Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 2019-10-08 09:51:44

Thủ tục Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

a) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

b) Sơ đồ quy trình giải quyết

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh

1/2 ngày

B2

 

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn phòng Chi cục

Chuyển ngay sau khi nhận hồ sơ

B3

 

Thẩm định

và giải quyết hồ sơ

 

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Chất lượng và TBT

3 ngày

B4

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Chi cục

1 ngày

B5

 

Chuyển kết quả đế Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Văn phòng Chi cục

½ ngày

B6

 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm phục vụhành chính công của tỉnh

Không tính thời gian

c) Diễn giải quy trình   

* Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho TCCN,trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho dịch vụ bưu chính. Trong vòng ½ ngày làm việc, dịch vụ bưu chính chuyển cho Văn thư Chi cục, Văn thư Chi cục có trách nhiệm chuyển ngay hoặc đầu buổi tiếp theo (nếu tiếp nhận vào cuối buổi) cho phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Chất lượng và TBT.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhậnhồ sơnếu hồ sơ không đủ điều kiện

* Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định.

- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Chất lượng và TBT của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định vàgiải quyết hồ sơ:

-  Nếu hồ sơ không hợp lệ:

Trường hợp bổ sung hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bảntrả lời doanh nghiệp  trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

+ Trường hợp từ chối: Nếu từchối việc xác nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng, cơ quan kiểm tra, trong thời hạn 02 ngày làm việc phải thông báo lý do bằng văn bản cho người nhập khẩu.

- Nếu hồ sơ hợp lệ:

+ Trong thời hạn 4ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chi cục xác nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng với các thông tin sau: tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; số lượng, khối lượng nhập khẩu theo đăng ký; đơn vị tínhgửi người nhập khẩu.Trong thời hạn ½ ngày chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

* Trả kết quả

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh nhận kết quả từ Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệqua dịch vụ Bưu điện và bàn giao cho nhân bộ phận trả kết quả của Trung tâm PVHHC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tin khác

Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợpđược chỉ định (08/10/2019)

Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (20/11/2018)

Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (20/11/2018)

Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (20/11/2018)

Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (05/10/2018)

Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia (05/10/2018)

Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (05/10/2018)

Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định (05/10/2018)

Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận (05/10/2018)

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (11/05/2018)

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân (14/08/2017)

Thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia (14/08/2017)

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (14/08/2017)

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (14/08/2017)

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận (14/08/2017)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912