Bản tin TBT số 13 ngày 10 tháng 7 năm 2021

Bản tin TBT số 13 ngày 10 tháng 7 năm 2021

12:42 | 10/07/2021

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - HÀM LƯỢNG TỐI ĐA CHO PHÉP CÁC CHỈ TIÊU AN TOÀN TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

...

Bản tin TBT số 12 ngày 25 tháng 6 năm 2021

Bản tin TBT số 12 ngày 25 tháng 6 năm 2021

07:07 | 25/06/2021

GHI NHÃN HÀNG HÓA

Bản tin TBT số 11 ngày 10 tháng 6 năm 2021

Bản tin TBT số 11 ngày 10 tháng 6 năm 2021

02:44 | 10/06/2021

GHI NHÃN HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

...

Bản tin TBT số 10 ngày 25 tháng 5 năm 2021

Bản tin TBT số 10 ngày 25 tháng 5 năm 2021

01:54 | 26/05/2021

Hướng dẫn áp dụng quy định về quản lý hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bản tin TBT Hải Dươn số 09 ngày 10 tháng 5 năm 2021

Bản tin TBT Hải Dươn số 09 ngày 10 tháng 5 năm 2021

01:41 | 10/05/2021

HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO ĐO LƯỜNG TẠI

...

Bản tin TBT ngày 25 tháng 4 năm 2021

Bản tin TBT ngày 25 tháng 4 năm 2021

07:08 | 26/04/2021

QUY ĐỊNH VỀ MIỄN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI 

Bản tin TBT số 07 ngày 10 tháng 4 năm 2021

Bản tin TBT số 07 ngày 10 tháng 4 năm 2021

03:14 | 09/04/2021

QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Bản tin TBT số 06 ngày 25 tháng 3 năm 2021

Bản tin TBT số 06 ngày 25 tháng 3 năm 2021

06:56 | 25/03/2021

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP MIỄN GIẢM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHÓM 2 NHẬP KHẨU

Bản tin TBT Hải Dương số 05 ngày 10/3/2021

Bản tin TBT Hải Dương số 05 ngày 10/3/2021

02:39 | 10/03/2021

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH

...

Bản tin TBT số 04 ngày 25 tháng 02 năm 2021

Bản tin TBT số 04 ngày 25 tháng 02 năm 2021

03:15 | 23/02/2021

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG

...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912