Tin KT-KHCN-MT (số 2 - 2021) 0000-00-00 00:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 265/KH-BCĐTƯATTP ngày 09/3/2021của Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 trên địa bàn tỉnh với chủ đề: “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

Theo Kế hoạch, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2021 trên phạm vi toàn tỉnh với mục tiêu: Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm và trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm (ATTP); Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Kịp thời xử lý các sự cố mất ATTP.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm sẽ tập trung vào các hoạt động chủ yếu như: triển khai chiến dịch truyền thôngnhằm nâng cao nhận thức về ATTP cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP từ tỉnh đến cơ sở.Đối với hoạt động kiểm tra, riêng tuyến tỉnh Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh thành lập 03 Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo ATTP của Ban chỉ đạo ATTP tuyến huyện, tuyến xã đồng thời kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Sở Y tế Hải Dương được giao là cơ quan thường trực phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh căn cứ Kế hoạch, tổ chức triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Tin của Hải Ninh 

Đăng trên Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 2 ra tháng 4 năm 2021

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912