Tin KT-KHCN-MT (Số 2-2022) 0000-00-00 00:00:00

Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện tốt công tác CCHC đối với 59/59 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý của Sở. Rà soát, cập nhật các TTHC để kịp thời công bố, công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo quy định.

Qua rà soát, đánh giá 19 thủ tục hành chính về lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ theo kế hoạch đã xây dựng đã tiếp nhận 529 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết là 508 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết là 21 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%, không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Sở đã triển khai thực hiện “Một cửa điện tử”; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai rà soát các TTHC đủ điều kiện cung cấp Dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 theo quy định. Tiếp tục thực hiện duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015, đảm bảo các thủ tục hành chính được xử lý nhanh hơn thời gian quy định.

Năm 2022 tại Sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, sửa đổi, bổ sung của tỉnh và Trung ương. Thực hiện việc công bố, công khai, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền về tiện ích của Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và Dịch vụ bưu chính công ích.Tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Tin của Nguyễn Thùy Linh

Đăng trên Bản tin Khoa học và Công nghệ số 2 ra tháng 4 năm 2022

 

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.