Quản lý đo lường 2018-05-03 05:26:04

Từ ngày 09/4 đến ngày 19/4/2018, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hải Dương đã thực hiện kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra của Chi cục đã tiến hành kiểm tra tại 16 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn các huyện: Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Thanh Hà, Thanh Miện, Kinh Môn và thành phố Hải Dương. Kết quả như sau:
- Về đo lường:
+ 13/16 cơ sở sử dụng cân phân tích điện tử, cấp chính xác I, các chứng chỉ kiểm định còn thời hạn hiệu lực, đáp ứng quy định hiện hành; 03/16 cơ sở sử dụng cân trong mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ chưa đúng quy định (Cân có phạm vi đo, độ chính xác không phù hợp với khối lượng vàng cần đo được quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN và Quyết định số 1550/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ).
+ 13/16 cơ sở có hồ sơ tự kiểm tra định kỳ của cân, 03/16 cơ sở chưa thực hiện tự kiểm tra định kỳ cân và lập hồ sơ tự kiểm tra định kỳ của cân.
+ Kiểm tra sai số đo lường của 15 cân bằng quả cân chuẩn E2 kết quả 15/15 cân có sai số đo lường đạt yêu cầu theo ĐLVN 16 : 2009 Quy trình kiểm định cân phân tích và cân kỹ thuật.
+ Đoàn đã tiến hành lấy ngẫu nhiên một số loại vàng trang sức, mỹ nghệ đang bày bán tại các cơ sở để kiểm tra về đo lường. Kết quả 43 sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ được kiểm tra đều đạt yêu cầu về giới hạn sai số phép đo khối lượng vàng theo quy định.
- Về Tiêu chuẩn - Chất lượng: 06/16 cơ sở công bố và lưu giữ đầy đủ hồ sơ công bố chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ của cơ sở khác sản xuất đang bày bán tại cơ sở; 10/16 cơ sở chưa lưu giữ đầy đủ hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ bày bán tại cửa hàng hoặc chưa xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ do mình sản xuất.
- Về nhãn hàng hoá: Đoàn kiểm tra 64 sản phẩm, hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ đang bày bán tại 16 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Kết quả 53/64 sản phẩm, hàng hóa đã thực hiện việc ghi nhãn hàng hoá đúng theo quy định của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và Thông tư 22/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ; 11/64 sản phẩm, hàng hóa ghi nhãn hàng hóa thiếu nội dung theo quy định (chưa ghi ký hiệu “GF”).
Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ vi phạm về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa, trong biên bản kiểm tra Đoàn đã đề nghị cơ sở phải thực hiện đúng theo quy định hiện hành (Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN và Quyết định 1550/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ).
Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra và tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng nội dung của Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
Phạm Ngọc Long - Chi cục TC-ĐL-CL

 

Tin khác

Tổ chức hỗ trợ kiểm định cân khối lượng tại Chợ tạm Phú Yên và Chợ Con, TP Hải Dương (02/06/2020)

Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh: Khung pháp lý về đo lường của Việt Nam hài hòa với khu vực và quốc tế (08/11/2019)

Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế (22/04/2019)

Hội thảo “hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế và kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam 20-1” (21/01/2019)

Kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2018 (11/09/2018)

Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN (13/07/2018)

Thông tư 15 không quy định cây xăng ‘phải in chứng từ cho khách hàng’ (09/07/2018)

Phổ biến phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ theo Thông tư 09/2017/TT-BKHCN (02/05/2018)

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về Đo lường dành cho cán bộ cấp huyện (29/03/2018)

Hướng dẫn việc gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu (27/02/2018)

Kết quả kiểm định cân tại chợ Hải Tân, thành phố Hải Dương (25/01/2018)

Công tác quản lý, sử dụng cân đối chứng tại các chợ, Trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương (16/11/2017)

Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường tại một số cơ sở kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉnh năm 2017 (08/11/2017)

Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ (16/08/2017)

Kết quả kiểm định cân tại chợ xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện (04/04/2017)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912