Bài viết Năng suất-chất lượng 2018-05-30 07:48:56

Trong sản xuất nông nghiệp, để nông sản đủ sức cạnh tranh với cơ chế thị trường, việc chọn tạo, phục tráng và sản xuất những cây giống, con giống cho năng suất cao, chất lượng tốt, có tính thích ứng rộng rãi là một yếu tố rất quan trọng. Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương không ngừng đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cung ứng giống cây, con ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và mua bán các loại giống cây trồng nông - lâm nghiệp, giống thuỷ sản; phục vụ sản xuất nông nghiệp trong và ngoài tỉnh Hải Dương.Với 8 chi nhánh hoạt động trên địa bàn các huyện, thị xã, trong tỉnh và nguồn nhân lực 145 lao động, năm 2016, tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt gần 25 tỷ đồng, năm 2017 đạt 29 tỷ đồng.

 Những năm qua, Công ty đã đẩy mạnh việc ứng dụng KHCN trong sản xuất, chọn tạo các giống cây trồng, giống thủy sản có nhiều ưu thế để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Từ kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ Công ty cũng đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học công nghệ. Hằng năm, Công ty cung ứng cho bà con nông dân trên 2.000 tấn giống lúa, 10.000 giống cây trồng và hơn 3 triệu con cá giống phục vụ sản xuất... Bên cạnh việc chủ động nguồn giống phục vụ sản xuất, một nhiệm vụ quan trọng của Công ty là chú trọng vấn đề chất lượng nguồn giống. Trong sản xuất và kinh doanh Công ty thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 được xây dựng và áp dụng từ năm 2005 đến năm 2009 thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, sản phẩm của công ty được kiểm soát chặt chẽ, hàng năm được Trung Tâm khảo nghiệm Giống cây trồng Quốc gia cấp giấy chứng nhận chất lượng giống siêu nguyên chủng cho một số giống lúa như: Q5, KD18, BT7, Xi23, Nếp 87, Nếp 97, Nếp DT22, ….

Công ty luôn chủ động đầu tư nghiên cứu cải tiến công nghệ, đưa ra các giải pháp sáng tạo về giống cây trồng vật nuôi, đầu tư cho cơ sở vật chất trang thiết bị máy móc công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ tốt cho bà con nông dân trong và ngoài tỉnh. Tích cực học hỏi, tiếp cận, hợp tác với các nhà khoa học của các đơn vị nghiên cứu như Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Di truyền Nông nghiệp trong lĩnh vực giống mới, ứng dụng công nghệ sinh học phân tử chọn tạo ra những giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu tiêu biểu là giống lúa Bắc thơm số 7 kháng bạc lá, giống lúa SHPT3 chịu ngập, úng phục vụ chế biến bún, bánh đa…

Để sản xuất cây lúa vừa đảm bảo an ninh lương thực vừa tạo ra nguồn hàng hoá cung cấp cho thị trường đặt ra yêu cầu và đòi hỏi cao về chất lượng nguồn giống lúa. Công ty đã “Áp dụng khoa học công nghệ để chọn lọc sản xuất các giống lúa lai, lúa thuần có năng suất cao, chống bạc lá, chất l­ượng, gạo ngon phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh” và Áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống lúa kháng bạc lá và chất l­ượng để khảo nghiệm, sản xuất thử và xây dựng mô hình làm cơ sở mở rộng diện tích gieo cấy đại trà”. Kết quả đã bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh ta gồm 8 giống lúa thuần: HT1, Thiên Hư­ơng, Nếp 97, Hương Cốm, NX30, Nếp Quýt, ĐB6, ĐT38 và 8 giống lúa lai: Đ.ư­u 527, HYT83, Bắc ­ưu 253, Bắc ­ưu 903, Thục Hưng 6, N.­ưu 69, SYN6, Bắc ­ưu 025.

