Bản tin TBT Hải Dươn số 09 ngày 10 tháng 5 năm 2021

Bản tin TBT Hải Dươn số 09 ngày 10 tháng 5 năm 2021

01:41 | 10/05/2021

HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO ĐO LƯỜNG TẠI

...

Bản tin TBT ngày 25 tháng 4 năm 2021

Bản tin TBT ngày 25 tháng 4 năm 2021

07:08 | 26/04/2021

QUY ĐỊNH VỀ MIỄN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI 

Bản tin TBT số 06 ngày 25 tháng 3 năm 2021

Bản tin TBT số 06 ngày 25 tháng 3 năm 2021

06:56 | 25/03/2021

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP MIỄN GIẢM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHÓM 2 NHẬP KHẨU

Bản tin TBT Hải Dương số 05 ngày 10/3/2021

Bản tin TBT Hải Dương số 05 ngày 10/3/2021

02:39 | 10/03/2021

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH

...

Bản tin TBT số 04 ngày 25 tháng 02 năm 2021

Bản tin TBT số 04 ngày 25 tháng 02 năm 2021

03:15 | 23/02/2021

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG

...

QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ HỒ SƠ NHẬP KHẨU KHÔNG HOÀN THÀNH THEO THỜI HẠN QUY ĐỊNH

03:22 | 17/02/2021

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị

...

Bản tin TBT số 02 ngày 25 tháng 01 năm 2021

Bản tin TBT số 02 ngày 25 tháng 01 năm 2021

13:38 | 25/01/2021

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT DỰA TRÊN NỀN TẢNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Bản tin TBT Hải Dương số 01 ngày 10 tháng 01 năm 2021

Bản tin TBT Hải Dương số 01 ngày 10 tháng 01 năm 2021

02:16 | 11/01/2021

QUY ĐỊNH MỚI VỀ VIỆC TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Bản tin TBT Hải Dương số 24 ngày 25 tháng 12 năm 2020

Bản tin TBT Hải Dương số 24 ngày 25 tháng 12 năm 2020

13:52 | 25/12/2020

HƯỚNG DẪN CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA SANG EU

...

Bản tin TBT số 23 ngày 10 tháng 12 năm 2020

Bản tin TBT số 23 ngày 10 tháng 12 năm 2020

13:01 | 10/12/2020

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐỐI VỚI THÉP KHÔNG GỈ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912