Quản lý đo lường 0000-00-00 00:00:00

Tổ chức hỗ trợ kiểm định cân khối lượng tại Chợ tạm Phú Yên - phường Trần Phú và Chợ Con - phường Quang Trung và TP Hải Dương          Để đảm bảo công bằng xã hội, nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật để quản lý các phương tiện đo liên quan trong mua bán, giao nhận, có ảnh hưởng đến an toàn, vệ sinh, sức khoẻ và môi trường. Trong các loại phương tiện đo này thì các loại cân dùng trong giao nhận, mua bán phải thực hiện chế độ kiểm định ban đầu và kiểm định định kỳ 24 tháng/lần (đối với cân đồng hồ lò so).                   Thực hiện việc hỗ trợ kiểm định cân cho các hộ kinh doanh tại một số chợ trên địa bàn tỉnh, qua 7 năm triển khai, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương đã thực hiện phối hợp với các Ban quản lý Chợ với nhiều mô hình quản lý, kết quả đã hỗ trợ việc kiểm định tại 09 Chợ trên địa bàn các huyện: Nam Sách, Thanh Hà, Kim Thành, Cẩm Giàng, Thanh Miện, TP Hải Dương và thành phố Chí Linh với số cân được kiểm định hơn 1394 chiếc. Năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc ở khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Hải Dương, UBND phường Trần Phú, UBND phường Quang Trung, thống nhất lựa chọn triển khai kiểm định cân khối lượng cho các hộ kinh doanh cố định tại Chợ tạm Phú Yên và Chợ Con. Với sự phối hợp của Ban quản lý Chợ tạm Phú Yên và Chợ Controng việc tạo điều kiện địa điểm làm việc thuận lợi, điều phối các hộ kinh doanh thực hiện kiểm tra, kiểm định cân khoa học nên hạn chế được ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh buôn bán của các hộ kinh doanh. Kết quả như sau: - Tại Chợ tạm Phú Yên: Được tiến hành từ ngày 18/5/2020 đến ngày 20/5/20 với đoàn kiểm tra, kiểm định gồm 03 cán bộ của Chi cục TĐC và Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm hoạt động thực tế, được quán triệt thái độ giao tiếp, tinh thần phục vụ đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Ban quản lý Chợ tạm Phú Yên trong việc tạo điều kiện địa điểm làm việc thuận lợi, điều phối các hộ kinh doanh thực hiện kiểm tra, kiểm định cân nhịp nhàng, khoa học nên hạn chế được ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh buôn bán và hoàn thành theo kế hoạch đề ra với kết quả kiểm tra được 81 cân tại chợ đạt 100% số cân, số hộ có sử dụng cân. Qua số liệu thu thập được trong quá trình kiểm tra, kiểm định cho thấy: - Hầu hết các cân sử dụng chưa đảm bảo tính hợp pháp (sử dụng chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực) theo quy định (71/81 cân, chiếm 87,65%); - 75/81 cân sau khi được kiểm tra, kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường được kẹp chì kiểm định và dán tem kiểm định (chiếm 92,60 %), - 06/81 cân không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về đo lường bị loại bỏ không đưa vào sử dụng (chiếm 7,40 %).       - Tại Chợ Con: Được tiến hành từ ngày 21/5/2020 đến ngày 23/5/2020 với đoàn kiểm tra, kiểm định gồm 03 cán bộ của Chi cục TĐC và Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học đã hoàn thành trước 01 ngày theo kế hoạch đề ra với kết quả kiểm tra được 153 cân tại chợ đạt 100% số cân, số hộ có sử dụng cân. Qua số liệu thu thập được trong quá trình kiểm tra, kiểm định cho thấy: + Hầu hết các cân sử dụng chưa đảm bảo tính hợp pháp (sử dụng chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực) theo quy định (142/153 cân, chiếm 92,81%); + 148/153 cân sau khi được kiểm tra, kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường được kẹp chì kiểm định và dán tem kiểm định (chiếm 96,70 %);  + 05/153 cân không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về đo lường bị loại bỏ không đưa vào sử dụng (chiếm 3,30 %). Để phát huy kết quả kiểm định cân, các cơ quan tham gia cần phải tiếp tục thực hiện các nội dung sau: - Ban quản lý Chợ Con và Chợ tạm Phú Yên cần: + Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đo lường cho các hộ kinh doanh cố định tại chợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ này thực hiện trách nhiệm kiểm định định kỳ một cách có nề nếp trong những năm tới. Thực hiện các biện pháp kiểm soát các hộ buôn bán không thường xuyên có sử dụng cân chấp hành quy định về đo lường. + Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh tại chợ về: Thực hiện kiểm định đúng kỳ hạn (đối với cân đồng hồ lò so là 2 năm/1 lần) là trách nhiệm tuân thủ pháp luật về đo lường; tuân thủ đúng chế độ vận hành, bảo quản cân theo hướng dẫn của nhà sản xuất; phát hiện và khắc phục kịp thời những sai, hỏng của cân là việc làm thường xuyên để tránh những rủi ro ảnh hưởng đến uy tín của hộ và cộng đồng kinh doanh buôn bán tại chợ. - Cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành Phố Hải Dương tăng cường hoạt động chỉ đạo, quản lý nhằm giữ vững, phát huy kết quả đạt được tại Chợ Con, Chợ tạm Phú Yên và rút ra bài học, giải pháp nhân rộng trên địa bàn thành phố. - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động đảm bảo đo lường tại Chợ. Nghiên cứu đề suất các giải pháp tiếp tục nhân rộng ra các chợ khác trên địa bàn tỉnh.  

Tin khác

Muốn đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa phải đảm bảo về đo lường (08/03/2023)

Thông tư 10/2022/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điêu của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (15/09/2022)

Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường cho 33 ngành, lĩnh vực trọng tâm (17/05/2021)

Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh: Khung pháp lý về đo lường của Việt Nam hài hòa với khu vực và quốc tế (08/11/2019)

Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế (22/04/2019)

Hội thảo “hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế và kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam 20-1” (21/01/2019)

Kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2018 (11/09/2018)

Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN (13/07/2018)

Thông tư 15 không quy định cây xăng ‘phải in chứng từ cho khách hàng’ (09/07/2018)

Kết quả kiểm tra về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2018 (03/05/2018)

Phổ biến phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ theo Thông tư 09/2017/TT-BKHCN (02/05/2018)

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về Đo lường dành cho cán bộ cấp huyện (29/03/2018)

Hướng dẫn việc gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu (27/02/2018)

Kết quả kiểm định cân tại chợ Hải Tân, thành phố Hải Dương (25/01/2018)

Công tác quản lý, sử dụng cân đối chứng tại các chợ, Trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương (16/11/2017)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.