Chức năng, nhiệm vụ 2011-07-20 21:47:58

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG SỞ Căn cứ Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ, ngày 15/9/2008 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-KHCN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra, Phòng Kế hoạch-tài chính, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Nội dung chính của Quyết định gồm: 1. Chức năng. Tổng hợp chung, quản lý kinh phí chi thường xuyên, quản lý tài sản, công tác tổ chức- cán bộ, thi đua khen thưởng, hành chính và quản trị.


2. Nhiệm vụ và quyền hạn.
Giúp Giám đốc Sở trong các lĩnh vực sau:
2.1. Xây dựng kế hoạch công tác tuần, nhiệm vụ trọng tâm tháng, 6 tháng và hàng năm của Sở; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; lập báo cáo quý, 6 tháng, năm và đột xuất của Sở theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng do Giám đốc Sở phân công.
2.2. Quản lý tài chính và tài sản:
- Quản lý, thanh quyết toán kinh phí chi hoạt động thường xuyên của Sở Khoa học và Công nghệ
- Quản lý quỹ tiền mặt của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Quản lý và tổng hợp báo cáo về tài sản của Sở Khoa học và Công nghệ.
2.3. Thực hiện công tác tổ chức và cán bộ:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ.
- Quản lý, bổ sung, cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở theo phân cấp.
- Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định nâng lương hàng năm, nâng ngạch, chuyển ngạch, tiếp nhận, điều động, đề bạt, nghỉ hưu, thôi việc công chức và người lao động của Sở theo phân cấp.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh và công chức, viên chức của Sở theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của công chức, viên chức và người lao động.
2.4. Hướng dẫn, tổng hợp công tác thi đua khen thưởng và công tác kỷ luật hàng năm và đột xuất của Sở Khoa học và Công nghệ.
2.5. Công tác hành chính, quản trị.
- Quản lý con dấu của Sở, của Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên và Thanh tra Sở, các văn bản đi, đến và các văn bản hành chính khác theo quy định của nhà nước.
- Phục vụ Hội nghị, Hội thảo, đón tiếp khách đến liên hệ công tác.
- Đảm bảo vệ sinh, an toàn tài sản của cơ quan, của công chức, người lao động, khách đến liên hệ công tác và phòng chống cháy nổ trong cơ quan.
2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Cơ cấu tổ chức:
Văn phòng gồm: Chánh văn phòng, 01 đến 02 Phó văn phòng, một số công chức và người lao động.
- Chánh văn phòng: Chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý và năm; định kỳ báo cáo Giám đốc Sở về kết quả thực hiện công việc của Văn phòng; quản lý công chức, người lao động và tài sản cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.
- Phó văn phòng: Giúp việc cho Chánh văn phòng, nhiệm vụ do Chánh văn phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Chánh văn phòng về các công việc được phân công. Thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.

- Công chức và người lao động: Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Chánh văn phòng, làm việc theo nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc. Thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của ngạch công chức tương ứng.

LDT

Tin khác

Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ (08/05/2023)

Sở Khoa học và Công nghệ cải cách hành chính hiệu quả (05/04/2022)

Hải Dương công bố chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành và UBND cấp huyện (11/03/2022)

Số điện thoại đường dây nóng của Sở KH&CN Hải Dương (03/03/2022)

Chức năng nhiệm vụ và một số thành tích tiêu biểu của Sở Khoa học và Công nghệ (09/07/2018)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý công nghệ và SHTT (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý khoa học (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài chính (20/07/2011)

Chức năng nhiệm vụ của phòng Thanh tra Sở (20/07/2011)

Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương thu hút 2500 lượt người truy cập mỗi ngày. (13/07/2011)

Sở Khoa học và Công nghệ sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ thướng Chính phủ về " Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" . (20/06/2010)

Giới thiệu Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (19/03/2009)

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương. (13/11/2008)

Chức năng, nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ. (13/11/2008)

Đề án chuyển đổi Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học. (10/11/2008)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.