Một số yêu cầu sản xuất cây vụ đông ở Hải Dương

Một số yêu cầu sản xuất cây vụ đông ở Hải Dương

00:28 | 30/07/2018

Vụ đông năm 2017 hầu hết các cây trồng cho năng suất, sản lượng cao hơn cùng kỳ năm trước (CKNT) từ 10 - 15%, tiêu thụ thuận lợi, giá

...

Hiệu quả chăn nuôi hai giống gia cầm mới

Hiệu quả chăn nuôi hai giống gia cầm mới

00:26 | 30/07/2018

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương những năm gần đây đã hình thành mô hình nuôi gia cầm tập trung theo quy mô trang trại

...

Danh sách các Nhiệm vụ, Đề tài/Dự án Khoa học và công nghệ đang tiến hành năm 2016

00:59 | 11/11/2016

CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH NĂM 2016

Các đề tài/ Dự án KHCN được nghiệm thu và Đăng ký lưu giữ Báo cáo kết quả nghiên cứu năm 2016

09:11 | 19/09/2016

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHCN ĐÃ NGHIỆM THU VÀ ĐĂNG KÝ VÀ LƯU GIỮ NĂM 2016

Làm rõ vai trò của Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ quốc ngữ

Làm rõ vai trò của Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ quốc ngữ

09:05 | 18/08/2016

UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ VHTT&DL, Bộ KH&CN, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo khoa

...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912