Nghị định số 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

 

     Ngày 23/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Nghị định 65/2023/NĐ-CP có một số điểm mới như sau:

- Thủ tục xác lập bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

      Nghị định 65/2023/NĐ-CP đã thay thế toàn bộ các mẫu tờ khai đơn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp và chỉ dẫn địa lý. Đồng thời, hướng dẫn tờ khai trước đây được quy định trong Thông tư 01/2007/TT-BKHCN thì nay đã được tích hợp trong Phụ lục của Nghị định mới.

- Thủ tục và phạm vi kiểm soát an ninh đối với sáng chế

     Được quy định tại Điều 14 và Phụ lục VII của Nghị định, các quy định này đã cụ thể hoá các yêu cầu về kiểm soát an ninh đối với đăng ký nước ngoài một số đối tượng sở hữu công nghiệp đặc thù. Yêu cầu này mới được bổ sung tại Điều 89a Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 nhằm đáp ứng quy trình đặt ra cho một loại hình sáng chế mới được quy định liên quan đến bí mật nhà nước – sáng chế mật.

- Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp

    Nghị định mới quy định người nộp đơn có quyền yêu cầu sửa đổi thêm một số thông tin trong đơn như mã nước của người nộp đơn, địa chỉ tác giả (nếu có), sửa đổi đại diện sở hữu công nghiệp (theo quy định tại Điều 16.1(b) của Nghị định).

     Ngoài ra còn một số quy định mới tại các nội dung: Tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, Rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, quy định hình thức văn bằng bảo hộ, Sửa đổi Bằng độc quyền sở hữu công nghiệp, Quy định về đăng ký quốc tế, Các thủ tục liên quan đến sáng chế mật.

     Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 8 năm 2023.

     Thông tin chi tiết xem tại Website: www.chinhphu.vn

     Một số điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023

Ngày 20/6/2023,  tại Kỳ họp thứ 5,Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gồm 07 Chương, 80 Điều quy định về nguyên tắc, chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng; hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của cơ quan, tổ chức; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh; quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


     Một số điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 so Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 như sau:

   -Bổ sung thêm đối tượng áp dụng, cụ thể: bổ sung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức chính trị - xã hội; Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

   - Bổ sung thêm khái niệm về tiêu dùng bền vững như sau: Tiêu dùng bền vững là việc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức một cách hiệu quả, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường, kinh tế - xã hội.

   - Về quyền của người tiêu dùng, Luật này bổ sung một số quyền mới của người tiêu dùng như:

   + Người tiêu dùng được tạo điều kiện lựa chọn môi trường tiêu dùng lành mạnh và bền vững;

   + Quyền được bảo vệ khi sử dụng dịch vụ công theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

   +Quyền khác theo quy định của pháp luật.

   - Luật bổ sung một số hành vi bị cấm, trong đó bao gồm hành vi bị cấm đối với tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp; tổ chức, cá nhân kinh doanh thiết lập, vận hành, cung cấp dịch vụ nền tảng số…

   Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

   Chi tiết nội dung xem tại Website: www.chinhphu.vn

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt

Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Ngày 24 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới với một số nội dung như sau:

1. Danh mục và lộ trình thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải được loại bỏ gồm các nhóm sau:

a. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại.

b. Nhóm thiết bị công nghiệp.

c. Nhóm thiết bị gia dụng.

(Chi tiết tại Phụ lục I của Quyết định)  

2. Danh mục và lộ trình áp dụng cụ thể đối với các tổ máy phát điện bằng than, khí trong các nhà máy nhiệt điện có hiệu suất thấp không được phép xây mới gồm:

a.Không phê duyệt chủ trương đầu tư các nhà máy nhiệt điện phát điện bằng than, khí có hiệu suất năng lượng thấp hơn hiệu suất quy định tương ứng với dải công suất của tổ máy phát điện.

b. Không cho phép vận hành tổ máy phát điện bằng than, khí có hiệu suất tại thời điểm bắt đầu đưa vào vận hành thương mại thấp hơn hiệu suất quy định tương ứng với từng dải công suất của tổ máy.

(Chi tiết tại Phụ lục II của Quyết định)  

 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2023 thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ.

Chi tiết quyết định có tại https://www.luatvietnam.vn

Tin TBT Hải Dương

Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu

từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Email: sokhcn@haiduong.gov.vn

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.