: Phương pháp áp dụng tính chất cơ bản của phép chiếu song song, vuông góc trong mặt phẳng để giải toán và rèn tư duy sáng tạo cho học sinh.

108. Bà Đoàn Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Quang

Sáng kiến: Khai thác tính chất hàm số y=g(x)=f(u(x)) để giải một số bài toán trong kì thi tốt nghiệp THPT.

109. Bà Đặng Thị Lan, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện Cẩm Giàng

Sáng kiến: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo định hướng giáo dục STEM thông qua hoạt động câu lạc bộ Vật lý ở cấp THCS.

110. Ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Giàng

Sáng kiến: Lựa chọn phương pháp kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực HS thông qua một số chủ đề Vật lí THPT trên ứng dụng Shub classroom.

111. Ông Vũ Thanh Lam, Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Quang

Sáng kiến: Tổ chức dạy học Vật lí gắn với bối cảnh địa phương trong trường THPT.

112. Ông Trần Quang Hoàn, Tổ Phó chuyên môn TrườngTHPT Quang Trung

Sáng kiến: Thiết kế chủ đề STEM “Trường đua kì thú” cho học sinh THPT.

113. Ông Nguyễn Đức Nhật, Giáo viên TrườngTHPT Nguyễn Du

Sáng kiến: Sử dụng kiến thức lịch sử như một công cụ trong dạy học Vật lí.

114. Ông Hà Huy Du, Phó Hiệu trưởng TrườngTHPT Ninh Giang

Sáng kiến: Xây dựng hệ thống bài tập có dữ kiện gắn với thực tế để định hướng phát triển năng lực học sinh.

115. Ông Bùi Văn Đối, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách

Sáng kiến: Phương pháp giải toán CO2 tác dụng với hỗn hợp kiềm, CO2 tác dụng với hỗn hợp kiềm và muối trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9.

116. Ông Vũ Văn Quyến, Giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Hải Dương

Sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả môn Hóa học 8 trong trạng thái bình thường mới (ảnh hưởng dịch Covid).

117. Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, Tổ trưởng chuyên môn Trường THCS Đại Đức, huyện Kim Thành

Sáng kiến: Phát triển năng lực hoá học cho học sinh qua bài tập xác định công thức hoá học các chất vô cơ.

118. Ông Bùi Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Sáng kiến: Phương pháp truyền cảm hứng cho học sinh bộ môn Hóa bằng bài tập Hóa học thuộc chương trình Hóa hữu cơ lớp 11 THPT.

119. Bà Nguyễn Thị Hường, Giáo viên Trường THPT Đoàn Thượng

Sáng kiến: Ứng dụng game-based learning và hoạt động trải nghiệm STEM trong môn Hóa học THPT giúp học sinh khám phá năng lực bản thân.

120. Ông Nguyễn Hồng Ánh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Gia

Sáng kiến: Phát triển năng lực tư duy Hoá học thông qua phân dạng bài tập điện phân trong chương trình Hoá học phổ thông.

121. Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Sáng kiến: Thiết kế bài học " Một số phương pháp phổ" theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 môn Hóa học.

122. Ông Phạm Hồng Quân, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo

Sáng kiến: Phát triển năng lực tư duy, bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua hệ thống bài tập môn Hoá học cho học sinh THPT.

123. Bà Đồng Thị Kim Lương, Giáo viên Trường THCS Kim Đính, huyện Kim Thành

Sáng kiến: Rèn kĩ năng phòng chống các bệnh truyền nhiễm thông qua hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Sinh học 8.

124. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Giáo viên Trường THCS Phạm Trấn, huyện Gia Lộc

Sáng kiến: Ứng dụng chuyển đổi giáo án điện tử thành video để dạy học trực tuyến.

125. Ông Lê Huy Chiến, Tổ Phó tổ Sinh – Công nghệ Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Sáng kiến: Thiết kế và tổ chức dạy học theo bài học STEM trong môn Sinh học ở trường THPT.

