Quản lý đo lường 2017-11-10 00:59:54

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-SKHCN ngày 12/01/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn sản phẩm, hàng hoá năm 2017 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trong năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường đối với Công ty TNHH điện lực Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng và Công ty TNHH điện Phú Mỹ, huyện Tứ Kỳ.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng việc tuân thủ các quy định về đo lường trong hoạt động kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường kinh doanh điện năng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhà sản xuất và người tiêu dùng điện.
Đoàn kiểm tra đã nhận được sự hợp tác đầy đủ với tình thần cầu thị của các đơn vị được kiểm tra. Các đơn vị đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về tình hình chấp hành pháp luật về đo lường, việc sử dụng phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo phải kiểm định theo Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ (tên, loại, số lượng đồng hồ đo đếm điện năng – công tơ điện 1 pha, 3 pha) và tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của khách hàng về đo lường (nếu có).
Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, giấy tờ, giấy phép hoạt động điện lực, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo, biên bản treo tháo công tơ, hợp đồng mua bán điện… Đoàn cũng tiến hành kiểm tra thực tế trên lưới điện về tính hợp pháp của các công tơ điện đang được sử dụng của đơn vị.
Qua kiểm tra cho thấy, về cơ bản nhìn chung, tại thời điểm kiểm tra các đơn vị đều thực hiện tốt các quy định về kiểm định phương tiện đo. Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra cho đơn vị những vấn đề cần khắc phục để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.
Cùng với hoạt động kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng tuyên truyền, phổ biến, cập nhật cho các đơn vị sản xuất kinh doanh về những văn bản mới, quy định mới của Nhà nước có liên quan trong lĩnh vực hoạt động của mình. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị trong hoạt động kinh doanh điện năng.
Các cuộc kiểm tra của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
 
                                                                                                     Phạm Ngọc Long
                                                                                Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin khác

Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường cho 33 ngành, lĩnh vực trọng tâm (17/05/2021)

Tổ chức hỗ trợ kiểm định cân khối lượng tại Chợ tạm Phú Yên và Chợ Con, TP Hải Dương (02/06/2020)

Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh: Khung pháp lý về đo lường của Việt Nam hài hòa với khu vực và quốc tế (08/11/2019)

Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế (22/04/2019)

Hội thảo “hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế và kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam 20-1” (21/01/2019)

Kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2018 (11/09/2018)

Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN (13/07/2018)

Thông tư 15 không quy định cây xăng ‘phải in chứng từ cho khách hàng’ (09/07/2018)

Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2018 (03/05/2018)

Phổ biến phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ theo Thông tư 09/2017/TT-BKHCN (02/05/2018)

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về Đo lường dành cho cán bộ cấp huyện (29/03/2018)

Hướng dẫn việc gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu (27/02/2018)

Kết quả kiểm định cân tại chợ Hải Tân, thành phố Hải Dương (25/01/2018)

Công tác quản lý, sử dụng cân đối chứng tại các chợ, Trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương (16/11/2017)

Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ (16/08/2017)

Tin khác

Số lượt truy cập: 1278893
Đang trực tuyến: 191

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912