Công ty đã tiếp thu công nghệ sản xuất giống lúa kháng bạc lá Bắc ­ưu 253 và Bắc thơm số 7 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Kết quả giống lúa thuần Bắc thơm số 7 kháng bạc lá cấy ở chân vàn, vàn cao có thời gian sinh trưởng từ 95 - 105 ngày, năng suất thực thu đạt từ 50,9 - 54 tạ/ha. Chất lượng gạo ngon, vẫn giữ nguyên được tính thơm như Bắc thơm số 7 cấy đại trà và có tính kháng bạc lá tốt. Giống lúa lai 3 dòng Bắc ưu 253 kháng bạc lá cấy ở chân vàn trũng hay bị ngập úng trong điều kiện vụ mùa có thời gian sinh trưởng từ 125-130 ngày, năng suất thực thu đạt từ 64,5 - 71,5 tạ/ha. Chất lượng gạo ngon và có tính kháng bạc lá tốt hơn các giống lúa cấy cùng chân đất như Xi23, Bắc ưu 253 thông thường. Nhờ áp dụng công nghệ chuyển gen, hai giống lúa mới không chỉ có ưu điểm về năng suất và chất lượng mà còn góp phần hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp của nông dân.

Năm 2011, Công ty triển khai thực hiện mô hình nuôi cá rô phi đơn tính đực bằng phương pháp lai xa tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khoe, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, sau hơn 4 tháng nuôi đã thu hoạch được 14 tấn/ha, trừ chi phí lãi khoảng 45 triệu đồng. Năm 2013, Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực bằng phương pháp lai xa quy mô hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương chủ trì thực hiện. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện tại, Xí nghiệp Giống cây trồng và Thủy sản Tứ Kỳ là đơn vị trực tiếp thực hiện dự án đã tiếp nhận, làm chủ công nghệ và sản xuất thành công giống cá rô phi lai xa tại Hải Dương. Năm 2013, Xí nghiệp Giống cây trồng và Thủy sản Tứ Kỳ đã đào tạo được 10 cán bộ kỹ thuật và nhận 5 quy trình kỹ thuật: lựa chọn đàn cá bố mẹ thông qua các đặc điểm hình thái ngoài đạt tiêu chuẩn lựa chọn, nuôi vỗ và ghép đàn cá bố mẹ, thu vớt cá bột và ương giống cá rô phi, xác định giới tính sớm ở cá rô phi, kỹ thuật tái sản xuất quần đàn cá bố mẹ. Đồng thời, Xí nghiệp đã tiếp nhận 8.000 con cá rô phi bố mẹ từ Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc để sản xuất giống và tái sản xuất quần đàn. Qua 2 vụ, Xí nghiệp đã thu được 3,1 triệu con cá bột. Cá bột thu về được lọc để loại bỏ những con có kích thước vượt đàn và các con yếu chết, sau đó cá được ương lên cá hương trong các giai ương. Khi cá ương được 35 - 45 ngày đạt kích cỡ 400 - 500 con/kg. Quá trình sản xuất giống cá rô phi bằng phương pháp lai xa có tỷ lệ sống từ cá bột lên cá hương đạt 60%, tỷ lệ sống từ cá hương lên cá giống đạt 81%. Qua 5 đợt kiểm tra cá ở 5 kích cỡ (từ 90 đến 300 con/kg) đều xác định tỷ lệ cá rô phi đực từ 95 - 98%. Cá giống đã được Chi cục Thủy sản tỉnh lấy mẫu đem đi phân tích và cho kết quả tỷ lệ giới tính đực đạt đến 98,42%. Đến nay, Xí nghiệp đã sản xuất được 12.500 con cá rô phi đạt chuẩn đàn cá bố mẹ hậu bị, đảm bảo thuần, không lẫn tạp đàn để phục vụ cho quá trình sản xuất giống cá rô phi lai xa trong thời gian tiếp theo.Đến nay, Xí nghiệp giống cây trồng và thủy sản Tứ Kỳ đã cung ứng cho nhiều người nuôi thủy sản các huyện Tứ Kỳ, Thanh Hà, Cẩm Giàng 15,8 vạn con giống cá rô phi lai xa, đáp ứng được khoảng 2% nhu cầu con giống của địa phương. Việc thực hiện dự án đã góp phần cung ứng con giống đảm bảo năng suất, chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, giá thành giảm cho người nuôi thủy sản trong và ngoài tỉnh.

