Thông tin ứng dụng chuyển giao 2015-07-01 03:22:51

Tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung của dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển sản xuất lúa hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hải Dương” thuộc Chương trình Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển sản xuất nông sản hàng hoá góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2015, vụ mùa năm 2015, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học phối hợp với các địa phương triển khai mô hình sản xuất một số giống thuần có năng suất, chất lượng.

Đến nay, các mô hình sản xuất lúa đã được triển khai đảm bảo quy mô theo kế hoạch. Tổng diện tích lúa đã gieo cấy là 100,0 ha tại 05 địa phương trên địa bàn tỉnh. Các giống lúa trong mô hình được thực hiện theo phương thức gieo vãi và mạ trên sân trong khung thời vụ từ 15 - 30/06/2015. Cụ thể mô hình đã được triển khai ở các địa phương như sau: Xã Hiệp Cát huyện Nam Sách: 25,0 ha giống lúa Nàng Xuân, xã Minh Đức huyện Tứ Kỳ: 20,0 ha giống lúa Nàng Xuân, xã Đoàn Kết huyện Thanh Miện: 20,0 ha giống lúa Bắc thơm số 7 kháng bạc lá, xã Hồng Khê huyện Bình Giang: 20,0 ha giống lúa Bắc thơm số 7 kháng bạc lá, xã Hồng Thái huyện Ninh Giang: 15,0 ha giống lúa Bắc thơm số 7 kháng bạc lá. Qua kiểm tra cho thấy tỷ lệ nảy mầm của các giống lúa đều đạt 95- 96%. Trong thời gian tới đội ngũ cán bộ kỹ thuật của dự án tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân tại các địa phương tham gia thực hiện các biện  pháp chăm sóc, bảo vệ thực vật để mô hình đạt kết quả tốt.

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912