Giới thiệu về Trung tâm Đo lường, TN&TTKH 2009-07-29 06:56:50

Trung tâm Trung tâm Thông tin khoa học- công nghệ và Tin học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương được thành lập bởi Quyết định số 987/2004/QĐ-UB ngày 18/3/2004 của UBND tỉnh Hải Dương và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/5/2004. Sau 5 năm hoạt động Trung tâm đã thu được những kết quả nổi bật như sau:

Từng bước tham mưu xây dựng văn bản phục vụ hoạt động của Trung tâm:


Tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ ban hành 06 quyết định về: Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng phần mềm quản lý công việc và điều hành qua mạng của Sở Khoa học và Công nghệ; Quy chế tạm thời quản lý, vận hành và cung cấp thông tin, sử dụng phần mềm ứng dụng trên hệ thống mạng cục bộ của Sở Khoa học và Công nghệ, khai thác, thu thập thông tin trên Internet; Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Quy chế làm việc của Ban Biên tập Website Sở Khoa học và Công nghệ; Quy định mức chi trả nhuận bút các nội dung đăng trên Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Quy định mức chi trả nhuận bút các nội dung đăng trên Website Sở Khoa học và Công nghệ. Tham mưu để Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ra quyết định: đổi tên Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học-công nghệ thành Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học; phê duyệt đề án chuyển đổi Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm phù hợp với tình hình mới. Đây là những văn bản quan trọng giúp Trung tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Mạnh dạn thực hiện các chủ trương mới:
Thực hiện Nghị định số 116/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, cuối năm 2004 Trung tâm đã mạnh dạn nhận nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nội vụ Hải Dương giao thí điểm tổ chức thi tuyển viên chức. Đây là vấn đề mới, chưa có đơn vị sự nghiệp nào trên địa bàn tỉnh thực hiện, nhưng Trung tâm đã tổ chức thi tuyển theo quy trình chặt chẽ, đúng các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, đã tuyển dụng đủ số lượng, viên chức được tuyển dụng đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Kết quả tổ chức thi tuyển viên chức ở Trung tâm là kinh nghiệm để các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh tổ chức thực hiện.
Tháng 8/2006, Trung tâm được Đảng uỷ, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ xây dựng đề án chuyển đổi Trung tâm sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 Chính phủ, Chi bộ Đảng, tập thể lãnh đạo của Trung tâm đã thảo luận kỹ. Trong quá trình xây dựng đề án lúc đầu nhiều viên chức còn băn khoăn Trung tâm là một đơn vị nhỏ, mới thành lập được 2 năm, tiềm lực con người, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế liệu có trụ vững trong cơ chế mới không? Liệu sau chuyển đổi đời sống của viên chức và người lao động có đảm bảo không? Khi thực hiện dịch vụ công phục vụ cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thì định mức tiền lương, tiền công được trả như thế nào? Cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao ai sẽ đầu tư? Biên chế có được tăng cường không? Và nhiều băn khoăn khác đặt ra với Trung tâm trong tương lai. Sau gần một tháng nghiên cứu tài liệu, viết dự thảo nội dung, tổ chức hội thảo... đến ngày 13/9/2006 UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 3153/2006/QĐ-UBND phê duyệt đề án chuyển đổi hoạt động của Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Như vậy Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học cùng với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương là 2 đơn vị đã đi đầu trong chuyển đổi sang cơ chế mới theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP. Quá trình chuyển đổi được tiến hành từ ngày 01/01/2007 và hoàn thành vào ngày 31/12/2009. Tiến độ tự trang trải kinh phí đã và đang được thực hiện: Năm 2007: 20%, năm 2008: 50%, năm 2009: 80%, năm 2010: 100%.