126. Bà Bùi Thị Hằng, Giáo viên Trường THPT Nam Sách 2

Sáng kiến: Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược vào bài 17 “Hô hấp ở động vật” - Sinh học 11 nhằm phát triển năng lực học sinh.

127. Ông Phạm Thanh Lâm, Tổ Phó chuyên môn Trường THPT Hồng Quang

Sáng kiến: Phát triển năng lực tự học của học sinh qua hệ thống bài tập gắn liền với tình huống thực tiễn trong phần Sinh học tế bào- Sinh học 10.

128. Bà Nguyễn Thị Hoài, Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Khúc Thừa Dụ

Sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao khả năng tranh luận, phản biện cho HS trong dạy học Sinh học 11- THPT.

129. Bà Nguyễn Thị Hài, Giáo viên Trường THPT Nam Sách

Sáng kiến: Phát triển năng lực hoạt động nhóm trong dạy học STEM chủ đề “Ứng dụng công nghệ vi sinh” Sinh học 10 THPT.

130. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Nga, Giáo viên Trường THPT Gia Lộc

Sáng kiến: Phân loại và phương pháp giải bài toán giao tử nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học.

131. Ông Bùi Duy Chiên, Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Sáng kiến: Phần mềm trộn đề kiểm tra trắc nghiệm trên Microsoft Word.

132. Ông Nguyễn Văn Khánh, Giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Tứ Kỳ

Sáng kiến: Tổ chức dạy học trực tuyến hiệu quả bằng phần mềm Microsoft Teams cho ngành GDĐT huyện ....

133. Ông Nguyễn Quang Huy, Tổ Phó chuyên môn Trường THPT Nam Sách

Sáng kiến: Sử dụng chương trình con cơ bản để giải bài toán trong dạy đội tuyển học sinh giỏi môn tin học 12.

134. Bà Phan Thị Huệ, Tổ Phó tổ Tin học Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Sáng kiến: Ứng dụng của tìm kiếm nhị phân để tăng tốc chương trình trong lập trình giải bài toán.

135. Bà Phạm Thị Hạc, Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Sáng kiến: Thiết kế chủ đề STEM: ''Hệ thống đèn đường tự bật tắt'' cho học sinh trung học phổ thông

136. Ông Phạm Minh Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Bình

Sáng kiến: Vận dụng kiến thức môn công nghệ lớp 12 chế tạo mô hình điều hướng pin năng lượng mặt trời. 

Tin khác

Sở Khoa học và Công nghệ có lãnh đạo mới (23/06/2022)

Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ lĩnh vực quân sự, quốc phòng (01/06/2022)

Nghiệm thu đề tài "Xây dựng mô hình sản xuất thử giống lúa BC15-02 kháng bệnh đạo ôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (31/05/2022)

Nghiệm thu đề tài xây dựng mô hình sản xuất thử giống lúa chất lượng cao HD11, Gia Lộc 37 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (30/05/2022)

Tập huấn quy trình kỹ thuật giao hạt và chăm sóc cây giống hoa Loa Kèn từ hạt lai F1 (20/05/2022)

Tìm hiểu về chuyển đổi số, Chính phủ điện tử và Chính phủ số (11/05/2022)

Công văn đề xuất nhiệm vụ năm 2023 (29/04/2022)

Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về trợ lý ảo (14/04/2022)

Hội nghị khoa học và Triển lãm về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 6 (VCCA 2021) (14/04/2022)

Công văn thực hiện công tác tuyên truyên ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2022 (13/04/2022)

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 (13/04/2022)

Thành lập Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển 6G (21/02/2022)

Sở Khoa học và Công nghệ: Tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 (14/02/2022)

Doanh nghiệp đóng vai trò then chốt trong phát triển tài sản trí tuệ (08/02/2022)

Sở Khoa học và Công nghệ: Tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. (17/01/2022)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Q.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.