Năm 2013, Công ty thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực bằng phương pháp lai xa quy mô hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương” và từ năm 2015 là dự án “Tiếp nhận kỹ thuật sản xuất giống cá chép V1 có giá trị kinh tế cao”. Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống Thủy sản Tứ Kỳ (thuộc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương) đã tiếp nhận công nghệ và sản xuất thành công giống cá rô phi bằng phương pháp lai xa với tỷ lệ cá rô phi đơn tính đực lên đến 95%, quy mô sản xuất đạt 2,5 - 5 triệu cá bột rô phi đơn tính/năm, 10 triệu cá bột tương đương khoảng 1,5 triệu cá chép lai V1 giống, phục vụ sản xuất cá rô phi đơn tính thương phẩm và cá chép hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Hiện nay công ty đã được đầu tư nâng cấp và cải tạo xây dựng nhà xưởng chế biến cám thức ăn cho cá với công suất thiết kế 300kg/giờ bằng công nghệ ép viên cám nổi đạt chất lượng, xây dựng hệ thống ao nuôi, hệ thống cấp và tiêu nước với quy mô 3 ha, trong đó nhà lưới ươm cá giống qua đông là 1.020 m2,hàng năm sản xuất cung cấp trên 3 triệu con cá bột.

Công ty cũng đã “S­ưu tầm, tuyển chọn, duy trì và phát triển nguồn giống cây ăn quả quý hiếm và ứng dụng công nghệ ghép chồi để cải tạo, nhân giống cây ăn quả nhằm rải vụ thu hoạch và nâng cao hiệu quả kinh tế vườn”. Trong hai năm đã thu thập được 725 loại cây ăn quả đại diện cho 23 giống cây ăn quả quý hiếm được trồng tại Xí nghiệp cây ăn quả Cầu Xe với diện tích 1 ha; xây dựng vườn ươm giống cây với diện tích 3.000 m2 và ghép nhân giống Nhãn Hương chi, Nhãn Lồng, Nhãn muộn Hà Tây (cũ) và Nhãn muộn Hưng Yên được 12.000 cây giống để cung ứng phục vụ sản xuất. Đồng thời, thực hiện ghép cải tạo 2,47 ha vải thiều thành vải chín sớm Hồng Long và 0,3 ha nhãn thường thành nhãn Hương chi. Tổng thu nhập từ vườn vải thiều từ cải tạo sau khi trừ chi phí có thể đạt 2.160.000 đồng/sào, gấp 6 - 7 lần vải thiều không cải tạo. Ngoài nhóm vải chín sớm, vải muộn, nhãn muộn, Công ty còn cung ứng các loại giống khác như bưởi Diễn, Hồng xiêm Xuân Đỉnh, B­ưởi lùn Tứ Xuyên, cam tiến vua Tứ Kỳ ... Ngoài ra, Công ty đã nhân giống đ­ược 2 loại cây thuốc quý đó lá: Trinh nữ Hoàng cung và cây nha đam, được nhiều ng­ười sử dụng đem lại hiệu quả cao.

Công ty đã xây dựng mô hình thâm canh và chế biến các giống chè chất lư­ợng cao để khôi phục thư­ơng hiệu chè Thanh Mai, tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dư­ơng. Qua hai năm thực hiện dự án, Công ty đã cải tạo, thiết kế và trồng xong 5 ha chè giống mới Kim Tuyên và Phúc vân Tiên, PT95;  nhân giống bằng ph­ương pháp giâm cành trên 10 vạn bầu chè, tỷ lệ sống đạt 92%. Đến nay, cây chè trên đất Chí Linh đã được mở rộng diện tích lên đến gần 125 ha.

Công tác nghiên cứu và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Công ty đã đưa được nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới và có ưu thế trong sản xuất nông nghiệp với năng suất chất lượng cao, góp phần tích cực nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất cho nông dân cũng như cho doanh nghiệp.

Hải Ninh

 

 

 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912