Theo thông tin từ các Sở Khoa học và Công nghệ, cho đến tháng 5/2009 phần lớn các Trung tâm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ chưa thực hiện chuyển đổi sang cơ chế tự chủ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Có lẽ Nghị định này cần được Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thống nhất và cụ thể hơn đối với các Trung tâm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
Từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng thông tin khoa học và công nghệ:
Trung tâm Thông tin khoa học, công nghệ và tin học Hải Dương Là cơ quan thường trực và chịu trách nhiệm biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học, Công nghệ và môi trường. Đến nay, Trung tâm đã xuất bản, phát hành được 30 số Tạp chí với số lượng trên 60.000 bản. Tạp chí được phát hành tới 263 xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, tới nhiều doanh nghiệp trong tỉnh và một số cơ quan Trung ương, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh trong cả nước. Ngoài ra Trung tâm còn tổ chức xuất bản và phát hành 120 số Bản tin Kinh tế, Khoa học, Công nghệ và Môi trường với số lượng 18.000 bản phục vụ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố. Tạp chí và Bản tin được phát hành đúng kỳ, đúng tôn chỉ mục đích, có chất lượng tốt. Các bài, tin của Tạp chí phản ánh kịp thời kết quả nghiên cứu và triển khai áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống, chất lượng các bài viết ngày được nâng cao, hình thức của Tạp chí ngày càng được đổi mới, đẹp và sinh động hơn với hầu hết các bài viết đều có ảnh minh hoạ. Với chức năng là đơn vị sự nghiệp có thu và tự chủ về tài chính, Trung tâm đã thực hiện thông tin giới thiệu kết quả sản xuất, kinh doanh, kết quả ứng dụng một số tiến bộ khoa học ở 38 lượt đơn vị, doanh nghiệp và giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của 02 huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ được xây dựng giữa năm 2008 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/12/2008 với tên miền là: http://www.haiduongdost.gov.vn và chuyên trang về nông nghiệp, phát triển nông thôn, có tên miền: http://www.haiduongdost.gov.vn/nongnghiep. Trung tâm đã thực tốt nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật, thường trực Ban Biện tập nội dung và xây dựng chuyên trang phục vụ nông nghiệp và nông thôn. Đến cuối tháng 5/2009 đã có trên 100.000 bạn đọc truy cập vào Website Sở Khoa học và Công nghệ và trên 22.000 lượt bạn đọc truy cập vào chuyên trang nông nghiệp và phát triển nông thôn. Sau nửa năm chính thức hoạt động đã có trên 600 bài, tin, 81 ảnh được đăng trên các chuyên mục của Website và hơn 570 bài, tin về các quy trình kỹ thuật, kiến thức khoa học và công nghệ, các làng nghề, chính sách nông nghiệp, phát triển nông thôn và nhiều ảnh được đăng trên chuyên trang về nông nghiệp, nông thôn thuộc Website Sở Khoa học và Công nghệ.... Đây là một hình thức thông tin khoa học và công nghệ mới. Trung tâm đã từng bước thực hiện thành công góp phần đa dạng hoá hình thức thông tin, tuyên truyền về khoa học và công nghệ cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Trung tâm thường xuyên cung cấp thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương cho Tạp chí Hoạt động khoa học điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và Website của UBND tỉnh Hải Dương.
Duy trì chuyên mục khoa học và công nghệ trên sóng phát thanh và truyền hình của tỉnh, kịp thời phổ biến các thông tin về khoa học và công nghệ tới cán bộ, nhân dân và học sinh trong tỉnh.
Thư viện và lưu trữ của Sở Khoa học và Công nghệ do Trung tâm trực tiếp quản lý đã từng bước được đầu tư thay thế hệ thống giá để sách, tài liệu, hộp đựng tài liệu lưu trữ cũ bằng chất liệu mới tốt hơn và hình thức đẹp hơn giúp bảo quản lâu dài, dễ tra cứu sách và các tài liệu. Mua bổ sung trên 500 đầu sách cho Thư viện của Sở. Tập hợp các văn bản pháp luật Việt Nam và các tư liệu về kinh tế-xã hội, khoa học, công nghệ phục vụ công tác tra cứu của các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.
Trung tâm chủ trì sưu tầm, tập hợp, biên tập cuốn sách Kỷ yếu 10 năm hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương (1997-2007).
Thực hiện tốt nhiệm vụ về công nghệ thông tin:
Trung tâm thực hiện tốt việc quản trị mạng LAN hữu tuyến và vô tuyến của Sở Khoa học và Công nghệ với số lượng trên 100 máy trạm tham gia hoà mạng, đảm bảo mạng hoạt động liên tục, có hiệu quả. Cài đặt, hướng dẫn sử dụng và vận hành phần mềm quản lý công việc tại Sở Khoa học và Công nghệ. Các văn bản đi, đến, lịch công tác tuần, nhiệm vụ trọng tâm tháng của Sở và các đơn vị được trao đổi thông qua mạng.
Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dịch vụ CNTT, Trung tâm đã được đầu tư xây dựng phòng đào tạo tin học hiện đại với 23 máy trạm được kết nối Internet với đường truyền tốc độ cao ADSL và các thiết bị nghe nhìn hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo CNTT cho các đối tượng. Trung tâm đã tham gia Đề án 112 của Chính phủ về tin học hoá quản lý hành chính nhà nước, tổ chức đào tạo 07 lớp với 141 học viên là công chức, viên chức các sở, ban, ngành và các huyện.
Trong 5 năm qua Trung tâm đã đào tạo chương trình tin học A và B cho 524 cán bộ, công chức một số sở, ban, ngành tỉnh, công chức của một số huyện và cán bộ công chức cấp xã; hướng dẫn sử kiến thức về CNTT, khai thác, sử dụng Internet cho 360 cán bộ, công chức cấp tỉnh và cấp huyện; hướng dẫn một số phần mềm dùng chung cho gần 600 công chức, viên chức của các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hướng dẫn khai thác, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý công chức, giáo viên; hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra các cơ sở dịch vụ kinh doanh Internet cho 70 học viên thuộc liên ngành Công an và Văn hoá - Thông tin; liên kết với Trường Trung học Văn hoá, Nghệ thuật tỉnh đào tạo tin học văn phòng và phần mềm chuyên ngành quản lý thư viện cho 128 học viên. Trung tâm đã mở một số lớp đào tạo tin học văn phòng cho thanh niên trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Từ năm 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trung tâm cấp chứng chỉ tin học trình độ A và B cho các đối tượng được đào tạo tại Trung tâm.
Mở rộng dịch vụ tư vấn góp phần tăng nguồn thu sự nghiệp:
Thu thập và biên tập các văn bản quy phạm pháp luật có liên đến công nghệ theo đặt hàng của Ban chỉ đạo Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong sở hữu công nghiệp". Bước đầu cung cấp kịp thời các nội dung có liên quan đến kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ cho các tổ chức và cá nhân yêu cầu. Làm thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hành hoá cho 05 doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức thẩm định CPU điều khiển mô hình bài giảng cho Trường công nhân kỹ thuật tỉnh Hải Dương. Tham gia hội đồng thẩm định giá trị còn lại trước khi thanh lý tài sản là các thiết bị tin học của 5 sở, ngành và 02 đơn vị sự nghiệp của tỉnh.
Thực hiện thành công dịch vụ tư vấn lựa chọn thiết bị, lập hồ sơ mời thầu và tổ đấu thầu, tư vấn giám sát gói thầu trang bị thiết bị CNTT cơ quan Đảng tỉnh thuộc Đề án 47 của Trung ương. Thực hiện tốt tư vấn giám sát xây dựng mạng CNTT cục bộ và nghiệm thu thiết bị CNTT cho Đề án 112 Chính phủ triển khai ở Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng UBND các huyện, thành phố và một số sở, ban, ngành tỉnh. Tổ chức đấu thầu và tư vấn giám sát thiết bị tin học, phần mềm tin học của 7 đề tài, dự án về CNTT, 02 dự án mua sắm thiết bị tin học của Toà án nhân dân tỉnh, dự án xây dựng cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương, dự án xây dựng Báo Hải Dương điện tử, 02 gói thầu cung cấp thiết bị tin học cho các trường Trung học phổ thông (THPT) và Trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh Hải Dương. Tổ chức đấu thầu và giám sát nghiệm thu cung cấp thiết bị giáo dục lớp 10, lớp 11, lớp 12 cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh Hải Dương và 26 trường THPT thuộc tỉnh Hưng Yên. Tư vấn đấu thầu xuất bản sách Địa chí tỉnh Hải Dương. Do làm tốt dịch vụ tư vấn, nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm trong 5 năm qua đã từng bước được nâng lên.
Với những thành tích đã đạt được, Chi bộ Đảng của Trung tâm liên tục được công nhận trong sạch vững mạnh có thành tích tiêu biểu được Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ biểu dương.
Tập thể Trung tâm năm 2005, 2006, 2008 được UBND tỉnh tặng Bằng khen, năm 2007 được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị xuất sắc ngành khoa học và công nghệ. Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc Hội Báo Xuân Bính Tuất - 2006.
 
Nguyễn Văn Vóc, Giám đốc Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Q.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.